Sea (ประเทศไทย) เปิดตัว Sea Academy แพลตฟอร์มเสริมสร้างทักษะสำคัญรับมือยุคดิจิทัล | Techsauce

Sea (ประเทศไทย) เปิดตัว Sea Academy แพลตฟอร์มเสริมสร้างทักษะสำคัญรับมือยุคดิจิทัล

Digital Skill หรือ ทักษะด้านดิจิทัล อีกหนึ่งคำศัพท์ที่ทุกคนต้องเคยได้ยินจนคุ้นหู และกลายเป็นคำพูดติดปาก เนื่องจากในยุคปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะหันไปทางไหน ล้วนแต่มี “เทคโนโลยีดิจิทัล” เข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งในชีวิตประจำวันที่ทุกคนใช้สมาร์ทโฟนจับจ่ายใช้สอยบนโลกออนไลน์ ติดต่อสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย ไปจนถึงใช้พื้นที่บนอินเทอร์เน็ตในการทำงาน ที่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนรุ่นไหน เพศอะไร ก็ล้วนใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งสิ้น

หากมองดูภาพรวมในประเทศไทย นับตั้งแต่มีการระบาดของโควิด-19 “เศรษฐกิจดิจิทัล” ได้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากรายงานของ e-Conomy SEA 2021 ที่จัดทำโดยความร่วมมือของ Google, TEMASEK และ Bain & Company ชี้ว่า ในช่วงปี 2020 จนถึงครึ่งปีแรกของปี 2021 มีคนไทยหันมาใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มมากขึ้นกว่า 9 ล้านคน โดยเฉพาะการซื้อ-ขายสินค้าออนไลน์ ซึ่งตลาด E-commerce ของไทยได้รับการคาดการณ์ว่าจะพุ่งสูงไปถึง 3.5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2025 หรือเติบโตเฉลี่ยปีละ 14% และจากพฤติกรรมการช้อปออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนี้ ส่งผลให้มีจำนวนผู้ใช้งาน e-Wallet เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน โดยคาดการณ์ว่าจะเพิ่มจำนวนจาก 18.6 ล้านคนในปี 2021 เป็น 41.9 ล้านคนในปี 2025

ทั้งนี้มีหลายปัจจัยที่ให้คนไทยเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หันมาใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น ทั้งการออกนโยบายช่วยเหลือจากรัฐบาล อย่างเช่น โครงการคนละครึ่ง ที่เป็นตัวช่วยให้คนไทยได้คุ้นชินกับเทคโนโลยีดิจิทัล การต้องปรับตัวมาทำงานแบบ Work from Anywhere ใช้งานโลกออนไลน์ในการสื่อสาร เรียนรู้ ไปจนถึงสร้างอาชีพ อย่างที่เราได้เห็นว่ามีอาชีพใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมาย

อย่างไรก็ตาม คนไทยยังคงเรียกได้ว่า ขาดทักษะทางด้านดิจิทัล ซึ่งจากรายงานของ World Economic Forum พบว่า 49.8% ของคนไทยวัยทำงานมองว่าตนเองยังขาดทักษะใหม่ ๆ โดยเฉพาะด้านดิจิทัล ต้องการที่จะพัฒนาทักษะด้านนี้เพื่อให้เข้ากับการทำงานในปัจจุบัน และเพื่อให้มีทักษะติดตัวต่อไปในอนาคต โดยผลสำรวจยังพบว่า มีเพียง 54.9% ของแรงงานไทยที่มีความรู้ทักษะดิจิทัล ซึ่งยังตามหลังประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคอย่างเช่น สิงคโปร์ และมาเลเซีย หรืออาจกล่าวได้ว่ายังมีแรงงานไทยจำนวนเกือบครึ่งที่ยังขาดทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพในปัจจุบัน

จะเห็นได้ว่าทักษะดิจิทัลนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะมีผลไปถึงการใช้ชีวิตประจำวันของทุกคน อีกทั้งองค์กรยังคงมีความต้องการแรงงานที่มีทักษะด้านนี้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของผู้ที่มีความพร้อมด้านดิจิทัลที่จะสามารถปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนี้ได้

แล้วถ้าเราเป็นหนึ่งบุคคลที่สามารถใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลได้ แต่ไม่ได้มีความชำนาญมากนักจะทำอย่างไร? จะนำทักษะและความชอบที่มีอยู่มาปรับใช้กับอาชีพการทำงานอย่างไร? แล้วจะเริ่มต้นเรียนรู้ทักษะจากที่ไหน? 

นับว่าเป็นโอกาสดีสำหรับ “ทุกคน” ที่จะได้มีช่องทางเพื่อสร้างหรือเพิ่มทักษะด้านดิจิทัลได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับทุกเพศ ทุกวัย เมื่อ Sea (ประเทศไทย) ได้จับมือกับพันธมิตร นำความชำนาญที่ Sea มีมาต่อยอดเป็นแพลตฟอร์มให้คนไทยได้เข้าไปเรียนรู้ เพื่อสร้างเสริมทักษะด้านดิจิทัลบนเว็บไซต์ ในโครงการ Sea Academy แหล่งต่อยอดการเรียนรู้และทักษะดิจิทัลสู่อนาคตที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน ซึ่งได้เปิดตัวไปเมื่อเดือนกรกฎาคม 2022 ที่ผ่านมาเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปีของ Sea (ประเทศไทย) ภายใต้คอนเซปต์ “Growing Digital Skills for All” มุ่งหวังให้คนไทยเข้าถึงความรู้ และสามารถนำความรู้และทักษะดิจิทัลที่สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละบุคคลไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ในโอกาสที่ Sea (ประเทศไทย) ครบรอบ 10 ปี เรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคมไทย และต่อยอดโครงการพัฒนา Human Capital Development ที่มาจากความเชี่ยวชาญทางธุรกิจของ Sea (ประเทศไทย) อย่างยั่งยืน โดย Sea Academy จะเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่ช่วยผลักดันและส่งเสริมความรู้และทักษะดิจิทัล (Digital Education) และช่วยให้คนไทยเข้าถึงความรู้ทักษะดิจิทัล และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน สร้างความสะดวกสบาย รายได้ พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลไปด้วยกัน

คุณมณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Sea (ประเทศไทย)

โดย Sea Academy จะมีการแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่ Gaming & Esports, E-commerce และ Digital Finance ซึ่งล้วนเป็นความชำนาญของ Sea ที่ได้มีการพัฒนาแพลตฟอร์ม รวมไปถึงช่องทางต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 3 ด้านนี้มาอย่างต่อเนื่อง ทั้ง Garena, Shopee และ SeaMoney

โดยเนื้อหาในบทเรียนที่ทุกคนจะได้สัมผัสมีดังนี้

Gaming & Esports

อย่างที่ทราบกันดีว่า Sea คือผู้ให้บริการแพลตฟอร์มและพัฒนาเกมอย่าง Garena ได้มองเห็นโอกาสในกีฬาอย่าง Esports และต้องการที่จะพัฒนาเยาวชนให้สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพในวงการเกมและ Esports ผ่านสื่อการเรียนการสอน พร้อมกับให้คำแนะนำในการเล่นเกมอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 บทเรียนย่อยได้ดังนี้

  • Garena Academy: เปิดโลกอาชีพเกมและ Esports ที่จะช่วยให้ความรู้ด้านอาชีพในอุตสาหกรรมเกมและ Esports เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยล่าสุดได้แนะแนวทางอาชีพใหม่ในวงการเกมและ Esports อีก 3 อาชีพ (รวมเป็นทั้งหมด 18 อาชีพ) ผ่านบทความและวิดีโอแนะนำอาชีพจากเหล่ากูรูของแต่ละอาชีพ ได้แก่ อาชีพ Sound Designer, อาชีพ Technical Artist, อาชีพ eSport Project Manager นอกจากนี้ยังมีแบบทดสอบ Career Assessment ที่ได้พัฒนาร่วมกับ Career Visa เพื่อช่วยให้ทุกคนได้ค้นหาอาชีพในวงการเกมและ Esports ที่เหมาะกับตัวเองอีกด้วย

  • Game on – safe and sound: เรียนรู้การสร้างสังคมดิจิทัลที่ปลอดภัย เรียนรู้การจัดการความเสี่ยงในโลกออนไลน์ เพื่อสร้างสังคมดิจิทัลปลอดภัยและเล่นเกมอย่างสนุกและสร้างสรรค์

  • Gaming for education: การใช้เกมเพื่อการศึกษา รวบรวมไอเดียสำหรับคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาในการใช้กลไกเกมในการออกแบบห้องเรียนที่เป็นมิตรกับนักเรียน

E-commerce

เปิดโลกเศรษฐกิจดิจิทัล ผ่านการเรียนรู้การใช้แพลตฟอร์ม Shopee ในแบบที่ง่าย ๆ เหมาะสำหรับมือใหม่ หรือแม้แต่วัยเกษียณ รวมถึงสอนเทคนิคการใช้เครื่องมือการตลาดบน Shopee อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อต่อยอดเป็นธุรกิจบนโลกออนไลน์

  • E-commerce สำหรับผู้ประกอบการมือใหม่: เปิดบทเรียนการสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล ปูพื้นฐานทักษะที่สำคัญในการทำธุรกิจ และเตรียมพร้อมสำหรับการต่อยอดธุรกิจบนแพลตฟอร์ม E-Commerce ผ่านหลักสูตรจาก Shopee University ที่ออกแบบให้ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการมือใหม่

  • E-commerce สำหรับวัยเกษียณ: เปิดประสบการณ์ E-commerce ด้วยเนื้อหาอย่างง่ายสำหรับวัยเกษียณโดยเฉพาะ โดยจะครอบคลุมตั้งแต่การซื้อสินค้าอย่างปลอดภัยบนโลกออนไลน์ ไปจนถึงเรียนรู้การตั้งร้านออนไลน์บน Shopee นำเสนอผ่านเรื่องราวที่เข้าใจง่าย สนุก และนำไปปรับใช้ได้จริง

Digital Finance

SeaMoney หนึ่งในแพลตฟอร์มทางการเงินของ Sea ที่นับว่าประสบความสำเร็จ และเป็นอีกหนึ่งปัจจัยของโลกการเงินยุคดิจิทัล ที่จำเป็นสำหรับทุกคน โดยจะเปิดให้มีการเรียนรู้พื้นฐานทางการเงินดิจิทัลและการใช้เครื่องมือทางการเงินดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย กับบทเรียน Digital Finance 101 แหล่งเรียนรู้การเงินดิจิทัลสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้พื้นฐานทางการเงินดิจิทัล และการใช้เครื่องมือทางการเงินดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ

และไม่ต้องกังวล เพราะทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย สามารถเข้าไปค้นหาความรู้ใหม่ ๆ สร้างทักษะด้านดิจิทัลกันได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายบนเว็บไซต์ Sea Academy 

ซึ่งโครงการ Sea Academy นี้ได้อยู่ภายใต้ความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความรู้และทักษะดิจิทัล (Digital Education) ที่ดำเนินมาแล้วกว่า 3 ปี อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการผลักดันยุทธศาสตร์ 10 in 10 ของ Sea (ประเทศไทย) ที่ต้องการจะสร้าง Digital Talent 10 ล้านคน ใน 10 ปี โดยได้มีการจัดทำกิจกรรมเพื่อการศึกษาและสังคมมากกว่า 100 โครงการ ปัจจุบัน Sea (ประเทศไทย) สามารถเข้าไปสร้างเสริมทักษะดิจิทัลด้านต่าง ๆ ให้แก่คนไทยได้แล้วราว 4.18 ล้านคน ซึ่งมีทั้งนักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป และวัยเกษียณ

โดยทาง Sea (ประเทศไทย) จะมีการพัฒนาและต่อยอดไปเรื่อย ๆ เพื่อให้คนไทยทุกคนได้เข้าถึงทักษะด้านดิจิทัล และทางเว็บไซต์ Sea Academy จะมีการเพิ่มเนื้อหาใหม่ ๆ ที่น่าสนใจอย่างต่อเนื่องให้เหมาะกับผู้ที่สนใจหาความรู้ทุกเพศ ทุกวัย อีกทั้งยังเตรียมที่จะร่วมมือกับหลากหลายพันธมิตรทางด้านต่าง ๆ เพื่อช่วยส่งต่อความรู้และทักษะดิจิทัลให้สังคมไทยต่อไป เพราะ Sea (ประเทศไทย) ยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้าง Digital Talents ในประเทศไทยให้ได้ตามเป้า 10 ล้านคนที่วางเอาไว้อีกด้วย


บทความนี้เป็น Advertorial


ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

‘ปารีสโอลิมปิก’ 124 ปี ความล้มเหลวในอดีต สู่ 'Luxury Olympics' ที่จะเปลี่ยนภาพจำคนทั้งโลก

บทความนี้ Techsauce จะพาไปย้อนรอยเรื่องราวของ 'ปารีสโอลิมปิก' 2 ครั้งที่ผ่านมาว่า ฝรั่งเศสทุ่มสุดตัวเท่าปีนี้ไหม และเขาเคยได้อะไรกลับไปบ้าง...

Responsive image

ส่อง AI สัญชาติไทยที่ช่วยปลดล็อคหนี้นอกระบบโดย ABACUS Digital

ปัญหาหนี้นอกระบบกับสังคมไทยเป็นปัญหาที่เรื้อรังมายาวนาน ช่วงปีที่ผ่านมารัฐบาลได้ประกาศให้ ‘การแก้ไขหนี้นอกระบบ’ เป็นวาระสําคัญ โดยประเมินว่า หนี้นอกระบบไทยอาจมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 50,...

Responsive image

เจาะลึกเรื่อง AI ในวงการเอเจนซี่และการตลาด จากงาน Marketing Oops! Summit 2024

งาน Marketing Oops! Summit 2024 นำเสนอข้อมูลและแนวคิดการใช้ AI ในภาคธุรกิจ ทั้งการตลาด และเอเจนซี่...