วิเคราะห์เบื้องหลังความสำเร็จของ อิสราเอล เอาชนะ COVID-19 : รัฐบาล -เทคโนโลยี - ศิลปะการสื่อสาร | Techsauce

วิเคราะห์เบื้องหลังความสำเร็จของ อิสราเอล เอาชนะ COVID-19 : รัฐบาล -เทคโนโลยี - ศิลปะการสื่อสาร

ไม่กี่วันที่ผ่านมา รัฐบาลอิสราเอลได้ประกาศยกเลิกมาตรการบังคับประชาชนสวมหน้ากากเวลาอยู่นอกบ้าน เนื่องจากพิจารณาแล้วว่า โครงการการฉีดวัคซีนให้กับชาวอิสราเอลมีแนวโน้มประสบความสำเร็จอย่างสูง ด้วยหลักฐานที่มีประชากรชาวอิสราเอลกว่า 60% ได้รับวัคซีนโควิดอย่างน้อย 1 Dose และรัฐบาลสามารถฉีดให้กับประชากรได้ทั่วถึงทุกพื้นที่

อิสราเอล

นอกเหนือจากนี้ แพทย์อิสราเอลเผยว่า หากประเทศดำเนินการฉีดวัคซีนในระดับความเร็วนี้ต่อไป มีโอกาสที่ใกล้จะมีภูมิคุ้มกันหมู่เป็นประเทศแรก ๆ ของโลก เพราะจำนวนผู้ป่วยใหม่รายวัน และผู้ป่วยร้ายแรง ลดลงอย่างเฉียบพลัน 

เบื้องหลังความสำเร็จของอิสราเอล ที่อาศัยปัจจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การทำงานของรับบาล เทคโนโลยีอย่างการใช้ Big Data โมเดลระบบบริการสุขภาพ ตลอดจนศิลปะการสื่อสารที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชากรในการฉีดวัคซีนได้ ทั้งหมดนี้อิสราเอลทำอย่างไร 

ระบบสาธารณสุข HMO : เข้าถึงข้อมูลสุขภาพชาวอิสราเอลได้อย่างเรียลไทม์

ต้องเกริ่นก่อนว่าในปี 2018 รัฐบาลอิสราเอลได้เตรียมลงทุนกว่า 8,000 ล้านบาท ในการใช้เทคโนโลยี Big Data เข้ามาผสมผสานกับระบบประกันสุขภาพกับองค์กรดูแลรักษาสุขภาพ หรือ Health Maintenance Organization (HMOs) ซึ่งครอบคลุมชาวอิสราเอลเกือบ 9 ล้านคนทั่วประเทศ ผลที่เกิดขึ้นคือ รัฐบาลได้ฐานข้อมูลทางการแพทย์ของชาวอิสราเอลพร้อมใช้งานบนแพลตฟอร์มดิจิทัล ซึ่งสามารถนำไปพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ต่อไปได้ ข้อมูลประกันสุขภาพเป็นตัวกลางสำคัญระหว่างรัฐบาลและชาวอิสราเอลในการจองนัดปรึกษาแพทย์ ขอยารักษาโรค หรือพูดคุยเกี่ยวกับอาการโรคต่าง ๆ ที่สงสัยได้

ประจวบเหมาะกับวิกฤติโควิด-19 รัฐบาลจึงใช้จังหวะนี้ในการเข้าถึงข้อมูลสุขภาพและที่อยู่ของชาวอิสราเอล เพื่อที่รัฐบาลทราบได้ว่าประชาชนแต่ละคนมีโรคประจำตัวอะไรบ้าง และมีเงื่อนไขการใช้ชีวิตอย่างไร ทำให้การวางแผนฉีดวัคซีนแก่ชาวอิสราเอลเกิดขึ้นอย่างง่ายดาย และเป็นระบบ อีกทั้งช่วยรัฐบาลตัดสินใจและประเมินว่าบุคคลใดควรได้รับการฉีดวัคซีนก่อนเป็นอันดับแรก 

โดยรัฐบาลจะเน้นการเชิญชวนให้มารับวัคซีนโควิด-19 ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ สำหรับคนที่มีสมาร์ทโฟน ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ผ่านแอปพลิเคชันของ HMO ได้และทำการจองฉีดวัคซีนได้ทันที ส่วนคนที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ ก็สามารถโทรศัพท์เพื่อนัดหมายรับการฉีดวัคซีนกับทาง HMO ได้โดยตรง 

สร้างความเชื่อมั่นด้วย ข้อมูลวัคซีนที่โปร่งใสและเข้าถึงได้

สิ่งสำคัญที่ไม่แพ้ไปกว่าระบบสาธารณสุขที่ทันสมัย คือการสื่อสารให้ประชาชนเชื่อมั่นและพร้อมรับการฉีดวัคซีน เพราะที่ผ่านมาจะสังเกตได้ว่า ประชาชนจำนวนมากโดยเฉพาะชาวอเมริกันรู้สึกหวาดกลัวหากต้องฉีดวัคซีน เนื่องจากมีหลักฐานสนับสนุนต่าง ๆ ในอดีต เช่นการฉีดวัคซีนทำให้เกิดโรคออทิสติก เด็กน้อยไม่สามารถรับวัคซีนได้ หรือวัคซีนมีพิษ ฯลฯ 

ในส่วนนี้เอง ความเชื่อมั่นของประชาชนอิสราเอลก็ได้เป็นความท้าทายต่อรัฐบาลเช่นเดียวกันที่จะต้องมีศิลปะการสื่อสารต่อประชาชน โดยรัฐบาลอิสราเอลจึงได้วางแผนร่วมกับองค์กรดูแลรักษาสุขภาพในการให้ข้อมูลวัคซีนที่เป็นไปตามความจริง โดยเฉพาะประสิทธิภาพในการรักษาและอาการข้างเคียงที่อาศัยตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ และมีเหตุผลหนักแน่นพอ เพื่อให้ชาวอิสราเอลมั่นใจได้ว่าการฉีดวัคซีนจะต้องปลอดภัยและเชื่อถือได้

ยิ่งไปกว่านั้น อิสราเอลเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางศาสนาสูง ประชาชนต่างเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามหลักคำสอนทางศาสนาอย่างเคร่งครัด รัฐบาลจึงใช้เวลานี้อย่างค่อยเป็นค่อยไป ในการหารือร่วมกับผู้นำทางศาสนาต่าง ๆ เพื่อที่ให้เห็นถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีน โดยจะตอบคำถามที่สำคัญอย่างตรงไปตรงมา และค่อย ๆ ทำความเข้าใจ จากนั้นให้ผู้นำทางศาสนานำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่แก่ประชาชน อาจรวมไปถึงการฉีดวัคซีนให้ประชาชนเห็นอย่างชัดเจน เพื่อลดความกังวล เพิ่มความเชื่อมั่นของประชาชนจากการเห็นผู้นำทางศาสนาเป็นตัวอย่าง

อย่างไรก็ตาม จำนวนประชากรและขนาดประเทศของอิสราเอลก็ได้เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้โครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลดำเนินได้อย่างราบรื่น ซึ่งประชากรของอิสราเอลจนถึงปีล่าสุดอยู่ที่ 8,761,151 คน คิดเป็น 0.11% ของประชากรทั้งหมดทั่วโลก และขนาดพื้นที่ของประเทศน้อยกว่าสหรัฐฯ ถึง 44,726% จึงช่วยเสริมกำลังให้ระบบสาธารณสุขและการดำเนินการของรัฐบาลเป็นไปอย่างรวดเร็ว จึงกล่าวได้ว่าเทคโนโลยีอย่างเดียวอาจคงไม่พอ ความร่วมมือระหว่างประชากรและรัฐบาล และการสื่อสารนับว่าเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้อิสราเอลเข้าใกล้การมีภูมิคุ้มกันหมู่ได้ในอนาคต ข้อมูลจาก KPMG , Government , CNBC , timesofisrael


RELATED ARTICLE

Responsive image

Sea (ประเทศไทย) เปิดตัว Sea Academy แพลตฟอร์มเสริมสร้างทักษะสำคัญรับมือยุคดิจิทัล

Sea (ประเทศไทย) เปิดตัว Sea Academy ส่งมอบความรู้ด้านดิจิทัล ให้คนไทยเดินหน้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน เดินหน้ากลยุทธ์ Digital Talents 10 ล้านคนใน 10 ปี...

Responsive image

เจาะลึกวิธีสร้างเหรียญ (Mint Token) แบบง่ายๆ บน ERC-20

Token X บริษัทภายใต้กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ผู้ให้บริการเกี่ยวกับธุรกิจโทเคนดิจิทัลแบบครบวงจร และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี Blockchain จะพาทุกคนมาดูวิธีสร้าง (Mint) Token แบบง่าย ๆ กัน...

Responsive image

รู้จัก Yat Siu แห่ง Animoca ชายผู้ที่ปลุกพลังให้ Startup ฮ่องกงลุกเป็นไฟ

เขาก่อตั้งบริษัทสตาร์ทอัพของตัวเองตั้งแต่อายุ 20 ปี ปัจจุบันเขามีอายุครบ 49 ปีและกลายเป็นผู้ปลุกปั้น Animoca Brands ให้กลายเป็นยูนิคอร์น Web3 ของฮ่องกง เขาคนนั้นคือ “Yat Siu” หนึ่ง...