Techsauce Community Support พร้อมสนับสนุน ช่วยคนไทยก้าวข้ามวิกฤตการระบาดไปพร้อมกัน โดยเราได้รวบรวมข้อมูลที่ภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็น บริษัท สมาคม มูลนิธิ ที่ได้มีการช่วยเหลือสำหรับวิกฤต COVID-19 ระลอกใหม่ ครั้งนี้ แบ่งเป็น 4 หมวดหมู่ ได้แก่ การบริการและอำนวยความสะดวก อุปกรณ์สำหรับตรวจและรักษา อุปกรณ์สำหรับวัคซีน และสิ่งของเครื่องใช้ทั่วไป

COVID-19

การบริการและอำนวยความสะดวก

หน่วยงาน : หอการค้าไทย 

เกี่ยวกับหน่วยงาน : องค์กรกลางส่งเสริม และรักษาผลประโยชน์กลุ่มพ่อค้าและนักธุรกิจ

สิ่งที่ให้ความช่วยเหลือ : อำนวยความสะดวกในการกระจายวัคซีน และจุดฉีดวัคซีน

พื้นที่ที่สามารถให้ความช่วยเหลือ : ทั่วประเทศ

ข้อมูลการติดต่อ : โทร 02-018-6888 Line : @tccline 

รายละเอียดเพิ่มเติม : thaichamber

Status : เปิดให้ความช่วยเหลือ

-----------------------------------------------------------------

หน่วยงาน : SCG

เกี่ยวกับหน่วยงาน : บริษัทผลิตปูนซีเมนต์

สิ่งที่ให้ความช่วยเหลือ : สถานที่สำหรับฉีควัคซีน

พื้นที่ที่สามารถให้ความช่วยเหลือ : กรุงเทพ

ข้อมูลการติดต่อ : โทร  0-2586-3771 

รายละเอียดเพิ่มเติม : scgnewschannel

Status : เปิดให้ความช่วยเหลือ

-----------------------------------------------------------------

หน่วยงาน : Central Group 

เกี่ยวกับหน่วยงาน : ห้างสรรพสินค้า

สิ่งที่ให้ความช่วยเหลือ : ทุนทรัพย์สำหรับการวิจัยและพัฒนาทางการแพทย์

พื้นที่ที่สามารถให้ความช่วยเหลือ : ทั่วประเทศ 

ข้อมูลการติดต่อ : โทร 02-101-8461, 02-101-8463 อีเมล [email protected]

รายละเอียดเพิ่มเติม : Central Group

Status : เปิดให้ความช่วยเหลือ

-----------------------------------------------------------------

หน่วยงาน : BJC

เกี่ยวกับหน่วยงาน : ห้างสรรพสินค้า

สิ่งที่ให้ความช่วยเหลือ : สถานที่สำหรับฉีควัคซีน 

พื้นที่ที่สามารถให้ความช่วยเหลือ : Bigc 54 สาขาทั่วประเทศ 

ข้อมูลการติดต่อ : โทร 02-367-1111

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/bjchouse

Status : เปิดให้ความช่วยเหลือ

-----------------------------------------------------------------

หน่วยงาน : ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป

เกี่ยวกับหน่วยงาน : โรงพยาบาล

สิ่งที่ให้ความช่วยเหลือ : Hospitel

พื้นที่ที่สามารถให้ความช่วยเหลือ : กรุงเทพ

ข้อมูลการติดต่อ : โทร 02 487 2000 

รายละเอียดเพิ่มเติม : THG Hospital

Status : เปิดให้ความช่วยเหลือ

-----------------------------------------------------------------

หน่วยงาน : โรงพยาบาลราชวิถี

เกี่ยวกับหน่วยงาน : โรงพยาบาล

สิ่งที่ให้ความช่วยเหลือ : บริการรับส่งแท็กซี่สำหรับผู้ป่วย covid-19

พื้นที่ที่สามารถให้ความช่วยเหลือ : กรุงเทพและปริมณฑล

ข้อมูลการติดต่อ : โทร 096-771-1687

รายละเอียดเพิ่มเติม : Smart Taxi.,Ltd

Status : เปิดให้ความช่วยเหลือ

-----------------------------------------------------------------

หน่วยงาน : สมาคม Thai Startup และพันธมิตร

เกี่ยวกับหน่วยงาน : สตาร์ทอัพและเทคโนโลยี

สิ่งที่ให้ความช่วยเหลือ : แอปพลิเคชั่นจองเตียงและจัดการหอพักร่วมกับโรงพยาบาลสนามจุฬา

พื้นที่ที่สามารถให้ความช่วยเหลือ : กรุงเทพ

ข้อมูลการติดต่อ : 

รายละเอียดเพิ่มเติม : เป็ดไทยสู้ภัย

Status : เปิดให้ความช่วยเหลือ

-----------------------------------------------------------------

อุปกรณ์สำหรับตรวจและรักษา

หน่วยงาน : บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด (บีไอจี)

เกี่ยวกับหน่วยงาน : บริษัทนวัตกรรมก๊าซอุตสาหกรรมครบวงจร

สิ่งที่ให้ความช่วยเหลือ : ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์

พื้นที่ที่สามารถให้ความช่วยเหลือ : ทั่วประเทศ 

ข้อมูลการติดต่อ : โทร 02-685-6789 02-685-6790 อีเมล [email protected] 

รายละเอียดเพิ่มเติม : Techsauce Thailand

Status : เปิดให้ความช่วยเหลือ

-----------------------------------------------------------------

หน่วยงาน : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

เกี่ยวกับหน่วยงาน : มหาวิทยาลัย

สิ่งที่ให้ความช่วยเหลือ : นวัตกรรมทางการแพทย์สำหรับตรวจหาเชื้อ Covid-19

พื้นที่ที่สามารถให้ความช่วยเหลือ : ทั่วประเทศ

ข้อมูลการติดต่อ : โทร 02-329-8111 Inbox https://www.facebook.com/kmitlofficial/

รายละเอียดเพิ่มเติม :  techsauce

Status : เปิดให้ความช่วยเหลือ

-----------------------------------------------------------------

หน่วยงาน : SCG Packaging 

เกี่ยวกับหน่วยงาน : Packaging Solution Provider

สิ่งที่ให้ความช่วยเหลือ : เตียงสำหรับทำโรงพยาบาลสนาม

พื้นที่ที่สามารถให้ความช่วยเหลือ : ทั่วประเทศ

ข้อมูลการติดต่อ : โทร 02-586-2222 อีเมล [email protected]

รายละเอียดเพิ่มเติม : scgnewschannel

Status : เปิดให้ความช่วยเหลือ

-----------------------------------------------------------------

หน่วยงาน : Central Retail

เกี่ยวกับหน่วยงาน : ห้างสรรพสินค้า

สิ่งที่ให้ความช่วยเหลือ : เตียงสำหรับโรงพยาบาลสนาม  

พื้นที่ที่สามารถให้ความช่วยเหลือ : กรุงเทพและปริมณฑล

ข้อมูลการติดต่อ : โทร 02 650 3600 

รายละเอียดเพิ่มเติม : Techsauce Thailand

Status : เปิดให้ความช่วยเหลือ

-----------------------------------------------------------------

หน่วยงาน : มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เกี่ยวกับหน่วยงาน : มูลนิธิทางการแพทย์

สิ่งที่ให้ความช่วยเหลือ : อุปกรณ์และนวัตกรรมทางการแพทย์

พื้นที่ที่สามารถให้ความช่วยเหลือ : ทั่วประเทศ

ข้อมูลการติดต่อ : โทร 66(0)-2201-1111 อีเมล [email protected]

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

Status : เปิดให้ความช่วยเหลือ

-----------------------------------------------------------------

หน่วยงาน : PIXEL1EVENT

เกี่ยวกับหน่วยงาน : ธุรกิจรับจัด Event

สิ่งที่ให้ความช่วยเหลือ : อุปกรณ์จัดเตรียมห้องนอนพร้อมติดตั้งให้โรงพยาบาลสนาม

พื้นที่ที่สามารถให้ความช่วยเหลือ : ทั่วประเทศ 

ข้อมูลการติดต่อ : โทร 091 826 4545 Inbox เพจ @PX1EVENT 

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/PX1EVENT/posts/4016171728404503

Status : เปิดให้ความช่วยเหลือ

-----------------------------------------------------------------

หน่วยงาน : บริษัท เซโนสติกส์ จำกัด

เกี่ยวกับหน่วยงาน : Zenostic is a biotech startup under incubator hatch from Faculty of Science, Mahidol University.

สิ่งที่ให้ความช่วยเหลือ : ชุดตรวจ Fastproof COVID-19 RT-LAMP kit (ขึ้นทะเบียนชุดตรวจกับ อย. เรียบร้อยแล้ว) ยินดีบริจาคให้โรงพยาบาลที่มีความพร้อมและต้องการใช้งานชุดตรวจคัดกรองสารพันธุกรรมแบบเร็ว

พื้นที่ที่สามารถให้ความช่วยเหลือ : กรุงเทพและปริมณฑล

ข้อมูลการติดต่อ : อีเมล [email protected] (กวิน น้าวัฒนไพบูลย์)

รายละเอียดเพิ่มเติม : ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อถามทางอีเมล์หรือ www.zenosticbio.com

Status : เปิดให้ความช่วยเหลือ

-----------------------------------------------------------------

หน่วยงาน : สยามพิวรรธน์

เกี่ยวกับหน่วยงาน : ห้างสรรพสินค้า

สิ่งที่ให้ความช่วยเหลือ : เครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์

พื้นที่ที่สามารถให้ความช่วยเหลือ : ทั่วประเทศ 

ข้อมูลการติดต่อ : โทร 08 1831 1406 อีเมล [email protected]

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

Status : เปิดให้ความช่วยเหลือ

-----------------------------------------------------------------

หน่วยงาน : เซ็นทรัลพัฒนา

เกี่ยวกับหน่วยงาน : ห้างสรรพสินค้า

สิ่งที่ให้ความช่วยเหลือ : เตียงสำหรับโรงพยาบาลสนาม 

พื้นที่ที่สามารถให้ความช่วยเหลือ : Central 25 สาขาทั่วประเทศ

ข้อมูลการติดต่อ : 082-426-3914

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

Status : เปิดให้ความช่วยเหลือ

อุปกรณ์สำหรับวัคซีน

หน่วยงาน : สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย FTI

เกี่ยวกับหน่วยงาน : องค์กรไม่แสวงหากำไร 

สิ่งที่ให้ความช่วยเหลือ : ตู้เก็บวัคซีนให้สถานพยาบาลรัฐ 77 จังหวัดทั่วประเทศ

พื้นที่ที่สามารถให้ความช่วยเหลือ : ทั่วประเทศ 

ข้อมูลการติดต่อ : โทร 086-374-2522 / 081-354-7330  

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://52.77.193.191/refrigerator/

Status : เปิดให้ความช่วยเหลือ

สิ่งของเครื่องใช้ทั่วไป

หน่วยงาน : มหาวิทยาลััยเกษตรศาสตร์

เกี่ยวกับหน่วยงาน : มหาวิทยาลัย

สิ่งที่ให้ความช่วยเหลือ : อุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของจำเป็น 

พื้นที่ที่สามารถให้ความช่วยเหลือ : ทั่วประเทศ

ข้อมูลการติดต่อ : โทร 086-087-5904 อีเมล [email protected]

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://kuf.ku.ac.th/2020/

Status : เปิดให้ความช่วยเหลือ

-----------------------------------------------------------------

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เกี่ยวกับหน่วยงาน : มหาวิทยาลัย

สิ่งที่ให้ความช่วยเหลือ : ทุนทรัพย์ สิ่งของเครื่องใช้ บริจาคโลหิต

พื้นที่ที่สามารถให้ความช่วยเหลือ : กรุงเทพและปริมณฑล

ข้อมูลการติดต่อ : โทร 065-054-2565 (บริจาคทุนทรัพย์) 089-887-6405 (บริจาคสิ่งของ) 02-926-9128 (บริจาคโลหิต) 

รายละเอียดเพิ่มเติม :  hospital.tu

Status : เปิดให้ความช่วยเหลือ

-----------------------------------------------------------------

หน่วยงาน : มูลนิธิชัยพัฒนา

เกี่ยวกับหน่วยงาน : มูลนิธิในสมเด็จพระเทพฯ เพื่อส่งเสริมการพัฒนา

สิ่งที่ให้ความช่วยเหลือ : อุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของจำเป็น

พื้นที่ที่สามารถให้ความช่วยเหลือ : ทั่วประเทศ

ข้อมูลการติดต่อ : โทร 02-447-8585 ถึง 8 ต่อ 109 / 121 / 259 อีเมล [email protected]

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://covid19-fund.chaipat.or.th/

Status : เปิดให้ความช่วยเหลือ

-----------------------------------------------------------------

หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เกี่ยวกับหน่วยงาน : มหาวิทยาลัย

สิ่งที่ให้ความช่วยเหลือ : อุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของจำเป็น

พื้นที่ที่สามารถให้ความช่วยเหลือ : ทั่วประเทศ 

ข้อมูลการติดต่อ : โทร 092-465-8936 อีเมล [email protected] 

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://covid-19.kmutt.ac.th/category/donation/  

Status : เปิดให้ความช่วยเหลือ

-----------------------------------------------------------------

สำหรับภาคเอกชน บริษัท สมาคม มูลนิธิ ทุกภาคส่วนที่มีโครงการช่วยเหลือ หรือต้องการที่จะช่วยเหลือ วิกฤต COVID-19 ระลอกใหม่ ครั้งนี้ สามารถลงทะเบียนเพื่อแจ้งข้อมูลได้ที่ Link นี้ ซึ่งทางทีมงานของ Techsauce  จะทำการอัปเดตและจัดแบ่งหมวดหมู่ไว้ด้านบนนี้

COVID-19
RELATED ARTICLE

Responsive image

ทำความรู้จัก การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระยะ 3 คืออะไร แล้วประชาชนต้องรับมืออย่างไร

บทความนี้ Techsauce ได้ต่อสายตรงสัมภาษณ์แพทย์หญิงวรรณา หาญเชาว์วรกุล นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค เพื่อที่จะทำความเข้าใจว่าการแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่ละระยะเป็นอย่างไร...

Responsive image

mRNA คืออะไร ต่างจากการผลิตวัคซีนโควิดวิธีอื่นอย่างไร สรุปไว้ในโพสต์เดียว

ในบทความนี้ได้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับ mRNA และเปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างกับการผลิตวัคซีนด้วยวิธีอื่น ๆ ด้วย...

Responsive image

วิธีลงทะเบียน 'หมอพร้อม V.2 ' เปิดจองฉีดวัคซีน 1 พ.ค.นี้

หมอพร้อม V.2 เตรียมเปิดให้ลงทะเบียนนัดฉีดวัคซีน COVID-19 วันที่ 1 พ.ค.นี้โดยคิวแรกได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปและผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค...