Techsauce ร่วมกับ Hello Tomorrow จัด Exclusive Talk เจาะลึกอนาคตและโอกาสจาก Deep Tech | Techsauce /* */ /* */

Techsauce ร่วมกับ Hello Tomorrow จัด Exclusive Talk เจาะลึกอนาคตและโอกาสจาก Deep Tech

Techsauce ร่วมกับ Hello Tomorrow จัด Exclusive Talk "Discovering & Leveraging Deep Tech Opportunity Spaces" ดึงผู้บริหารสนทนาร่วมกันถึงอนาคตของ Deep Tech และการสร้างความร่วมมือกับธุรกิจ Startup ในอุตสาหกรรม ณ ตึก True Digital Park 101

หลังจากประกาศความร่วมมือและการเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการร่วมกัน เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กรในประเทศไทยได้ร่วมมือกับ Startup ด้าน DeepTech เมื่อปีที่ผ่านมา ในปี 2022 นี้ Techsauce ในฐานะหนึ่งในผู้ก่อตั้งระบบนิเวศทางเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศไทย ได้ร่วมกับ Hello Tomorrow Asia Pacific ซึ่งเป็นผู้พัฒนาระบบนิเวศด้าน DeepTech ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

Techsauce ร่วมกับ Hello Tomorrow Deeptechจัด Exclusive Talk “Discovering & Leveraging Deep Tech Opportunity Spaces” เพื่อเจาะลึกโอกาสและอนาคตของเทคโนโลยี Deep Tech และการสร้างมูลค่าร่วมกับ Startup ด้าน Deep Tech เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคมที่ผ่านมา ณ ตึก True Digital Park 101

งานสนทนาครั้งสำคัญนี้ ได้ผู้บริหารของทั้งสององค์กรมาร่วมสนทนาร่วมกัน ได้แก่

  • Ernest Xue, Managing Director, Hello Tomorrow APAC
  • Xinyi Tow, Director, Hello Tomorrow APAC
  • Zoé Neron-Bancel, Lead Innovation Consulting, Hello Tomorrow APAC
  • คุณชาล เจริญพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด
  • คุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด

3 เทรนด์การใช้งาน Deep Tech 

คุณ Ernest Xue, Managing Director, Hello Tomorrow APAC ได้เริ่มต้นการสนทนาด้วยการเผยและวิเคราะห์แนวโน้มของเทรนด์การใช้งานเทคโนโลยี Deep Tech ในอนาคตที่จะเข้าไปมีส่วนแก้ปัญหาและยกระดับสามเรื่องสำคัญได้แก่ Smart Cities, Food & Agriculture, Advanced Material หรือเทคโนโลยีวัสดุชั้นสูง

ในด้านของการขับเคลื่อน Smart City หรือเมืองอัจฉริยะนั้น เนื่องจากปัจจุบันประชากรมากกว่าครึ่งของทั้งโลกอาศัยอยู่ในเขตเมือง และเมืองมีแนวโน้มจะขยายตัวขึ้นอีกในอนาคต ทำให้การออกแบบเมืองและการเชื่อมโยงขนส่งสาธารณะภายในเมืองนั้นควรจะผนวกเอาความยั่งยืนและความสนุกสนานที่มากขึ้นเข้าไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยหรือนวัตกรรมในเมืองที่ฉลาดและดีต่อสุขภาพ, การเปลี่ยนผ่านมาใช้พลังงานสะอาดหรือพลังงานทดแทน, การยกระดับความปลอดภัย, การพัฒนาเทคโนโลยีขนส่งสาธารณะ  ฯลฯ

สำหรับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมอาหารและการเพาะปลูก คุณ Ernest Xue ได้พูดถึงปัญหาด้านโภชนาการในปัจจุบันที่ต้องเร่งพัฒนาวิธีการผลิตอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้น และลดหรือหลีกเลี่ยงกระบวนการที่ทำให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม โดยยกตัวอย่างเทคโนโลยีของบริษัท Deep Branch Biotechnology จากสหราชอาณาจักร ที่ใช้จุลินทรีย์เพื่อเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากภาคอุตสาหกรรมเป็นส่วนผสมคุณภาพสูงและโปรตีนสำหรับอาหารสัตว์ 

นอกจากนั้นยังมีเทคโนโลยีจากบริษัท Orbem ที่ใช้ MRI ร่วมกับ Deep Learning ในการตรวจสอบคุณภาพและวัดโครงสร้างภายในไข่ไก่รวมถึงตรวจสอบเพศของตัวอ่อนในไข่ได้ นั่นหมายความว่าเราสามารถคัดเลือกเฉพาะไข่ที่ไม่ได้ผสมพันธุ์และตัวผู้ส่งไปที่ร้านค้า และเก็บไข่เพศเมียไว้เพื่อเป็นแม่พันธุ์ต่อไป

ในส่วนของการพัฒนา Advanced Material หรือเทคโนโลยีวัสดุชั้นสูง คุณ Ernest Xue ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงและพลิกโฉมการเลือกใช้วัสดุใหม่ ๆ ด้วยการใช้เทคโนโลยี ยกตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีของบริษัท Startup ที่มีชื่อว่า Huue Bio ในสหรัฐอเมริกา ที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวภาพสร้างสีย้อมผ้าจากน้ำตาล ทดแทนการใช้สารเคมี ทั้งนี้เพื่อลดอัตราความเสียหายและมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้สีย้อมผ้า

นอกจากสามหัวข้อสำคัญนี้แล้ว คุณ Ernest Xue ยังได้กล่าวถึง Future of industries หรืออนาคตของอุตสาหกรรม ด้วยนวัตกรรม Deep Tech ที่ช่วยกรุยทางให้กระบวนการผลิตแยกออกจากการใช้วัสดุแบบเดิมที่เราเคยใช้ ทำให้เราสามารถก้าวสู่ Dematerialized Economy หรือเศรษฐกิจที่เราสามารถลดการใช้ทรัพยากรในการผลิต แต่ยังสามารถตอบโจทย์การอุปโภคบริโภคได้ดังเดิม

โอกาสการร่วมมือกับ Startup ในอุตสาหกรรม

ช่วงครึ่งหลังของการสนทนา คุณชาล เจริญพันธ์, คุณ Xinyi Tow, Director, Hello Tomorrow APAC และ คุณ Zoé Neron-Bancel, Lead Innovation Consulting, Hello Tomorrow APAC ได้ร่วมแลกเปลี่ยนและเผยมุมมองเกี่ยวกับการร่วมงาน และร่วมสร้างมูลค่ากับ Startup ด้าน Deep Tech เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน

โดยคุณชาลได้บอกเล่าถึงประสบการณ์จากการเป็นแนวหน้าสำคัญที่สร้างระบบนิเวศธุรกิจ Startup ในประเทศไทย และเน้นย้ำว่าความคิดแบบผู้ประกอบการนวัตกรรมนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการยกระดับธุรกิจ นอกจากนั้นความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี ก็นับเป็นสิ่งสำคัญและจะเป็นตัวกำหนดทิศทางการแสดงสมรรถภาพของระบบนิเวศธุรกิจ

หลังจากนั้น คุณ Zoé Neron-Bancel, Lead Innovation Consulting, Hello Tomorrow APAC  ได้ร่วมเผย Framework ของการสร้าง Open Innovation และประโยชน์รวมถึงหลักการสร้างระบบ Innovation Management ในองค์กร เช่น ช่วยเพิ่้มความสามารถในการจัดการสิ่งที่ไม่แน่นอน นอกจากนั้นยังช่วยสร้างความยั่งยืนและความยืดหยุ่นให้เกิดขึ้นในระยะยาวได้

ในช่วงท้ายของการสนทนา คุณ Xinyi Tow, Director, Hello Tomorrow APAC ได้ร่วมเผยแนวทางการปรับตัวของธุรกิจเข้าสู่การสร้าง Open Innovation และ Deep Tech และโอกาสที่ธุรกิจจะได้รับจากการลงทุนในนวัตกรรมเหล่านี้ ซึ่งมี Startup ที่ขับเคลื่อน Deep Tech เป็นกำลังสำคัญ

RELATED ARTICLE

Responsive image

ทำความรู้จัก "9 Deep-tech Startups" โมเดล Spin-off สู่โลกธุรกิจของ สวทช.

สวทช. Accelerator องค์ความรู้ด้านเทคฯ และวิทยาศาสตร์ของภาครัฐ นำผลงานวิจัยจากห้องแล็บที่ทรงคุณประโยชน์มาต่อยอดให้เข้าถึงคนหมู่มากได้ ด้วยโมเดลธุรกิจให้ทันต่อความต้องการของตลาด โดยเ...

Responsive image

บำรุงราษฎร์ รุดหน้านวัตกรรมการแพทย์ นำ Radiology AI ช่วยวิเคราะห์ความผิดปกติของปอด และมะเร็งเต้านม แม่นยำ รวดเร็ว รักษาทันท่วงที

ล่าสุดโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดตัวนวัตกรรมทางการแพทย์ นำ Radiology AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์ความผิดปกติของปอด และมะเร็งเต้านม ด้วย AI และ Deep Learning ในการบูรณาการเพื่อเพิ่มความรวดเ...

Responsive image

เอลซัลวาดอร์เสี่ยงกับอะไรมากกว่ากัน ระหว่างการตัดสินใจของผู้นำ กับความผันผวนของ Bitcoin

เอลซัลวาดอร์ ประเทศแรกที่ประกาศให้สกุลเงินดิจิทัลถูกกฎหมายประสบปัญหาเป็นอย่างมากจากการที่รัฐบาลได้ทยอยซื้อเหรียญ Bitcoin จนมีมูลค่าความเสียหายอย่างน้อย 50 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1...