Techsauce ร่วมกับ Hello Tomorrow จัด Exclusive Talk เจาะลึกอนาคตและโอกาสจาก Deep Tech | Techsauce

Techsauce ร่วมกับ Hello Tomorrow จัด Exclusive Talk เจาะลึกอนาคตและโอกาสจาก Deep Tech

Techsauce ร่วมกับ Hello Tomorrow จัด Exclusive Talk "Discovering & Leveraging Deep Tech Opportunity Spaces" ดึงผู้บริหารสนทนาร่วมกันถึงอนาคตของ Deep Tech และการสร้างความร่วมมือกับธุรกิจ Startup ในอุตสาหกรรม ณ ตึก True Digital Park 101

หลังจากประกาศความร่วมมือและการเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการร่วมกัน เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กรในประเทศไทยได้ร่วมมือกับ Startup ด้าน DeepTech เมื่อปีที่ผ่านมา ในปี 2022 นี้ Techsauce ในฐานะหนึ่งในผู้ก่อตั้งระบบนิเวศทางเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศไทย ได้ร่วมกับ Hello Tomorrow Asia Pacific ซึ่งเป็นผู้พัฒนาระบบนิเวศด้าน DeepTech ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

Techsauce ร่วมกับ Hello Tomorrow Deeptechจัด Exclusive Talk “Discovering & Leveraging Deep Tech Opportunity Spaces” เพื่อเจาะลึกโอกาสและอนาคตของเทคโนโลยี Deep Tech และการสร้างมูลค่าร่วมกับ Startup ด้าน Deep Tech เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคมที่ผ่านมา ณ ตึก True Digital Park 101

งานสนทนาครั้งสำคัญนี้ ได้ผู้บริหารของทั้งสององค์กรมาร่วมสนทนาร่วมกัน ได้แก่

  • Ernest Xue, Managing Director, Hello Tomorrow APAC
  • Xinyi Tow, Director, Hello Tomorrow APAC
  • Zoé Neron-Bancel, Lead Innovation Consulting, Hello Tomorrow APAC
  • คุณชาล เจริญพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด
  • คุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด

3 เทรนด์การใช้งาน Deep Tech 

คุณ Ernest Xue, Managing Director, Hello Tomorrow APAC ได้เริ่มต้นการสนทนาด้วยการเผยและวิเคราะห์แนวโน้มของเทรนด์การใช้งานเทคโนโลยี Deep Tech ในอนาคตที่จะเข้าไปมีส่วนแก้ปัญหาและยกระดับสามเรื่องสำคัญได้แก่ Smart Cities, Food & Agriculture, Advanced Material หรือเทคโนโลยีวัสดุชั้นสูง

ในด้านของการขับเคลื่อน Smart City หรือเมืองอัจฉริยะนั้น เนื่องจากปัจจุบันประชากรมากกว่าครึ่งของทั้งโลกอาศัยอยู่ในเขตเมือง และเมืองมีแนวโน้มจะขยายตัวขึ้นอีกในอนาคต ทำให้การออกแบบเมืองและการเชื่อมโยงขนส่งสาธารณะภายในเมืองนั้นควรจะผนวกเอาความยั่งยืนและความสนุกสนานที่มากขึ้นเข้าไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยหรือนวัตกรรมในเมืองที่ฉลาดและดีต่อสุขภาพ, การเปลี่ยนผ่านมาใช้พลังงานสะอาดหรือพลังงานทดแทน, การยกระดับความปลอดภัย, การพัฒนาเทคโนโลยีขนส่งสาธารณะ  ฯลฯ

สำหรับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมอาหารและการเพาะปลูก คุณ Ernest Xue ได้พูดถึงปัญหาด้านโภชนาการในปัจจุบันที่ต้องเร่งพัฒนาวิธีการผลิตอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้น และลดหรือหลีกเลี่ยงกระบวนการที่ทำให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม โดยยกตัวอย่างเทคโนโลยีของบริษัท Deep Branch Biotechnology จากสหราชอาณาจักร ที่ใช้จุลินทรีย์เพื่อเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากภาคอุตสาหกรรมเป็นส่วนผสมคุณภาพสูงและโปรตีนสำหรับอาหารสัตว์ 

นอกจากนั้นยังมีเทคโนโลยีจากบริษัท Orbem ที่ใช้ MRI ร่วมกับ Deep Learning ในการตรวจสอบคุณภาพและวัดโครงสร้างภายในไข่ไก่รวมถึงตรวจสอบเพศของตัวอ่อนในไข่ได้ นั่นหมายความว่าเราสามารถคัดเลือกเฉพาะไข่ที่ไม่ได้ผสมพันธุ์และตัวผู้ส่งไปที่ร้านค้า และเก็บไข่เพศเมียไว้เพื่อเป็นแม่พันธุ์ต่อไป

ในส่วนของการพัฒนา Advanced Material หรือเทคโนโลยีวัสดุชั้นสูง คุณ Ernest Xue ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงและพลิกโฉมการเลือกใช้วัสดุใหม่ ๆ ด้วยการใช้เทคโนโลยี ยกตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีของบริษัท Startup ที่มีชื่อว่า Huue Bio ในสหรัฐอเมริกา ที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวภาพสร้างสีย้อมผ้าจากน้ำตาล ทดแทนการใช้สารเคมี ทั้งนี้เพื่อลดอัตราความเสียหายและมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้สีย้อมผ้า

นอกจากสามหัวข้อสำคัญนี้แล้ว คุณ Ernest Xue ยังได้กล่าวถึง Future of industries หรืออนาคตของอุตสาหกรรม ด้วยนวัตกรรม Deep Tech ที่ช่วยกรุยทางให้กระบวนการผลิตแยกออกจากการใช้วัสดุแบบเดิมที่เราเคยใช้ ทำให้เราสามารถก้าวสู่ Dematerialized Economy หรือเศรษฐกิจที่เราสามารถลดการใช้ทรัพยากรในการผลิต แต่ยังสามารถตอบโจทย์การอุปโภคบริโภคได้ดังเดิม

โอกาสการร่วมมือกับ Startup ในอุตสาหกรรม

ช่วงครึ่งหลังของการสนทนา คุณชาล เจริญพันธ์, คุณ Xinyi Tow, Director, Hello Tomorrow APAC และ คุณ Zoé Neron-Bancel, Lead Innovation Consulting, Hello Tomorrow APAC ได้ร่วมแลกเปลี่ยนและเผยมุมมองเกี่ยวกับการร่วมงาน และร่วมสร้างมูลค่ากับ Startup ด้าน Deep Tech เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน

โดยคุณชาลได้บอกเล่าถึงประสบการณ์จากการเป็นแนวหน้าสำคัญที่สร้างระบบนิเวศธุรกิจ Startup ในประเทศไทย และเน้นย้ำว่าความคิดแบบผู้ประกอบการนวัตกรรมนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการยกระดับธุรกิจ นอกจากนั้นความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี ก็นับเป็นสิ่งสำคัญและจะเป็นตัวกำหนดทิศทางการแสดงสมรรถภาพของระบบนิเวศธุรกิจ

หลังจากนั้น คุณ Zoé Neron-Bancel, Lead Innovation Consulting, Hello Tomorrow APAC  ได้ร่วมเผย Framework ของการสร้าง Open Innovation และประโยชน์รวมถึงหลักการสร้างระบบ Innovation Management ในองค์กร เช่น ช่วยเพิ่้มความสามารถในการจัดการสิ่งที่ไม่แน่นอน นอกจากนั้นยังช่วยสร้างความยั่งยืนและความยืดหยุ่นให้เกิดขึ้นในระยะยาวได้

ในช่วงท้ายของการสนทนา คุณ Xinyi Tow, Director, Hello Tomorrow APAC ได้ร่วมเผยแนวทางการปรับตัวของธุรกิจเข้าสู่การสร้าง Open Innovation และ Deep Tech และโอกาสที่ธุรกิจจะได้รับจากการลงทุนในนวัตกรรมเหล่านี้ ซึ่งมี Startup ที่ขับเคลื่อน Deep Tech เป็นกำลังสำคัญ

RELATED ARTICLE

Responsive image

รู้จักกับ Jetpack AI Assistant จาก WordPress ช่วยเขียนบทความได้แบบมือโปร

WordPress ออกเครื่องมือ AI plug-in ที่มีชื่อว่า Jetpack AI Assistant ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเขียนบทความและแก้ไขบทความให้ดีขึ้น...

Responsive image

5 วิธีพัฒนาทักษะอาชีพป้องกันการแทนที่ของ AI

ในปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ChatGPT หรือ GPT-4 เราจะมีวิธีอย่างไรบ้างที่ช่วยพัฒนาตัวเองให้มีทักษะการทำงานที่โดดเด่นและสำคัญต่อองค์กร เพื่อป...

Responsive image

ทำไม Apple ไม่พูดถึง AI เลย ในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ท่ามกลางกระแสการใช้งานทั่วโลก

ในงาน WWDC 2023 ที่ผ่านมา Apple ได้ปลุกกระแสให้วงการเทคโนโลยีอีกครั้ง ด้วยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยเฉพาะ Apple Vision Pro ชุดแว่น AR Headset ที่ถูกพูดถึงอย่างมาก แต่สิ่งหนึ่งที่บ...