เจาะแนวคิด True Digital Park กับการเป็นพื้นที่เชื่อมต่อทั้ง Ecosystem ในที่เดียว | Techsauce

เจาะแนวคิด True Digital Park กับการเป็นพื้นที่เชื่อมต่อทั้ง Ecosystem ในที่เดียว

ในระบบเศรษฐกิจโลกปัจจุบัน Startup มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ด้วยการเติบโตอย่างรวดเร็วจึงทำให้รูปแบบการทำงาน Startup แตกต่างจากบริษัททั่วไป คือเน้นประสิทธิภาพ และปรับเปลี่ยนข้อจำกัดด้านเวลา สถานที่ ระบบต่างๆ ซึ่งมีความยื่นหยุ่นกว่าเดิม โดยจะอาศัยเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลเข้าช่วย กลายเป็น Digital Lifestyle

โดยนิยามของ Work-Life Integration สำหรับ Digital Lifestyle คือการรวมการทำงานและใช้ชีวิตเข้าไว้ให้อยู่ในที่เดียวกัน ซึ่งแนวคิดนี้จะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเมื่ออยู่ในสถานที่ที่ได้รับการออกแบบที่เชื่อมต่อทุกความเป็นไปได้เข้าไว้ด้วยกันหรือ ‘Connecting Possibillity’

ด้วยเหตุผลดังกล่าว True Digital Park จึงได้รับการพัฒนาขึ้นจากโจทย์ที่ต้องการส่งเสริมเศรษฐกิจยุคใหม่ของประเทศผ่านการสนับสนุน Digital Lifestyle อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งคุณฐนสรณ์ ใจดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ True Digital Park ได้แถลงความคืบหน้าของ True Digital Park พร้อมกับพาทุกท่านเจาะลึก Concept การสร้างแต่ละพื้นที่อันสอดประสานกับพฤติกรรมของผู้คนในยุค Digital Lifestyle ได้อย่างลงตัวและน่าติดตาม

คุณฐนสรณ์ ใจดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ True Digital Park

Facility ครบทุก Function พร้อมผลักดันด้วยเทคโนโลยีเต็มรูปแบบ

วัตถุประสงค์หลักของ True Digital Park คือการสร้างพื้นที่เพื่อผลักดัน Startup Ecosystem ของไทยในระดับ Global Destination สำหรับคนยุคดิจิทัล การตั้งเป้าเป็นจุดหมายระดับโลกช่วยทั้งผลักดัน Startup ไทยและดึงดูด Startup ต่างชาติให้เข้าร่วมใน Ecosystem ในเวลาเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ การออกแบบระบบโครงสร้างพื้นฐานภายในจึงต้องมีเทคโนโลยีที่ครบถ้วน ตอบโจทย์ทั้งการทำงานกับการใช้ชีวิตภายใน True Digital Park ให้มากที่สุดและสามารถใช้งานได้จริง

 • Infrastructure ด้านเทคโนโลยีดีที่สุดในประเทศไทย ผู้เข้าใช้ True Digital Park จะได้สัมผัสกับบริการด้านอินเทอร์เน็ตที่ดีที่สุด ทั้งระบบอินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi ที่ใช้งานได้ครอบคลุมและลื่นไหลทั้งพื้นที่ รวมถึงบริการ Cloud Service ที่ Startup สามารถใช้เป็น Platfotm ในการทำงานหรือสร้างผลิตภัณฑ์ได้
 • ระบบ Smart City ที่ใช้งาน Mobile IoT เต็มรูปแบบ การวางรากฐานของ Smart City จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยี IoT ด้วยเหตุนี้ True Digital Park จึงออกแบบระบบ Mobile IoT เพื่อควบคุมการใช้งานต่างๆ ภายใน เช่น Smart Parking ระบบจอดรถยนต์อัจฉริยะ จองที่จอดรถผ่านแอปพลิเคชั่นแบบ Real-Time, Smart Lighting ดูแลและควบคุมไฟส่องสว่างรวมถึงการใช้ไฟฟ้าภายในเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ไปจนถึงบริการด้านการใช้งานพื้นที่ต่างๆ อย่างการจองห้องประชุมผ่านแอปพลิเคชัน และในอนาคต ยังมีแผนการใช้หุ่นยนต์ให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกภายในพื้นที่ด้วย
 • Intelligent Learning ปรับปรุงบริการต่อเนื่อง การพัฒนาบนแนวคิดที่ดีย่อมรวมถึงการคิดระบบปรับปรุงที่ต่อเนื่องเพื่อให้สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพอยู่เสมอ จึงมีระบบ Intelligent Learning เพื่อใช้เก็บข้อมูลการใช้งานพื้นที่และทรัพยากรต่างๆ  ทำให้ง่ายต่อการจัดการทรัพยากรและปรับปรุงพื้นที่ให้ได้รับการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
 • Prime Location ทำเลของ True Digital Park ตั้งอยู่บนพื้นที่อันเหมาะกับการเกิด Ecosystem ของภาคธุรกิจในยุคดิจิทัลบนย่านปุณณวิถี ซึ่งเป็นย่านนวัตกรรม (Innovation District) ที่ได้รับการผลักดันนโยบายของรัฐบาล สามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าจากใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครโดยใช้เวลาประมาณ 10 นาที และ อยู่ใกล้ย่านกล้วยน้ำไทที่ได้รับการวางแผนให้เป็น Industry Innovation District
RAMA IV Innovation Corridor ศูนย์กลางด้านนวัตกรรมบนย่านพระรามสี่ที่มี True Digital Park เป็นส่วนร่วมสำคัญ

4 พื้นที่ตอบโจทย์ทุกส่วนเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล

การออกแบบพื้นที่ของ True Digital Park เป็นอีกจุดเด่นหนึ่งที่คุณฐนสรณ์เน้นย้ำ ด้วยแนวคิด Open Innovation รวมเอาผู้ที่มีส่วนใน Ecosystem ทั้งหมดมาไว้ในที่เดียว ทั้ง Global Tech Giant, Startup, VC, ภาครัฐ และภาคการศึกษา บนพื้นที่ 77,000 ตารางเมตร พร้อมจัดสิ่งอำนวยความสะดวกไว้ครบถ้วน ซึ่งทั้งหมดนี้แบ่งออกเป็น 4 พื้นที่หลัก ได้แก่

 • Co-Working Space พื้นที่สำหรับทำงาน เรียนรู้ และสร้างนวัตกรรมร่วมกันของ Startup และผู้สนใจ
 • Campus Space พื้นที่สำนักงาน รองรับ Corporate และ Startup ซึ่งต้องการพื้นที่ทำงานเป็นสัดส่วนของตัวเอง
 • Innovation Space พื้นที่ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนานวัตกรรมหรือ Tech Lab Open Lab และ Experience Center ที่ได้รับความร่วมมือจากภาคการศึกษาและเอกชนชั้นนำสนับสนุนเครื่องมือเทคโนโลยีให้ได้ใช้งาน
 • Event and Business Service Space พื้นที่ส่วนกลางรองรับการใช้งานสำหรับธุรกิจ ได้แก่ ห้อง Auditorium ที่รองรับผู้ชมสูงสุดราว 500 คน, High End Private Meeting Room ห้องประชุมระดับ High End เป็นส่วนตัวสำหรับการหารือสำคัญ และพื้นที่ส่วนกลางซึ่งออกแบบให้ใช้งานในกิจกรรมต่างๆ ทั้งการทำงานและผ่อนคลาย

รวมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนใน Ecosystem มาไว้ในที่เดียว

ไม่เพียงแต่การออกแบบและสร้างพื้นที่เท่านั้น True Digital Park ยังต้องการให้ Tech Startup ได้รับการส่งเสริมจาก Ecosystem อย่างจริงจัง จึงได้ร่วมมือกับพันธมิตรในภาคส่วนต่างๆ ทั้ง Corporate ด้านเทคโนโลยีระดับโลกที่นำนวัตกรรมใหม่ๆ มาสนับสนุนการทำงานและค้นคว้าวิจัย หน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจอย่าง DEPA และ NIA สำหรับการช่วยเหลือด้านนโยบาย ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่สนับสนุนการทำงานของ Startup ภาคการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่เข้ามาร่วมทั้งในไทยและต่างประเทศ เสริมแกร่งด้านความรู้และการพัฒนาบุคลากร รวมถึงความร่วมมือ VC และ Key Supporter ต่างๆ ที่ Startup คุ้นเคยเป็นอย่างดี

การสร้าง Ecosystem ที่เรามองคือ การเอา Ecosystem กับ Space มาเชื่อมกัน เพื่อให้เกิด Digital Lifestyle ที่เหมาะสม - คุณฐนสรณ์ ใจดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ True Digital Park

'101 The Third Place' เติมเต็มชีวิตให้ครบทุกมุมในแบบ Digital Lifestyle

เพื่อให้ True Digital Park เติมเต็มชีวิตของคนยุคดิจิทัลได้ทุกแง่มุม จึงได้ร่วมกับ MQDC นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สร้างพื้นที่ร้านค้าและบริการ '101 The Third Place' ขึ้น บนพื้นที่ขนาด 30,000 ตารางเมตร รองรับร้านค้ากว่า 200 ร้าน โดย 101 The Third Place แบ่งพื้นที่เป็น 4 โซน ได้แก่

 • WHIZDOM Park พื้นที่สีเขียวทั้งในและนอกอาคาร กระจายทั่วทั้ง True Digital Park ประกอบด้วยสวนลอยฟ้า สนามหญ้าขนาดใหญ่ที่สามารถจัดกิจกรรมได้ และสวนที่ออกแบบสอดคล้องกับธรรมชาติท้องถิ่น ช่วยส่งเสริมระบบนิเวศของพื้นที่โดยรอบโครงการให้น่าอยู่
 • Hillside Town พื้นที่ Retail แนวใหม่ที่ออกแบบเหมือนเมืองกลางหุบเขา สามารถเดินถึงกันได้ง่ายทุกชั้น มอบประสบการณ์ใหม่ในการใช้บริการ
 • 24-Hour Street ถนนคนเดินที่สอดรับกับวิถีการทำงานของคนยุคดิจิทัล เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ครบครันทั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านสะดวกซื้อ และร้านบริการต่างๆ
 • WHIZDOM Track เลนจักรยานและลู่วิ่งลอยฟ้าระยะทาง 1.3 กิโลเมตร เชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้า BTS ปุณณวิถี สามารถใช้ออกกำลังกายและชมทิวทัศน์โดยรอบได้อย่างเพลิดเพลิน

นอกจากร้านค้าที่ให้บริการครบครันทุกความต้องการแล้ว 101 The Third Place ยังถูกวางให้เป็นสถานที่ปลดล็อกไลฟ์สไตล์แบบดิจิทัล (Enable Digital Lifestyle) ทุกร้านค้าจะรองรับการใช้ e-Wallet อย่าง True Money และ True ID เพื่อส่งเสริม Cashless Society ด้วย

คำนึงถึงความยั่งยืนตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนถึงใช้งานจริง

การพัฒนาโครงการมีการคำนึงถึงทั้งประสิทธิภาพและความยั่งยืนไปพร้อมกัน เริ่มตั้งแต่ในส่วนการพัฒนาโครงการที่ใช้ระบบ BIM (Building Information Modeling) เพื่อคำนวณวัสดุและกระบวนการให้มีความคุ้มค่าสูงสุดและเกิดขยะน้อยที่สุด และยังมีโครงการด้านสิ่งแวดล้อมที่คิดขึ้นเมื่อเพื่อประโยชน์ของทั้งผู้ใช้บริการและชุมชนโดยรอบด้วย

ทั้งหมดนี้คือแนวคิดและฟังก์ชั่นของ True Digital Park ที่จะช่วยขับเคลื่อน Startup Ecosystem และเติมเต็ม Digital Lifestyle ไปพร้อมกันอย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่ง True Digital Park ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ รวมทั้งมี Startup, Corporate และหน่วยงานรัฐสนใจตั้งสำนักงานในโครงการมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ โดย True Digital Park จะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบภายในเดือนพฤศจิกายนนี้

สำหรับผู้สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อ [email protected] หรือโทรศัพท์ 095-536-9559

บทความนี้เป็น Advertorial

RELATED ARTICLE

Responsive image

Alibaba คาดการณ์ 10 อันดับเทรนด์เทคโนโลยีมาแรง เผย อีก 3 ปี AI จะช่วยวินิจฉัย-ป้องกันโรคร้ายแรงได้ล่วงหน้า

Alibaba DAMO Academy (DAMO) สถาบันเพื่อการวิจัยด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ระดับโลกของอาลีบาบา กรุ๊ป นำเสนอการคาดการณ์แนวโน้มสำคัญที่จะกำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี...

Responsive image

เปิดโพล 20 บริษัทที่คนรุ่นใหม่โดนใจ และอยากร่วมงานด้วยสูงสุดในปี 2022

การได้ทำงานกับองค์กรที่ใช่ ใต้สวัสดิการและวัฒนธรรมองค์กรที่ชอบ นับเป็นความฝันสูงสุดที่เหล่าบรรดา 'คนรุ่นใหม่' ใฝ่ฝัน ดังนั้น 20 อันดับบริษัทที่เปิดกว้างและมีอิสระในการทำงานรูปแบบไฮ...

Responsive image

ICHI ชวนส่องวงการ FinTech ไทยกับคุณแซม ตันสกุล จาก Krungsri Finnovate

CHI ชวนทุกคนมาเรียนรู้ภาพรวมของ FinTech เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเงินโดยคุณแซม ตันสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด ที่มาเล่าเกือบทุกแง่มุมของ FinTech ให้ทุกคน...