‘ความยั่งยืนไม่ใช่แค่เรื่องของสิ่งแวดล้อม’ เปิดความสำเร็จ Western Digital กับการสร้าง Sustainability ให้เป็นรูปธรรม | Techsauce

‘ความยั่งยืนไม่ใช่แค่เรื่องของสิ่งแวดล้อม’ เปิดความสำเร็จ Western Digital กับการสร้าง Sustainability ให้เป็นรูปธรรม

ในขณะที่อุตสาหกรรมต้องเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อตามให้ทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และเพื่อตอบรับกับความต้องการของผู้บริโภค ก็ต้องหันมาใส่ใจในเรื่องของความยั่งยืน (Sustainability) ด้วยเช่นกัน ซึ่งประเด็นของ Sustainable Development Goals หรือ SDG ได้กลายเป็นนโยบายที่องค์กรรอบโลกยกให้เป็นประเด็นหลักในการพัฒนาในอุตสาหกรรม ไม่น้อยไปกว่าเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยี 

แต่ยังมีหลายคนที่มองว่า ‘ความยั่งยืน’ นี้มีความเป็นนามธรรมสูง และก็มีอีกหลายคนมุ่งไปแค่ประเด็นของสิ่งแวดล้อม จนทำให้หลายอุตสาหกรรมมุ่งแก้ปัญหาไปเฉพาะด้าน อย่างเรื่องการลดก๊าซเรือนกระจก การลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเรื่องเหล่านี้ดูเป็นสิ่งที่จับต้องได้ และวัดผลได้มากที่สุด

แต่ยังมีอีกหนึ่งองค์กรที่มองต่าง อย่าง Western Digital ปราจีนบุรี  ที่นอกจากจะหยิบยกเอาเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแล้ว ยังมุ่งสร้างความยั่งยืนในทุก ๆ ด้านอย่างจริงจัง ทั้งการพัฒนาบุคคลากร ส่งเสริมด้านการศึกษา ช่วยเหลือชุมชน แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และยังสนับสนุนการสร้างความเท่าเทียมในสังคม จนทำให้เป็นบริษัทแรกของประเทศไทยที่ได้รับรางวัล Global Lighthouse Network โดย World Economic Forum และ McKinsey & Company ซึ่งเป็นรางวัลระดับโลกที่การันตีความสำเร็จของการเป็น Industry 4.0 

สำหรับรางวัล Global Lighthouse Network นี้ ได้จัดทำขึ้นตั้งแต่ปี 2018 เพื่อคัดเลือกบริษัทที่นำเอาเทคโนโลยี 4.0 เข้ามาใช้งานในองค์กร โดยจะพิจารณาความสำเร็จจากจุดเปลี่ยนที่โรงงานนั้นเลือกนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ รวมทั้งการนำเทคโนโลยีเหล่านั้นไปใช้แล้วได้ผลจริงทั้งด้าน Operation และ Financial 

ซึ่งรางวัลนี้เป็นการยืนยันว่า Western Digital สามารถนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม และผ่านผลสำเร็จบน 5 KPIs

วันนี้ Techsauce จะพาไปทำความรู้จักกับ Western Digital ที่บอกเล่าเรื่องราวผ่าน 3 ผู้บริหารที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้ได้รับรางวัล ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ รองประธานบริษัทและหัวหน้าฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจแห่งประเทศไทย, ดร.ไสว เชื้อสาวะถี รองประธานฝ่ายปฏิบัติการฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ โรงงานปราจีนบุรี ประเทศไทย และคุณกนกนุช วงศ์แข ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายประกันคุณภาพภาพ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) ที่จะมาพูดคุยถึงประเด็นความสำเร็จ การเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ Industry 4.0 และอนาคตของ Western Digital กับการพัฒนาสู่ความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม

Western Digital กว่า 50 ปี กับการเป็นผู้นำด้านการผลิตฮาร์ดแวร์

1. คุณกนกนุช วงศ์แข 2. ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ 3. ดร.ไสว เชื้อสาวะถี 

Western Digital เป็นบริษัทผู้ผลิต Hard Disk Drive และยังเป็นผู้ผลิต ออกแบบ และจัดจำหน่ายโซลูชันและเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูล โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่สหรัฐอเมริกา โดยบริษัทได้เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1970  โดยปัจจุบันนี้ได้มีการขยายฐานการผลิตไปทั่วโลก ทั้งในทวีปอเมริกา ยุโรป ตะวันออกกลาง และเอเชียแปซิฟิก เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั่วโลกที่มีมากขึ้น

และประเทศไทย ก็เป็นอีกแหล่งการผลิตหนึ่งที่ Western Digital เล็งเห็นศักยภาพในการเติบโต จึงได้เข้ามาดำเนินการในประเทศไทย นับตั้งแต่ปี 1997 โดยมีสาขาอยู่ 2 แห่ง ในบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และในจังหวัดปราจีนบุรี ปัจจุบัน บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) มีพนักงานทั้งสิ้น 28,000 คน

และล่าสุด ในปี 2021 นับเป็นปีที่ตอกย้ำศักยภาพ และความสำเร็จของ Western Digital ในประเทศไทย โรงงานปราจีนบุรีได้ไปคว้ารางวัลอันทรงเกียรติจาก World Economic Forum อย่างรางวัล Global Lighthouse Network รางวัลระดับโลก ที่ช่วยการันตีความสามารถของการเปลี่ยนผ่านมาเป็น Industry 4.0 ของ Western Digital ได้อย่างชัดเจน

เส้นทางการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็น Industry 4.0

ตั้งแต่ที่ได้มีการก่อตั้ง Western Digital บริษัทฯ ก็ได้มีการพัฒนาการดำเนินงานของโรงงานมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาการทำงาน

และไม่เพียงเท่านี้ ทาง Western Digital ยังได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ด้วยการยกระดับ Reskill และ Upskill ทั้งในด้าน Soft Skill และ Hard Skill เพื่อส่งเสริมให้พนักงานสามารถปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงทุกมิติในอนาคต โดยมีการส่งมอบความรู้ สร้างทักษะให้กับพนักงานกลุ่มที่เคยทำงานแบบ Manual ให้พวกเขามีความเข้าใจและสามารถควบคุมบริหารจัดการการทำงานระบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นและนำมาใช้ได้แบบ Real time ตลอดจนการบริหารจัดการงานแบบ End-to-End (E2E) ให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรม รวมถึงการส่งเสริมวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีให้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาการผลิตสู่รูปแบบการผลิตและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 4.0 มากขึ้น ได้แก่ IoT, AI, Machine Learning, Advance Data Analytic เป็นต้น 

การเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยีอัตโนมัติที่เล็งเห็นเห็นการส่งเสริมความสามารถ คุณค่าและความศักยภาพของบุคลากรเป็นสำคัญ ในโลกที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและจำเป็นจะต้องเปลี่ยนตามให้ทันเทคโนโลยี นำไปสู่ความสำเร็จที่ได้รับการการันตีจากรางวัลระดับโลก กับความสามารถในการนำเอาเทคโนโลยี 4.0 มาใช้และทำให้เกิดเป็นรูปธรรมได้จริงของ Western Digital

Right Tech, Right Time, Right Business: เลือกเทคโนโลยีที่ใช่ ในเวลาที่เหมาะสม

อย่างที่ทราบกันดีว่า ในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะอุตสาหกรรมใด การนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาทำงานกลายเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ทุก ๆ แห่งต้องเร่งทำ และ Western Digital เองก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่มีการรับเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้อย่างจริงจัง และประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการจะนำเอาเทคโนโลยีมาใช้งานนั้นจะต้องมีการคัดสรรค์ให้เหมาะสมกับรูปแบบของธุรกิจ

โดย ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ ได้กล่าวไว้ว่า “เทคโนโลยีจะเหมาะสม และนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยช์น์ได้จริงนั้น จะต้องดูจากลักษณะของธุรกิจ ทั้งนี้ Western Digital จะมุ่งเน้นไปที่ Advanced Technology ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความแม่นยำมากขึ้นในการทำงานสายการผลิตและต้องการความผิดพลาดที่น้อย ทำให้ต้องมีการนำเอาเทคโนโลยีอัตโนมัติเข้ามาช่วยในการทำงาน”

“นอกจากนั้นแล้ว เทคโนโลยีที่เลือกมาใช้งานนั้นจะต้องให้ความสม่ำเสมอ (Consistency) ในการผลิต และต้องสามารถคาดเดาได้ (Predictability) ว่าสินค้าจะออกมาในรูปแบบไหน รวมทั้งปริมาณของเสียจะมีมากน้อยเพียงใด”

สร้างทักษะ Reskill & Upskill ให้บุคลากร ส่งเสริมสร้าง New Skills ให้เด็กรุ่นใหม่

“รูปแบบการศึกษาของไทยในตอนนี้ ยังให้ความสำคัญกับเรื่อง Academic มากเกินไป จึงทำให้เด็กที่จบใหม่มีทักษะในเรื่องของการทำงานไม่พอ” ดร.สัมพันธ์ กล่าว 

หนึ่งเหตุผลที่ทำให้การศึกษาของไทยปรับตัวยังไม่ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกที่ไปรวดเร็วยิ่งกว่า และ Western Digital เองก็ต้องการที่จะสนับสนุนการศึกษาไทยอย่างจริงจัง เพื่อร่วมสร้างอนาคตทางการศึกษาที่ดี และเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยไปสู่การเป็น Industry 4.0 ในอนาคต

Western Digital ได้ร่วมมือกับทางภาครัฐและเอกชนอื่น ๆ ในการส่งเสริมการสร้างทักษะใหม่ ๆ ให้กับนักเรียน นักศึกษา อย่างเช่น การเปิดโครงการสหกิจศึกษา ให้นักศึกษาจาก 70 มหาวิทยาลัยในประเทศไทย และอีกกว่า 30 มหาวิทยาลัยจากต่างประเทศ ได้มาทดลองฝึกทำงานในสถานที่จริง รวมทั้ง มีโครงการวิจัยสำหรับอาจารย์และนักวิจัยที่สนใจในอุตสาหกรรมนี้ และยังมีโครงการสนับสนุนเด็กจบใหม่ให้มาทดลองเป็นพนักงานในโรงงานของ Western Digital เพื่อเรียนรู้งานจริงเช่นเดียวกับพนักงาน รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนา ต่อยอดให้เกิดประโยชน์นำไปสู่การใช้งานได้จริงทั้งในบริษัทชุมชนใกล้เคียง และภาคีเครือข่ายที่ทำงานร่วมกับ Western Digital ทั้งภาครัฐและเอกชน

ดร.สัมพันธ์ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า 

Western Digital  เชื่อว่าโอกาสและการศึกษาที่ดีช่วยส่งเสริมให้คนมีทักษะและความสามารถ ในการทำงาน และการร่วมมือกัน ระหว่างภาคอุตสาหกรรมและภาคการศึกษา เป็นสิ่งจำเป็นในการยกระดับคุณภาพทั้งอุตสาหกรรม และการศึกษาของประเทศสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

จะเห็นได้ว่า ความสำเร็จที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้อาศัยเพียงเรื่องของเทคโนโลยีเพียงเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการเห็นความสำคัญและส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่องในทักษะด้านต่าง ๆ ให้เข้ากับยุคที่ต้องเรียนรู้ ปรับตัว และสร้างทักษะใหม่ ๆ ตลอดเวลา ในขณะเดียวกันก็ต้องมองที่คนรุ่นต่อไปที่จะเข้ามาช่วยส่งเสริมความแข็งแกร่งขององค์กรเช่นกัน

ปลูกฝัง Sustainable Mindset ให้เข้าใจว่า ‘ความยั่งยืนไม่ใช่แค่เรื่องของสิ่งแวดล้อม’

ความสำเร็จของ Western Digital นี้ นับเป็นความสำเร็จในอุตสาหกรรมของไทย ที่สามารถปรับใช้เทคโนโลยี 4.0 มาใช้งานได้อย่างสมเหตุสมผล และประสบผลสำเร็จ แต่รางวัลการันตีอย่าง Global Lighthouse Network นั้น ไม่ได้ตัดสินแค่เทคโนโลยีด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น

การดำเนินงานของ Industry 4.0 นั้นมีรูปแบบของเทคโนโลยีที่หลากหลาย เช่น Big Data, Advanced Robotics, IoT, Cloud Computing เป็นต้น โดยการนำเอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้จะต้องสร้างประสิทธิภาพให้กับการทำงานจริง มีการประเมินผลได้ชัดเจน แต่การจะใช้งานเทคโนโลยีได้นั้น จะต้องอาศัยกำลังคนเข้ามาด้วยเช่นกัน

ในขณะเดียวกัน โรงงานต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของความยั่งยืน ซึ่งเรื่องของ Sustainability ตาม SDG ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ส่วนของสิ่งแวดล้อมเพียงอย่างเดียว แต่ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของคน การศึกษา ความเท่าเทียมในสังคม และอื่น ๆ 

เช่นเดียวกับการสนับสนุนทางด้านการศึกษา Western Digital ได้เปิดโอกาสให้พนักงานในโรงงานได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคม อย่างเช่น การเปิดแผนก Center of Excellence (COE) ในโรงงานทั้งสองแห่งทั้งในปราจีนบุรีและบางปะอิน โดยให้พนักงานได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบ Project Based Learning เน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้และการพัฒนา ต่อยอดสู่การนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงส่งเสริมการรวมกลุ่มกันทำโครงการเพื่อสังคมต่าง ๆ เช่น STEM for Kids, STEM for Community โดยเปิดโอกาสให้พนักงานนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ความรู้ด้าน IoT มาประยุกต์ใช้ในการทำ Smart Farming และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ โดยทางโรงเรียนเป็นต้นแบบในการพัฒนาจาก COE สู่ชุมชนใกล้เคียงและ School Partnership เป็นต้น

จากการเล็งเห็นความสำคัญของบุคลากร นักเรียน นักศึกษา การให้ความสำคัญกับเพื่อนมนุษย์ (Humanity) ให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรม และให้ความสำคัญกับชุมชน ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้โรงงานได้ก้าวเข้าสู่การเป็น Industry 4.0 และได้รับรางวัลระดับโลก Global Lighthouse Network เป็นแห่งแรกของประเทศไทย


เป้าหมายต่อไป ของ Western Digital

ยกระดับเทคโนโลยี

ณ ตอนนี้ Western Digital ได้พัฒนานำเอาเทคโนโลยีอัตโนมัติและ 4IR มาใช้งานไปในระดับหนึ่งแล้ว ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้องค์กรได้รับรางวัลในระดับโลก และเป้าหมายต่อไปในอนาคต จะมีการนำเอาเทคโนโลยีอัตโนมัติและ 4IR เข้ามาใช้เพิ่มเติมเป็น 100% 

ส่งเสริมเพื่อนพนักงาน

เมื่อพัฒนาเทคโนโลยีไปอย่างเต็มที่แล้ว อีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องส่งเสริม และไม่ทิ้งไว้ข้างหลัง คือ เพื่อนพนักงาน สำหรับ Western Digital แล้ว การ Upskill & Reskill ให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยังตั้งเป้าที่จะช่วยให้ Professional และ Engineer สามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิศ  สามารถบริหารจัดการระบบจากที่ไหนก็ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในและสร้างแรงบันดาลใจให้คนที่มีความสามารถเข้ามาร่วมงาน

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

อีกหนึ่งประเด็นของการเป็น Industry 4.0 จะต้องเข้าใจหลักการทำงานที่ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยปัจจุบันนี้ทาง Western Digital สามารถลดการใช้พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 12% และมีแผนในการสร้างความยั่งยืน (Sustainability) โดยตั้งเป้าทำให้โรงงาน กลายเป็นโรงงานที่ใช้พลังงานสะอาด (Green energy) แบบ 100% ทั้งที่ปราจีนบุรีและบางปะอิน 

และยิ่งไปกว่านั้น อีกเป้าหมายหนึ่งที่สำคัญมากของ Western Digital คือ การก้าวสู่การเป็น Smart Factory 4.0 อย่างเต็มตัว โดยคาดการณ์ไว้ว่า ใน 3 ปีข้างหน้าจะสามารถสร้างโรงงานอัจฉริยะ 4.0 ได้จริง และจะช่วยส่งเสริมให้อุตสาหกรรมต่าง ๆ ยกระดับได้เช่นเดียวกัน

เราเชื่อว่าการพัฒนาทักษะและการส่งเสริมศักยภาพและความสามารถของบุคลากรให้สอดคล้องกับการนำเทคโนโลยี 4.0 เข้ามาทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น อีกทั้งจะช่วยแก้ปัญหา ที่สำคัญของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น คุณภาพของการศึกษา ความไม่เท่าเทียมกันหรือความเหลื่อมล้ำทางสังคม

บทความนี้เป็น Advertorial


ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

17 เรื่อง AI ต้องรู้ จากรายงาน AI Index 2024

Techsauce ได้สรุป 17 ประเด็นสำคัญจากรายงาน AI Index Report 2024 ซึ่งจัดทำโดย Stanford Institute for Human-Centered Artificial Intelligence (HAI) ที่รวบรวมประเด็นต่างๆ ของปัญญาประดิ...

Responsive image

แนะเทรนด์ลงทุนในสตาร์ทอัพปี 2024 พร้อมช่องทางใหม่ในการระดมทุนจากงาน KATALYST TALK MEETUP #3

บทความที่เอสเอ็มอี สตาร์ทอัพควรอ่านเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการเผชิญความท้าทายในปีนี้ จากการรับฟังภายในงาน KATALYST TALK MEETUP #3 ‘Navigating the Startup Challenges in 2024 and Beyond’...

Responsive image

เตรียมพบกับงาน SEA Blockchain Week 2024 (SEABW) ยกขบวนกูรูผู้เชี่ยวชาญด้านบล็อกเชน และ Web 3 ระดับโลกกว่า 100 คน มาร่วมพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ที่เมืองไทย

Southeast Asia Blockchain Week หรือ SEABW งานด้านบล็อกเชนสุดยิ่งใหญ่ระดับภูมิภาค ที่เตรียมจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ในวันที่ 24-25 เมษายน 2567 ซึ่งจะจัดขึ้น ณ True ICON HALL ช...