Alex Osterwalder’s Corporate Innovation Masterclass | Techsauce

Alex Osterwalder’s Corporate Innovation Masterclass


"อย่าถามว่าลูกค้าว่าต้องการอะไร แต่ให้ทำความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง" คือสิ่งที่ Alex Osterwalder ผู้คิดค้น Business Model Canvas ย้ำหากบริษัทต้องการพัฒนาธุรกิจตอบโจทย์ลูกค้า

อ่านบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มได้ในบทความนี้ https://techsauce.co/…/an-exclusive-interview-with-alex-ost…

เกี่ยวกับ Alex Osterwalder’s Corporate Innovation Masterclass in Thailand

หลักสูตรมาสเตอร์คลาสที่เคยสอนให้กับองค์กรในต่างประเทศมาแล้วทั่วโลก รวมทุกเครื่องมือและกระบวนการสร้างนวัตกรรมองค์กรไว้ในงานเดียว ซึ่งงานนี้จัดโดย ‘Nexter Academy’ หน่วยงานด้านนวัตกรรมองค์กรและขับเคลื่อนการเติบโตธุรกิจใหม่ ภายใต้ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี (SCG) โดยได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรอย่าง บางจาก ธนาคารกรุงศรีอยุธยา BDMS แสนสิริ ไปรษณีย์ไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทีซีซี แอสเซ็ทส์ MCOT DeOne และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

โดยในหลักสูตรนี้ ได้รับความสนใจอย่างล้มหลาม กับผู้เข้าร่วมถึง 600 คน ถือเป็นงานแรกที่ Alex Osterwalder ถ่ายทอดทุกเครื่องมือ แนวคิด และกระบวนการการทำนวัตกรรมในองค์กร หรือ Corporate Innovation อย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่การวางแผนจนถึงการวัดผล ปรับให้แนวคิด Corporate Innovation เข้าใจง่ายขึ้น สามารถประยุกต์ใช้ได้จริงอย่างเห็นผล

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

RELATED ARTICLE

Responsive image

Krungsri Tech Day 2023 กรุงศรีเคลื่อนทัพนวัตกรรมสู่โลกการเงินแห่งอนาคต

Krungsri Tech Day 2023 กรุงศรีเคลื่อนทัพนวัตกรรมสู่โลกการเงินแห่งอนาคต ย้ำความมุ่งมั่นของธนาคารในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและช่วยให้ธุรกิจเติบโตอ...

Responsive image

นวัตกรรม อีกหนึ่งความหวังในการเติบโตของประเทศไทย | Exec Insight EP.73

Techsauce ได้รับโอกาสพิเศษในการพูดคุยกับ ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการ NIA พูดคุยถึงแนวทางและภารกิจหลักในการผลักดันนวัตกรรม รวมถึงการทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการขยายเข้าไปใน...

Responsive image

เชื่อมความคิด ฝังชิปในสมอง Bio-Tech เปลี่ยนโลก

เมื่อเทคโนโลยีกลายเป็นหนึ่งเดียวกับชีวิตมนุษย์ เทคโนโลยีนี้ถูกเรียกว่า “Brain Computer Interface” ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สามารถช่วยเหลือมนุษย์ในการสื่อสาร หรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิต...