บีไอจี บริษัทที่มุ่งแก้ปัญหา Climate Change โอกาสของคนรุ่นใหม่ที่มี Goal เดียวกัน | Techsauce

บีไอจี บริษัทที่มุ่งแก้ปัญหา Climate Change โอกาสของคนรุ่นใหม่ที่มี Goal เดียวกัน

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจพลังงานเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนจากปัจจัยต่าง ๆ มากมาย ในขณะเดียวกันปัญหาภาวะโลกร้อนก็เป็นส่วนหนึ่งที่ธุรกิจพลังงานต้องตระหนัก บีไอจี (BIG) ผู้ผลิตแก๊สไฮโดรเจนรายใหญ่ของประเทศไทย ตระหนักดีถึงความสำคัญของตนเองในห่วงโซ่อุปทาน จึงมีแนวคิดปรับตัวจาก ผู้ให้บริการแก๊ส สู่การเป็น Climate Technology Provider

รับฟังแนวคิดของ บีไอจี (BIG) ที่มุ่งสร้างองค์กรให้เป็นพื้นที่สำหรับคนที่มีเป้าหมายในการหา Solution ใหม่ ๆ ที่ตอบโจทย์ต่อสภาพภูมิอากาศและพลังงานในอนาคต จาก

  • คุณปิยบุตร จารุเพ็ญ  Managing Director
  • คุณวนัชพร ณ เชียงใหม่  Platform Business Development Manager
  • คุณปวิณนา สุขไทย   Generated Gas Engineer

ข้อมูลเพิ่มเติ่มที่ BIG Career


RELATED ARTICLE

Responsive image

ภารกิจ ORion หาโอกาสใหม่ให้ OR อย่างไร ? ทำได้จริงหรือ ?

ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่าน ปฏิเสธไม่ได้ว่า OR เป็นหนึ่งในบริษัทที่เคลื่อนตัวไว และยังมีการเงินลงทุนใน Startup & SMEs ไทยหลายราย จนเกิดเป็นวลีที่ใครก็จำได้ว่า โออาร์ = โอกาส...

Responsive image

เปิดแนวคิดความร่วมมือธุรกิจ GB Prime Pay และ V Ventures

Payment Gateway เป็นเครื่องมือสำคัญในยุคที่ออนไลน์กลายเป็นแกนหลักของธุรกิจต่าง ๆ “GB Prime Pay” และ “V Venture” จะมาผนึกกำลังเสริมแกร่งให้กับธุรกิจออนไลน์ของไทย โดยคนไทย เพื่อคนไทย...

Responsive image

Startup ผู้ถูกปฏิเสธพันครั้ง แต่ได้รับเงินทุนจาก Animoca

“Pitch พันครั้ง แต่เราต้องการ Investor แค่รายเดียว” Saucy Thouhts ในตอนที่ 2 นี้ เราได้พูดคุยกับ ดร.ศิริศิลป์ กองศิลป์ จากบริษัท Perception ซึ่งเป็น Startup ผู้พัฒนา Metaverse ด้าน...