Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Health Technology

The Future of Personalised Healthcare: อัพเดทเทรนด์สุขภาพช่วงโควิด พร้อมเผยนวัตกรรมการตรวจยีน ที่จะมาพลิกอนาคตแห่งการรักษามะเร็งแบบจำเพาะบุคคล

The Future of Personalised Healthcare: อัพเดทเทรนด์สุขภาพคนไทยช่วงโควิด-19 เผยนวัตกรรมการตรวจยีนที่จะมาพลิกอนาคตแห่งการรักษามะเร็ง...

SCG ร่วม Save ทีมเเพทย์เสริมความปลอดภัยให้พร้อมดูแลคนไข้สู้ไวรัส COVID-19 ด้วย Tele-Monitoring

“ทำอย่างไรจึงจะรักษาชีวิตแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ให้รอดปลอดภัยจากการติดเชื้อ” โจทย์นี้จึงเป็นที่มาของ “ชุดอุปกรณ์ติดตามสุขภาพทางไกล (Tele-Monitoring)” ที่เชื่อมต่อด้วยเท...

HealthTech Startup บนเส้นทางร่วมยกระดับสาธารณสุขประเทศ

ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญหาของวงการต่างๆไม่เว้นแม่แต่แวดวงสาธารณสุขของประเทศไม่สามารถแก้ไขได้โดยภาครัฐแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่ต้องเป็นความร่วมมือของทั้งภาครัฐและเอกชนในการผลักดันนโยบายกา...

รพ.บำรุงราษฎร์เปิดตัว ReLEx SMILE ปลดล็อคทุกปัญหาของโรคตาด้วยนวัตกรรม

รศ. พญ. สุดารัตน์ ใหญ่สว่าง หัวหน้าศูนย์จักษุ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดเผยว่า โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้ตระหนักถึงการเกิดใหม่เกี่ยวกับโรคตาที่เพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี รวมถึงสถิติการเพิ่มขึ...

JOB