LATEST IN Health Technology

HealthTech Startup บนเส้นทางร่วมยกระดับสาธารณสุขประเทศ

ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญหาของวงการต่างๆไม่เว้นแม่แต่แวดวงสาธารณสุขของประเทศไม่สามารถแก้ไขได้โดยภาครัฐแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่ต้องเป็นความร่วมมือของทั้งภาครัฐและเอกชนในการผลักดันนโยบายกา...

รพ.บำรุงราษฎร์เปิดตัว ReLEx SMILE ปลดล็อคทุกปัญหาของโรคตาด้วยนวัตกรรม

รศ. พญ. สุดารัตน์ ใหญ่สว่าง หัวหน้าศูนย์จักษุ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดเผยว่า โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้ตระหนักถึงการเกิดใหม่เกี่ยวกับโรคตาที่เพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี รวมถึงสถิติการเพิ่มขึ...

JOB