Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Health Technology

PRUDENTIAL เปิดเวทีประชันไอเดียสร้างเสริมสุขภาพคนไทย ผ่านแอปฯ PULSE by Prudential ชิงรางวัลรวม 270,000 บาท

บริษัทพรูเด็นเชียล ประเทศไทย ได้จัดการแข่งขันไอเดียและพัฒนาแผนธุรกิจในหัวข้อ “การพัฒนาการดูแลสุขภาพคนไทย ให้เข้าถึงง่ายในราคาที่จับต้องได้” ผ่านแอปพลิเคชัน PULSE by Prudential...

The Future of Personalised Healthcare: อัพเดทเทรนด์สุขภาพช่วงโควิด พร้อมเผยนวัตกรรมการตรวจยีน ที่จะมาพลิกอนาคตแห่งการรักษามะเร็งแบบจำเพาะบุคคล

The Future of Personalised Healthcare: อัพเดทเทรนด์สุขภาพคนไทยช่วงโควิด-19 เผยนวัตกรรมการตรวจยีนที่จะมาพลิกอนาคตแห่งการรักษามะเร็ง...

SCG ร่วม Save ทีมเเพทย์เสริมความปลอดภัยให้พร้อมดูแลคนไข้สู้ไวรัส COVID-19 ด้วย Tele-Monitoring

“ทำอย่างไรจึงจะรักษาชีวิตแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ให้รอดปลอดภัยจากการติดเชื้อ” โจทย์นี้จึงเป็นที่มาของ “ชุดอุปกรณ์ติดตามสุขภาพทางไกล (Tele-Monitoring)” ที่เชื่อมต่อด้วยเท...

HealthTech Startup บนเส้นทางร่วมยกระดับสาธารณสุขประเทศ

ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญหาของวงการต่างๆไม่เว้นแม่แต่แวดวงสาธารณสุขของประเทศไม่สามารถแก้ไขได้โดยภาครัฐแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่ต้องเป็นความร่วมมือของทั้งภาครัฐและเอกชนในการผลักดันนโยบายกา...

รพ.บำรุงราษฎร์เปิดตัว ReLEx SMILE ปลดล็อคทุกปัญหาของโรคตาด้วยนวัตกรรม

รศ. พญ. สุดารัตน์ ใหญ่สว่าง หัวหน้าศูนย์จักษุ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดเผยว่า โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้ตระหนักถึงการเกิดใหม่เกี่ยวกับโรคตาที่เพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี รวมถึงสถิติการเพิ่มขึ...