ไทยจะเป็นผู้ชนะในศึกอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอย่างไร มองครบทุกมิติ กับ ชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ | Techsauce /* */ /* */

ไทยจะเป็นผู้ชนะในศึกอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอย่างไร มองครบทุกมิติ กับ ชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ

จากอุตสาหกรรมยานยนต์สันดาปแบบดั้งเดิม สู่ยานยนต์ไฟฟ้านั้น ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงแค่ภายนอก แต่คือ การเปลี่ยนทั้ง Supply Chain ความสะอาดของรถยนต์ไฟฟ้าขึ้นอยู่กับที่มาของพลังงานที่ใช้ขับเคลื่อน รวมไปถึง Ecosystem ที่ต้องเอื้อต่อการใช้งาน การรองรับความเปลี่ยนแปลงนี้ ไม่ได้เน้แค่ Supply แต่ความท้าทายมากกว่านั้นคือ การสร้าง Demand


ประเทศไทยผู้เป็นฐานการผลิตรถยนต์อันดับต้น ๆ ของโลก เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้จะสามารถกลายเป็นผู้ชนะอีกครั้งได้อย่างไร ถ้าจะดึงดูดการลงทุนให้กลับเข้าประเทศอีกครั้ง เงื่อนไขแบบไหนที่จะ Win-Win

ร่วมพูดคุยมุมมองในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบทุกมิติ กับ คุณชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ รองประธานอาวุโส กลุ่มบริษัท ไทยซัมมิท

Key

  • แนวโน้มการลงทุนของต่างชาติในประเทศไทย

  • การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมยานยนต์จากดั้งเดิมสู่ไฟฟ้านั้นมีวิธีอย่างไร

  • การใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าเป็นอย่างไร

  • รถยนต์ไฟฟ้าจะให้พลังงานสะอาด จริงหรือไม่    ฟัง Podcast ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ที่

RELATED ARTICLE

Responsive image

Microsoft ต่อยอด Founders Hub เน้นผลักดัน Startup ไทย

จาก Founders Hub ที่เป็นโครงการสำหรับ Startup แล้ว ปัจจุบัน Microsoft ได้ต่อยอดโครงการไปสู่ Founders Program เพื่อสนับสนุน Startup ไทย โดยโครงการ Founders Program นี้ ให้สิทธิปร...

Responsive image

ประมวลภาพโอกาสสู่อนาคตกับงาน Block on the Beach

จากไอเดียของการจัดงานรวมตัวผู้นำทางธุรกิจจากทั่วประเทศ เพื่อหาความเป็นไปได้ในการยกระดับธุรกิจด้วยเทคโนโลยี Blockchain ที่ไร้พรมแดนจากทั่วโลกในงาน Block on the Beach...

Responsive image

นวัตกรรมช่วยองค์กรให้กฎหมาย PDPA เป็นเรื่องง่ายด้วย T-Reg PDPA Platform

ทำความเข้าใจกฎหมาย PDPA เบื้องต้น คำแนะนำแก่องค์กรให้สามารถทำตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บข้อมูล ไปจนถึง การรับมือเมื่อเกิดเหตุข้อมูลรั่วไหล และประโยชน์ของการเอา PD...