Indorama Ventures ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำของโลก โดย 1 ใน 5 ของขวด PET ที่ใช้กันทั่วโลก ผลิตจากเม็ดพลาสติกของเขาทั้งสิ้น ด้วยปัญหาของขยะพลาสติกที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นหนึ่งในสาเหตุของภาวะโลกร้อน ทำให้บริษัทได้นำระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เข้ามาปรับใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างยั่งยืน คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในระบบนิเวศน์การดำเนินธุรกิจอย่างครอบคลุม  มาพูดคุยกับ ‘ยาโชวาดัน โลเฮีย’ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืน บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ในประเด็นดังกล่าว

RELATED ARTICLE

Responsive image

แนวคิดเช่นไร ที่ทำให้ AIS เดินหน้าสู่การเป็นบริษัทที่อายุ 100 ปี บนเส้นทาง Sustainable Development

Sustainable Development (SD) ที่ AIS ผลักดันคือการสร้างความยั่งยืนผ่านแนวทาง “ลดความเสี่ยงและสร้างโอกาส” ที่หวังนำพาให้ AIS อยู่ถึง 100 ปี และเป็น Digital life service provider ที่...

Responsive image

SCG Packaging กับการนำแนวคิด Circular Economy ปรับสู่กระบวนการทำธุรกิจให้เกิดความยั่งยืน

SCG Packaging กับการนำแนวคิด Circular Economy ปรับสู่กระบวนการทำธุรกิจให้เกิดความยั่งยืน...

Responsive image

Zero Plastic Waste เป็นจริงได้อย่างไร บนแนวทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของ IRPC

Zero Plastic Waste ตามหลักการ Circular Economy ซึ่งเสริมศักยภาพด้วยการนำระบบดิจิทัลมาสร้างฐานข้อมูล Plastic Waste Platform คือหนึ่งในขาหลักของ Sustainable Development ที่ IRPC ยึดถ...