LATEST IN Sustainable Development Goals

Indorama Ventures กับ กระบวนการจัดการปัญหาขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน

Indorama Ventures ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำของโลก โดย 1 ใน 5 ของขวด PET ที่ใช้กันทั่วโลก ผลิตจากเม็ดพลาสติกของเขาทั้งสิ้น ด้วยปัญหาของขยะพลาสติกที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แล...

Zero Plastic Waste เป็นจริงได้อย่างไร บนแนวทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของ IRPC

Zero Plastic Waste ตามหลักการ Circular Economy ซึ่งเสริมศักยภาพด้วยการนำระบบดิจิทัลมาสร้างฐานข้อมูล Plastic Waste Platform คือหนึ่งในขาหลักของ Sustainable Development ที่ IRPC ยึดถ...

SCG Packaging กับการนำแนวคิด Circular Economy ปรับสู่กระบวนการทำธุรกิจให้เกิดความยั่งยืน

SCG Packaging กับการนำแนวคิด Circular Economy ปรับสู่กระบวนการทำธุรกิจให้เกิดความยั่งยืน...

แนวคิดเช่นไร ที่ทำให้ AIS เดินหน้าสู่การเป็นบริษัทที่อายุ 100 ปี บนเส้นทาง Sustainable Development

Sustainable Development (SD) ที่ AIS ผลักดันคือการสร้างความยั่งยืนผ่านแนวทาง “ลดความเสี่ยงและสร้างโอกาส” ที่หวังนำพาให้ AIS อยู่ถึง 100 ปี และเป็น Digital life service provider ที่...

Telenor Group จับมือ depa วางยุทธศาสตร์ต่อต้านการกลั่นแกล้งทางโลกออนไลน์

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการกลั่นแกล้งของอาเซียน นับเป็นความร่วมมือครั้งแรกในระดับภูมิภาคต่อประเด็นดังกล่าว โดยมีผู้เชี่ยวชาญและตัวแทนจากภาครัฐ เอกชน องค์กรระหว่างประเทศ แล...

The Future of Food ควรหันมาให้ความสำคัญกับการคิดค้นกระบวนการผลิตที่ยั่งยืนมากกว่าประเภทของอาหาร

ภายในงาน มิสเดียร์เดร์ บอยด์ ผู้แทนจากโครงการพัฒนาสหประชาชาติ กล่าวปาถกฐาถึง SDGs ที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ประชาคมโลกตกลงร่วมกันที่จะใช้เป็นกรอบใ...

Huawei ชี้บทบาทสำคัญของเทคโนโลยี ต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

Huawei เผยรายงาน ICT Sustainable Development Benchmark เมื่อเร็วๆ นี้ ชี้ให้เห็นว่า การลงทุนด้านเทคโนโลยีเป็นตัวเร่งสำคัญในการผลักดันให้ประเทศต่างๆ บรรลุสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งย...

JOB