ประเทศไทยนับว่ามีปัญด้าความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาสูงติดอันดับต้นๆ ของโลก เป็นรากฐานของความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและการเติบโตของประเทศ ความช่วยเหลือที่มุ่งลดความเหลื่อมล้ำก่อนหน้านี้ยังขาดการ 'มองเห็น' เด็กทุกคนที่ประสบปัญหาอย่างครอบคลุม พร้อมทั้งยังขาดเครื่องมือที่จะเชื่อมโยงความร่วมมือกัน ชวนรู้จักกับเครื่องมืองของทางกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ที่พัฒนาระบบ Data Visualization ที่เรียกว่า 'iSEE' ใช้เทคโนโลยีทำงานร่วมกับ Data เพื่อฉายภาพปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้เข้าถึงง่าย ช่วยแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด  และต่อยอดไปสู่การเชื่อมโยงความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ


RELATED ARTICLE

Responsive image

จะสร้าง ‘วัฒนธรรมนวัตกรรม’ อย่างไร ถอดบทเรียนจาก BOSCH

BOSCH ทำงานอย่างไร ? การผลักดันความก้าวหน้าด้วยวัฒนธรรมองค์กร สนับสนุนการทำงานของคนในองค์กร ทำอย่างไรได้บ้าง ? เรียนรู้การปรับตัวและกลยุทธ์ระยะยาวที่ทุกบริษัทจำเป็นต้องมี Techsauce...

Responsive image

'SABUY' ปักเสาเข็มจากโลกออฟไลน์ สู่การสร้าง Payment Ecosystem ที่สมบูรณ์

รู้จักกับ SABUY ผู้ให้บริการด้านธุรกิจ Payment สัญชาติไทย ที่คิดมุมกลับจากบริษัทเทคโนโลยีอื่นๆ ด้วยการเริ่มต้นจากโอกาสที่ยังมีอยู่อย่างมหาศาลในตลาดออฟไลน์ ปักเสาเข็มเพื่อสร้าง Paym...

Responsive image

บทเรียนจาก Shark Tank “Born to be ไม่พอ ต้อง Learn to be”

บทบาท Shark ข้ามเพศคนแรกของโลกใน Shark Tank เป็นอย่างไร ? การทำธุรกิจต้องใส่ใจและจริงใจในทุกขั้นตอน อย่าท้อ อย่าถอย "Born to be ไม่พอ ต้อง Learn to be" Techsauce พูดคุยบทเรียนจาก ค...