สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ ร่วมมือกับสมาคมฟินเทคประเทศไทย และ Techsauce Media จัด Virtual Talk & Roundtable: Digital Transformation of the Thai Financial Industry มุ่งเน้นให้ความรู้ความเข้าใจด้านการทำธุรกิจและการลงทุน ระหว่างอุตสาหกรรมฟินเทคของประเทศไทยและอังกฤษ ไปจนถึงโอกาสด้านการลงทุนในตลาดโลก


RELATED ARTICLE

Responsive image

สมาคมฟินเทคฯ เปิดตัวโครงการ F13 ศูนย์ทดสอบและพัฒนา FinTech Startup

สมาคมฟินเทคประเทศไทย (Thai Fintech Association) เปิดตัวโครงการ F13 ศูนย์ทดสอบและพัฒนาสตาร์ทอัพด้านฟินเทค พร้อมเปิดตัว 13 ทีมที่เข้ามาอยู่ในโครงการ F13 Batch 1......

Responsive image

เข้าร่วม Virtual talk ส่องภาพรวมและโอกาสการลงทุนในอุตสาหกรรมด้าน Fintech ในไทยและอังกฤษ

สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ ร่วมมือกับสมาคมฟินเทคประเทศไทย และ Techsauce Media จัด Virtual Talk & Roundtable: Digital Transformation of the Thai Financial Industry...

Responsive image

สัมภาษณ์พิเศษ 'กรณ์ จาติกวณิช' กับความ (น่าจะ) เป็นไปในโลกของ 'ฟินเทค' และวิธี 'อยู่ให้เป็น' เมื่อจีนเปิดเกมรุก

เราเห็นบทบาทของ 'กรณ์ จาติกวณิช' ในอดีตทั้งบทบาททางการเมืองโดยเป็นรองหัวหน้าพรรค เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  แต่บทบาทที่สำคัญมากในวันนี้คือ การสวมหมวก ประธานสมาคมฟินเทคแห่งปร...