Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

Chomalee RASRI

chomalee-rasri-845719ecdd


บทความที่ Published (3)

แจก 5 เช็คลิสต์ สิ่งที่ต้องทำ ก่อนเริ่มหางานในปี 2021

แจก 5 เช็คลิสต์ สิ่งที่ต้องทำ ก่อนเริ่มหางานในปี 2021...

10 อันดับอาชีพแห่งอนาคตที่มาเร็วกว่าที่คิด

10 อันดับอาชีพแห่งอนาคตที่มาเร็วกว่าที่คิด...

7 ทักษะ ที่นักการตลาดควรมี บทเรียนจากซีรีส์ Emily in Paris

7 ทักษะ ที่นักการตลาดควรมี บทเรียนจากซีรีส์ Emily in Paris...