Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

Jenpasit Puprasert

jenpasit-p


บทความที่ Published (83)

'ไทยพาณิชย์' ผนึกกำลังกับ 'นกแอร์' ประกาศเป็นสายการบินแรกในไทยที่รับชำระเงินผ่าน QR Code

'ไทยพาณิชย์' จับมือ 'นกแอร์' พัฒนาระบบการชำระเงินบนเว็บไซต์ NokAir.com ประกาศเป็นสายการบินแรกในไทยที่รองรับการชำระเงินด้วย QR Code โดยจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการทำรายการจนถึ...

คุณอริยะ LINE Thailand เตือนหมดยุครอให้ทุกอย่าง 100 เปอร์เซ็นต์แล้ว

คุณอริยะ LINE Thailand ระบุยุคนี้เป็นยุคของการทำ 'แพลตฟอร์ม' ที่หลายอุตสาหกรรมต่างกระโดดเข้ามาแข่งขัน จับตากลุ่ม Online-2-Offline หรือ O2O รวมถึงกลุ่มธุรกิจ Payment จะเป็นสนามรบที่...

Digital Marketing 2018 : G-Able ชี้ ภาคธุรกิจปฏิเสธออนไลน์ไม่ได้อีกต่อไป

ในปัจจุบันการทำ Digital Marketing กลายเป็นเรื่องปกติที่ทุกบริษัทต้องใส่ใจและให้ความสำคัญ เพราะหากผู้ประกอบการต้องการที่จะเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคได้อย่างแม่นยำมากขึ้น ย่อมต้องใช้...

ไปด้วยคน! 'LH BANK' และ 'ธนชาต' เกาะขบวน "ฟรีค่าธรรมเนียม" อีกราย

ธนาคาร 'ธนชาต' และ 'LH BANK' ขอ "ฟรีค่าธรรมเนียม" ด้วยคน ด้านธนาคารธนชาตประกาศฟรีค่าธรรมเนียมเมื่อทำธุรกรรมผ่านออนไลน์และ ATM ส่วนธนาคาร LH BANK ประกาศฟรีค่าธรรมเนียมเมื่อธุรกรรมผ่...

Priceza ต่อยอด Priceza Money เปิดบริการใหม่ "เปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคล"

Priceza ต่อยอด “Priceza Money” เปิดให้บริการเปรียบเทียบสินเชื่อส่วนบุคคลออนไลน์จาก 5 สถาบันการเงิน หวังเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อที่มีดอกเบี้ยคุ้มค้ากับผู้บริโภค เปิดให้บริการ มี.ค....