Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

Jinnipha Ninchai

jinnipha-ninchai


บทความที่ Published (1)

ครั้งแรกในไทยกับ Political Tech ที่กระจายอำนาจสู่มือประชาชน ร่วมกันสร้างนโยบาย ออกเสียงผ่าน ส.ส. ในสภา สู่การเมืองที่ประชาชนเลือกได้

"ดร.ธรรม์ธีร์ สุกโชติรัตน์" อดีตผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพด้าน Government Tech รายแรกของไทย (iTAX) ที่วันนี้ผันตัวมาลงการเมืองเพื่อผลักดันการสร้าง Political Tech เพื่อแก้ Pain Point ของปั...