ครั้งแรกในไทยกับ Political Tech ที่กระจายอำนาจสู่มือประชาชน ร่วมกันสร้างนโยบาย ออกเสียงผ่าน ส.ส. ในสภา สู่การเมืองที่ประชาชนเลือกได้ | Techsauce

ครั้งแรกในไทยกับ Political Tech ที่กระจายอำนาจสู่มือประชาชน ร่วมกันสร้างนโยบาย ออกเสียงผ่าน ส.ส. ในสภา สู่การเมืองที่ประชาชนเลือกได้

ครั้งแรกในไทยกับ Political Tech ที่กระจายอำนาจสู่มือประชาชน ร่วมกันสร้างนโยบาย ออกเสียงผ่าน ส.ส. ในสภา สู่การเมืองที่ประชาชนเลือกได้

"ดร.ธรรม์ธีร์ สุกโชติรัตน์" อดีตผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพด้าน Government Tech รายแรกของไทย (iTAX) ที่วันนี้ผันตัวมาลงการเมืองเพื่อผลักดันการสร้าง Political Tech เพื่อแก้ Pain Point ของปัญหาการเมืองไทย

ดร.ธรรม์ธีร์ ในฐานะ ผอ.ศูนย์ดิจิทัลฯ พรรคไทยสร้างไทย กล่าวว่า วันนี้รัฐรวมศูนย์ที่รวบอำนาจไว้ที่คนเพียงบางกลุ่ม ไม่ฟังเสียงและความต้องการของประชาชน คือ ปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาของประเทศทั้งเศรษฐกิจ การแก้ไขปัญหาโควิด-19 ที่ไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงนโยบายและการทำงานของภาครัฐที่ไม่มีประสิทธิภาพจนรายได้ของประชาชนตกต่ำ ความเหลื่อมล้ำสูงติดอันดับโลก

"โซลูชั่นคือการกระจายอำนาจสู่มือประชาชนโดยตรง เพื่อร่วมกันตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งพรรคไทยสร้างไทยจะเริ่มโดยรวมเสียงของประชาชนทุกกลุ่มเพื่อจัดทำนโยบายที่เป็นประโยชน์กับประชาชนส่วนใหญ่มากที่สุด จากนั้นเมื่อได้รับการเลือกตั้งเข้าสภา ประชาชนทุกคนจะสามารถสั่งให้ ส.ส. ของพรรคโหวตและปฏิบัติหน้าที่ตามสิ่งที่ต้องการ ซึ่งเป็นการกระจายอำนาจสู่มือของประชาชนในทุกมิติอย่างแท้จริง ประชาชนจะไม่ได้มีอำนาจเพียงวันที่กาบัตรเลือกตั้งอีกต่อไป"

"ประชาชนจะเป็นเจ้าของพรรคและเป็นผู้กำหนดทิศทางให้พรรคไทยสร้างไทยในทุกการตัดสินใจทางการเมือง เราจะทำตามสิ่งที่ประชาชนสั่งให้เราทำผ่านแอปพลิเคชันนี้ ทั้งนี้การนำร่องนโยบายใหม่ ๆ ในส่วนที่ต้องมี Sandbox เพื่อวัดผลดีและผลเสีย โดยจะสามารถทำได้ด้วยเทคโนโลยี Metaverse ของพรรค ซึ่งหากเกิดความผิดพลาดในชั้นนี้ เราจะสามารถควบคุมความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้ด้วย"

ด้วยกระแสจาก Metaverse (เมต้าเวิร์ส) หรือการสร้างสภาพแวดล้อมโลกเสมือนจริงคู่ขนานกับโลกจริงทางกายภาพ ทำให้บริษัทเอกชนทั้งในและต่างประเทศได้ปรับตัวเข้าสู่เทคโนโลยีนี้เป็นจำนวนมาก และไม่ได้ถูกพูดถึงเพียงแค่ในแวดวงเทคโนโลยี ธุรกิจหรือการเงินเท่านั้น แม้แต่แวดวงการเมืองอย่างพรรคไทยสร้างไทยก็นำมาใช้เพื่อกระจายอำนาจสู่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ดร.ธรรม์ธีร์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การกระจายอำนาจสู่มือประชาชนด้วยเทคโนโลยี Blockchain ยังสามารถใช้เพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานราชการ เช่น การให้ประชาชนเป็นผู้ตั้งตัวชี้วัด (KPI) ของข้าราชการกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) หรือการลดความเหลื่อมล้ำ รวมถึงการติดตามตรวจสอบการทำงานและการใช้งบประมาณของรัฐ เพื่อสร้างให้หน่วยงานรัฐมุ่งทำงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงและโปร่งใส

ทางด้านนางสาวธิดารัตน์ ยิ่งเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์นโยบาย พรรคไทยสร้างไทย กล่าวว่า พรรคไทยสร้างไทยรับฟังเสียงประชาชน เพื่อนำไปทำนโยบายพรรค เพราะเราเชื่อว่านโยบายที่ดีต้องตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของประชาชน

นายชลเดช เขมะรัตนา นายกสมาคมฟินเทคประเทศไทย ผู้ร่วมพัฒนาแพล็ตฟอร์ม D-Vote.com หรือ Decentralized Vote กล่าวว่า การเข้าถึงและการรับฟังเสียงประชาชนโดยตรงนั้นเป็นเรื่องที่จำเป็น จึงมองว่า Blockchain-Based Voting Platform ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่โปร่งใส และตรวจสอบได้นี้ จะเป็นการกระจายอำนาจสู่ประชาชนที่แท้จริง จึงต้องขอขอบคุณทางพรรคที่เห็นความสำคัญในการฟังเสียงประชาชน และสนับสนุนแพลตฟอร์มนี้ให้ประชาชนได้เข้าถึง รวมถึงความมุ่งมั่นที่จะนำไปพัฒนาประเทศให้ตรงจุด แก้ปัญหาได้ตรงประเด็น เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศต่อไป

ในการนี้คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย ได้มีการแถลงการณ์ผ่านระบบ Metaverse ด้วยว่า พรรคไทยสร้างไทย คือ พรรคที่ประชาชนเป็นเจ้าของ ดังนั้น พรรคจึงเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง ผ่านการออกไปพบปะพี่น้องประชาชนแบบค่ำไหนนอนนั่น ในคาราวานสร้างไทย 77 จังหวัด ที่เราเรียกว่า “On Ground” ซึ่งจะร่วมกับ “On Space” ผ่านการใช้เทคโนโลยี ซึ่งไทยสร้างไทยจะเป็นพรรคการเมืองแรกของประเทศไทยที่ใช้ Political Technology เพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเต็มรูปแบบ

RELATED ARTICLE

Responsive image

เปิดเวที Forum for World Education 2022 เศรษฐกิจเปลี่ยนการศึกษาต้องปรับรับยุค 5.0

เปิดเวที Forum for World Education 2022 เศรษฐกิจเปลี่ยนการศึกษาต้องปรับรับยุค 5.0 เร่งสร้างโอกาสการเรียนรู้คู่การทำงาน ชี้ “ทัศนคติ-ครู” คือหัวใจพัฒนาทุนมนุษย์ยุคใหม่...

Responsive image

FWE ร่วมเครือซีพี เปิดเวทีการประชุมด้านการศึกษาระดับโลก “Forum for World Education 2022”

สถาบันผู้นำ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้มีการประชุมสัมมนา “Forum for World Education 2022” ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจเปลี่ยน การศึกษาปรับ รับแนวโน้มอนาคต” (Shaping The Future of Education To...

Responsive image

Esri Thailand ผนึก FutureTales Lab ผุดฮับข้อมูลสภาพแวดล้อม พยากรณ์ภัยพิบัติ

Esri Thailand ผนึก FutureTales Lab พัฒนาสุดยอดฮับข้อมูลสภาพแวดล้อม “Urban Hazard Studio” เพื่อพยากรณ์ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นกับกรุงเทพฯ ตั้งแต่ปัจจุบันไปจนถึง 100 ปีข้างหน้า...