Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

Story (2)

อย่าคิดทำ AI ถ้า Data ของคุณยังอยู่บนกระดาษ

เรามักจะได้ยินบ่อยๆ ถึงความสำคัญของ Machine Learning และ Artificial Intelligence และเราก็เห็นหลายๆองค์กรอยากทำเหลือเกิน แต่จริงๆแล้วไม่ใช่ทุกองค์กรที่จะได้ประโยชน์จากการทำ Machine ...

ทำความรู้จัก Dashboard คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร ทำไมควรทำ?

เริ่มหลายคนพูดถึง Dashboard กันมากขึ้น ในบทความนี้จะพูดถึงว่า Dashboard คืออะไร แล้วมีประโยชน์อย่างไร และทำไมเราจึงควรทำ?......