Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

Naruebet Unyuang

naruebet-unyuang-fbadb61b94


บทความที่ Published (1)

7 Tech Company ระดับโลกที่กำลังสร้างจักรวาล Metaverse ให้กลายเป็นจริง

Metaverse อีกขั้นของเทคโนโลยีที่เป็นการรวมกันของ physical, augmented และ virtual reality ที่ถูกสร้างขึ้นในโลกออนไลน์ ที่ผู้ใช้งานรู้สึกอยู่ในโลกเสมือนจริง ๆ ไม่ใช่แค่เพียงการนั่งด...