Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

Suchanan Songkhor

suchanan-songkhor


บทความที่ Published (57)

รู้หรือไม่? จากงานวิจัยพบว่ายิ่งหัวเราะ ยิ่งทำให้มีประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น

ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีผลงานวิจัยหลายชิ้นที่ยืนยันว่า การหัวเราะไม่ได้ส่งผลดีต่อสุขภาพเพียงอย่างเดียว แต่ยังช่วยสร้างบรรยากาศเชิงบวกในที่ทำงาน และส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้...

สรุป How to เลือกตั้งล่วงหน้า-นอกเขต

สำนักคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกตต.ได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เป็นวันเลือกตั้งทั่วไปของประชาชนคนไทยทุกคน แต่สำหรับใครที่อยู่นอกพื้นที่ ติดปัญหาเรื่องการเดินทาง หรือไม่สะดวกไ...

อยากปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น แต่รู้สึกกล้าๆ กลัวๆ ที่จะให้ Feedback กับหัวหน้า ทำอย่างไรดี?

ในโลกของการทำงานการที่หัวหน้าให้ Feedback กับพนักงานหรือลูกทีมของตัวเองนั้นถือเป็นเรื่องปกติ แต่ในทางกลับกันหากพนักงานเป็นฝ่ายที่ต้องให้ Feedback กับหัวหน้าของตัวเองบ้างล่ะจะเป็นอย...

21 มีนา "วันดาวน์ซินโดรมโลก" พร้อมวันที่ทุกอย่างเปิดกว้างขึ้นเพื่อกลุ่มคนพิเศษ

วันดาวน์ซินโดรมโลกตรงกับวันที่ 21 มีนาคมของทุกปี การจัดตั้งวันดาวน์ซินโดรมโลกขึ้นมามีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้ที่เป็นดาวน์ซินโดรม ส่งเสริมให้เกิดการยอมรับและความเท่าเทียมในส...

3 วิธีสร้าง Connection ให้ได้ผลแม้ต้องทำงานแบบ Remote Working

หลังจากการเกิดวิกฤตโรคระบาด หลายบริษัทได้ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานจากการทำงานที่ออฟฟิศ 100% มาเป็นการทำงานในรูปแบบ Hybrid หรือ Remote Working แทนแต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดเริ...