LATEST IN Jeff Bezos

Jeff Bezos แห่ง Amazon บริจาคเงินช่วยเหลือวิกฤตไฟป่าเป็นเงินกว่า 1 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย

Jeff Bezos CEO แห่ง Amazon ประกาศผ่าน Instagram ว่า Amazon ได้บริจาคเงิน 1 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย ช่วยเหลือวิกฤตไฟป่าในประเทศออสเตรเลีย...

'Jeff Bezos' CEO Amazon เตรียมตั้งกองทุน 2 พันล้านเหรียญเพื่อการกุศล

เศรษฐีอันดับ 1 ของโลกอย่าง 'Jeff Bezos' CEO Amazon แถลงผ่าน Twitter ส่วนตัวโดยกล่าวว่าจะตั้งกองทุนที่ชื่อว่า "Day One Fund" โดยจะนำเงินมาช่วยเหลือครอบครัวที่ไรบ้านอยู่อาศัย และเตรี...

CEO Amazon กลายเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลก ในประวัติศาสตร์ยุคใหม่

Jeff Bezos  ผู้ก่อตั้งและ CEO ของเว็บไซต์ E-Commerce อย่างบริษัท Amazon ในวัย 54 ปี มีมูลค่าทรัพยืสินพุ่งไปสูงถึง 1.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา อ้างอิงข้อมูลจา...

Exclusive Interview: mu Space Corp to connect Thailand through technological breakthrough

Thailand’s aspirational 4.0 model is on its way to becoming true as Thai Deep Tech startup mu Space Corp is set to make a technological breakthrough with the launch of a communicat...

JOB