Supply Chain Disruption กับจุดยืนใหม่ของประเทศไทยในการดึงดูดนักลงทุน | Techsauce

Supply Chain Disruption กับจุดยืนใหม่ของประเทศไทยในการดึงดูดนักลงทุนปฏิเสธไม่ได้ว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยพึ่งพาอุตสาหกรรมการผลิตเป็นอย่างมาก ซึ่งในเวลานี้ กระแส Supply Chain Disruption กำลังเกิดขึ้นอย่างรุนแรง ซึ่งหากประเทศไทยไม่ปรับตัวและมองหาโอกาสใหม่ ก็อาจจะเสียโอกาสจนส่งผลเสียหายต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศอย่างแน่นอน

แน่นอนว่าการพูดถึงเทรนด์ใหญ่ในภาคการผลิต คงไม่มีใครสามารถให้แนวคิดได้ดีไปกว่าผู้ที่เป็นหนึ่งในผู้นำของอุตสาหกรรมการผลิตไทย ซึ่ง Techsauce ได้รับเกียรติจากคุณจรีพร จารุกรสกุล, Chairman and Group CEO, WHA Corporation PCL. มาพูดคุยถึงโอกาสใหม่ของไทยจาก Supply Chain Disruption พร้อมกับสะท้อนแนวคิดการค้นหาโอกาสทางธุรกิจจากประสบการณ์จริงที่ผู้ประกอบการต้องฟัง


ฟัง Podcast ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ที่

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

เจาะลึกทิศทางประกันภัยในยุคดิจิทัล | Exec Insight EP.74

Techsauce ได้พูดคุยกับ ดร.สุทธิพล อดีตเลขาธิการคปภ. ถึงการปรับตัวของธุรกิจประกันภัยในการนำเทคโนโลยีมาใช้...

Responsive image

นวัตกรรม อีกหนึ่งความหวังในการเติบโตของประเทศไทย | Exec Insight EP.73

Techsauce ได้รับโอกาสพิเศษในการพูดคุยกับ ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการ NIA พูดคุยถึงแนวทางและภารกิจหลักในการผลักดันนวัตกรรม รวมถึงการทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการขยายเข้าไปใน...

Responsive image

ไปรษณีย์ไทย 140 ปี สู้สมรภูมิโลจิสติกส์อย่างไร ?

จากบริษัทที่เริ่มต้นจากการสื่อสารเมื่อ 140 ปีก่อน สู่บริษัทโลจิสติกส์ และเตรียมต่อยอดสู่ Tech Company ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมหาศาล ไปรษณีย์ไทย สู้ศึกโลจิสติกส์อย่างไร สงครามราคาจะ...