Accelerate Impact with PRUKSA โครงการเฟ้นหา Startup เพื่อความยั่งยืน | Techsauce

Accelerate Impact with PRUKSA โครงการเฟ้นหา Startup เพื่อความยั่งยืน

ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าในช่วงปีหลัง ๆ โครงการ Accelerator เริ่มมีให้เห็นน้อยลง โดยเฉพาะโครงการที่เกิดจากภาคเอกชน ด้วยการเติบโตของ Startup Ecosystem ในไทย และทิศทางของ Corporate ที่เน้นลงทุนใน Startup ช่วง Growth Stage มากกว่าการสนับสนุน Startup ที่ยังอยู่ในช่วง Seed นอกจากนี้โครงการที่ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมก็ยิ่งมีให้เห็นน้อยลงสวนทางกับปัญหาในสังคมที่มีกันให้เห็นชัดมากขึ้นทุกที โดยเฉพาะเรื่องช่องว่างทางรายได้ ปัญหาสังคมผู้สูงวัย การสร้างและเสริมทักษะเฉพาะของบุคคลในสังคม และอื่น ๆ

จึงเป็นเรื่องน่ายินดีในวงการ Startup เมื่อพฤกษาประกาศจัดโครงการ ‘Accelerate Impact with PRUKSA’ เปิดโอกาสนักธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) เติบโต  และรับโอกาสต่อยอดธุรกิจ ร่วมเป็นพันธมิตรกับพฤกษา มุ่งพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนคืนสู่สังคมและสิ่งแวดล้อม

พฤกษากับการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืน

นายอุเทน โลหชิตพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)  เล่าถึงที่มาที่ไปของโครงการนี้ว่า “หนึ่งในพันธกิจหลักของพฤกษา คือ ร่วมสร้างคุณค่าที่ยั่งยืน และสร้างโอกาสที่ดีให้กับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม พฤกษาจึงต้องการสนับสนุนธุรกิจเพื่อสังคมที่มีเป้าหมายและปณิธานแบบเดียวกัน มาร่วมสานฝัน นำนวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจ และสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ต่อสังคมให้เป็นรูปธรรมได้อย่างยั่งยืน 

จึงได้ริเริ่มโครงการนำร่องบ่มเพาะสตาร์ทอัพ  "Accelerate Impact with PRUKSA" ที่จัดขึ้นปีนี้เป็นปีแรก เพื่อเฟ้นหาและสนับสนุนสตาร์ทอัพไทยที่ดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)  ที่ต้องการความช่วยเหลือในการขยายกิจการให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพื่อให้สตาร์ทอัพได้บรรลุเป้าหมายสร้างผลกระทบเชิงบวกในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมตามเป้าหมายขององค์กรได้อย่างแท้จริง”

รู้จัก Accelerate Impact with PRUKSA

"Accelerate Impact with PRUKSA" เป็นโครงการนำร่องบ่มเพาะสตาร์ทอัพที่พฤกษาจัดขึ้นในปีนี้เป็นปีแรก เพื่อเฟ้นหา และสนับสนุนบริษัทในประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)  ที่ต้องการความช่วยเหลือในการขยายกิจการให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพื่อให้บริษัทที่เข้าโครงการได้บรรลุเป้าหมายสร้างผลกระทบเชิงบวกในการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมตามเป้าหมายขององค์กรได้อย่างแท้จริง 

สำหรับธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่พฤกษามองหา ต้องมีเป้าหมายควบคู่กันทั้ง 2 ด้าน (double bottom lines) คือ (1) การสร้างกำไรจากการดำเนินธุรกิจ  และ (2) การสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม เป็นกิจการที่มีพันธกิจมุ่งพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของกลุ่มคนหรือบุคคลที่ถูกลดความสำคัญ หรือไม่ได้รับการปฎิบัติอย่างเท่าเทียม ทั้งในด้านการแก้ไขปัญหาทักษะที่ไม่ตรงกับงาน ช่องว่างของรายได้ การพัฒนาทักษะเดิม (Upskill) เพิ่มเติมทักษะใหม่ (Reskill) รวมถึง นวัตกรรมโซลูชั่น การจ้างงาน หรือ โซลูชั่นเชิงรุกในด้านการดูแลผู้สูงวัย เพื่อช่วยให้ผู้สูงวัยมีจุดมุ่งหมายในชีวิตใหม่ได้ (Renewed Purpose in Life)  

บริษัทที่เข้าร่วมโครงการจะต้องพร้อมขยายต่อยอดธุรกิจ เพื่อสร้างผลกระทบต่อสังคมได้มากขึ้น โดยใช้เงินทุนสนับสนุนที่ได้รับจากโครงการฯ จะสามารถเข้าถึงทรัพยากรภายในของพฤกษา ทั้งในแง่การเพิ่มทักษะ ขยายศักยภาพ เครือข่ายธุรกิจ ความสามารถด้านการพัฒนานวัตกรรม และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจเพื่อทำให้ธุรกิจปัจจุบันส่งผลเชิงบวกต่อสังคมได้มากขึ้นไปอีกขั้น  จึงอยากขอเชิญชวนนักธุรกิจเพื่อสังคมที่มีลักษณะทางธุรกิจ ตามรายละเอียดด้านล่างเข้ามาร่วมโครงการ :

•    จดทะเบียนเป็นบริษัทในไทย มีรูปแบบธุรกิจที่ดำเนินงานจริง มียอดขาย และรายได้ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินอยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างยั่งยืน 

•    มีโซลูชั่นเชิงนวัตกรรมเพื่อจัดการแก้ปัญหาสังคม 

•    มีแผนธุรกิจที่แข็งแกร่ง มีศักยภาพในการขยายธุรกิจและการดำเนินงาน เพื่อสร้างผลกระทบ และเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้น ยกตัวอย่าง เช่น การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มต่าง ๆ เป็นต้น 

•    มีกรอบในการวัดผล และมีการติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญ เช่น อัตราการเติบโตของธุรกิจ สถานะการเงิน การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและตัวชี้วัดผลกระทบ เป็นต้น

•    มีความเป็นผู้นำสูง มีประสบการณ์ในทีม พร้อมด้วยความมุ่งมั่นที่ชัดเจนในการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนเพื่อสร้างผลกระทบ

ขั้นตอนการสมัคร

  • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 ส.ค.  - 30 ก.ย. 2565
  • ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่  www.PRUKSAimpact.com
  • คณะกรรมการจะคัดเลือกผู้สมัครรอบแรกจำนวน 12 ราย โดยพิจารณาข้อมูลรายละเอียดใบสมัคร
  • สัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกไว้ 5 ราย เข้าสู่รอบสุดท้าย

สิ่งที่ผู้สมัครจะได้รับ

บริษัทที่ได้รับคัดเลือกในโครงการ “Accelerate Impact  with PRUKSA" จะได้รับเงินสนับสนุนขั้นต้นจากพฤกษาจำนวน 6 แสนบาท และยังมีโอกาสได้รับเงินทุนสนับสนุนเพิ่มเติม จาก “ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์” ซึ่งเป็นกองทุนเงินส่วนตัวของ  นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)  ที่สำคัญไปกว่านั้นบริษัทจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับเงินลงทุนจากพฤกษา ภายใต้ Corporate Venture Capital ( CVC) และได้รับความช่วยเหลือทางด้านทรัพยากรภายในจากพฤกษา เช่น มีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาด้านการวางแผนธุรกิจ แนะนำด้านการวางกลยุทธ์ การขยายกิจการ การฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้ สร้างและขยายเครือข่ายธุรกิจในอุตสาหกรรม อีกด้วย

โดยผู้เข้ารอบสุดท้ายจะได้ร่วมกิจกรรม  Boots Camps ค่ายอุ่นเครื่องสตาร์ทอัพ และเข้าร่วมโปรแกรมพัฒนาธุรกิจอย่างจริงจังเป็นเวลา 3 เดือน รวมทั้งเวิร์คช้อปการนำเสนอแผนธุรกิจโชว์   เคสอย่างมืออาชีพ  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครร่วมโครงการ Accelerate Impact with PRUKSA ได้ที่ www.PRUKSAimpact.com

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

SCBX ไตรมาส 1 ปี 67 กำไร 11,281 ล้านบาท เตรียมลุย 'Virtual Bank' พร้อมก้าวสู่องค์กร AI-First Organization

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) มีกำไรสุทธิในไตรมาส 1 ของปี 2567 จำนวน 11,281 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.6% จากปีก่อน...

Responsive image

เปิดตัว Meta AI ใหม่ ถามได้ทุกเรื่อง สร้างภาพได้ทุกอย่าง ใช้ได้ทุกแอปฯ​ โซเชียลของ Meta

สำหรับ Meta AI เป็นแชทบอทที่เคยเปิดตัวให้เห็นครั้งแรกในงาน Connect 2023 ขับเคลื่อนด้วยโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) อย่าง Llama 2 แต่ล่าสุดได้มีการอัปเกรดไปใช้โมเดลภาษาใหม่ Llama 3...

Responsive image

Samsung ให้ผู้บริหาร ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ จะได้รู้สึกถึงวิกฤตที่บริษัทกำลังเจอ

Samsung ประกาศมาตรการฉุกเฉิน สั่งผู้บริหารทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ สู้พิษเศรษฐกิจโลก และเพื่อพยุงธุรกิจของบริษัทให้ไปต่อได้ท่ามกลางการแข่งขันสูง...