AIS เลือกโคราช ตั้ง “AIS Contact Center Development & Training Arena” ศูนย์กลางสร้างงาน หนุนเศรษฐกิจภาคอีสาน | Techsauce

AIS เลือกโคราช ตั้ง “AIS Contact Center Development & Training Arena” ศูนย์กลางสร้างงาน หนุนเศรษฐกิจภาคอีสาน

1,000 ล้านบาทคืองบลงทุนของ 'AIS Contact Development & Training Arena' หรือ ACC ศูนย์กลางการพัฒนาบุคลากรงานบริการและศูนย์ Contact Center แห่งใหม่ ด้วยพื้นที่  18,000 ตารางเมตร โดยมีเป้าหมายในการกระจายองค์ความรู้เและเปิดโอกาสในการสร้างงานสู่โคราชและภาคอีสาน ซึ่งภายในมีศูนย์ฝึกอบรม Development & Training center  ถึง 19 ห้อง รองรับปริมาณผู้ฝึกอบรม ทั้งพนักงานของเอไอเอส ร้านเทเลวิซ และพาร์ทเนอร์ ที่หมุนเวียนเข้ามา มากกว่า 500 คนต่อวัน เพื่อบ่มเพาะบุคลากรด้านงานบริการจาก AIS Trainer มืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า “ความตั้งใจของเรา คือ การนำขีดความสามารถด้าน Digital Infrastructure พร้อมองค์ความรู้ในสายงานบริการสื่อสารโทรคมนาคม กว่า 25 ปี มาสนับสนุนสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ประเทศ ด้วยวิสัยทัศน์  Digital for Thais เพื่อให้ “ทรัพยากรบุคคล” ที่ถือเป็นอีกหัวใจหลักในการขับเคลื่อนประเทศท่ามกลางยุคแห่ง Digital Disruption อีกทั้งยังเป็นการกระจายองค์ความรู้จากส่วนกลางไปสู่ระดับภูมิภาค สร้างความเสมอภาค เป็นจุดประกายให้คนรุ่นใหม่ที่กำลังศึกษาอยู่ในพื้นที่ภาคอีสาน หรือ ศึกษาที่กรุงเทพฯ แต่ตัดสินใจกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของตนเอง ซึ่งแน่นอนว่าจะทำให้ทั้งนครราชสีมาและภาคอีสานมีทรัพยากรบุคคลที่พร้อมจะนำองค์ความรู้มาพัฒนาบ้านเกิดเพิ่มมากขึ้น”

แนวคิดอาคารสีเขียว ตามมาตรฐาน LEED

อาคาร AIS Contact Center Training & Arena มีพื้นที่มากกว่า 18,000 ตารางเมตร ได้มีการก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2013 อาคารมีความสูง 6 ชั้น ซึ่งชั้นที่ 5-6 อยู่ในระหว่างการวางแผนขยายออกไปในอนาคต เพื่อรองรับพนักงานที่เพิ่มมากขึ้น สื่อถึงความตั้งใจในการทำธุรกิจแบบยั่งยืน (Sustainability) มีการก่อสร้างด้วยแนวคิดการรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างความสมดุลระหว่างการประหยัดพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติกับการใช้สอย อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุดตามมาตรฐาน LEED - Leadership in Energy and Environmental Design ที่เน้นการตอบสนองความต้องการของผู้คนในปัจจุบัน

  • เริ่มตั้งแต่การเลือกที่ตั้งอาคารให้เหมาะกับทิศทางลม
  • การนำพลังงานสะอาดมาใช้ทดแทนให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ใช้พลังไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (Solar Energy) ที่ติดตั้งไว้ด้านบนของตัวอาคาร, ระบบบำบัดน้ำเสียที่สามารถนำน้ำกลับมาใช้หมุนเวียนได้
  • การใช้กระจกรอบอาคารที่ทำจากวัสดุกันความร้อน และรักษาความเย็นภายในตัวตึก ทำให้ช่วยลดการใช้เครื่องปรับอาการได้

นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของพนักงาน เริ่มตั้งแต่การออกแบบพื้นที่และเฟอร์นิเจอร์ที่เหมาะสมกับสรีระและลักษณะงานที่ทำ มีการเคลื่อนไหวร่างกายในระหว่างทำงาน ด้วยบันไดที่เชื่อมโยงระหว่าง 2 อาคารแฝด แทนการใช้ลิฟท์ ในคอนเซ็ปท์ “Stairway to Excellence (ก้าวสู่ความเป็นเลิศ)” รวมไปถึงพื้นที่กว้างขวางบริเวณรอบๆ อาคารที่ส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างใกล้ชิดธรรมชาติ

ทำไมจึงเลือกจังหวัดนครราชสีมาเป็นที่ตั้ง ACC?

คุณสมชัย  เลิศสุทธิวงค์ ให้ความเห็นว่า “เพราะนครราชสีมามีศักยภาพในฐานะจังหวัดที่มีขนาดของ GDP มากกว่า  2.65 แสนล้านบาท นับได้ว่าใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน และตอนนี้เองก็กำลังเกิดการลงทุนครั้งใหญ่ ทั้งจากภาครัฐ ในด้านคมนาคมขนส่ง อย่าง มอเตอร์เวย์ หรือ รถไฟรางคู่  รวมไปถึงภาคเอกชน เช่น การเปิดตัวของห้างสรรพสินค้าครบทุกห้างดัง ซึ่งทำให้ภาพรวมของตลาดแรงงาน มีความต้องการบุคลากรด้านงานบริการสูงมาก อีกทั้งนครราชสีมาเชื่อมต่อกับจังหวัดที่มีมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา ที่จะทำให้นิสิต นักศึกษาเพิ่มโอกาสทางอาชีพมากขึ้น ดังนั้นการที่เข้ามาอยู่ที่โคราช ก็เท่ากับมารองรับและช่วยสร้างงานให้คนในพื้นที่ พร้อมช่วยพัฒนาขีดความสามารถ องค์ความรู้ สร้างศักยภาพของทรัพยากรบุคคล ซึ่งมิใช่แค่เพื่อเอไอเอส แต่เพื่ออนาคตที่สดใสของคนในพื้นที่ จ.นครราชสีมา และภาคอีสาน ที่กำลังก้าวสู่ความเป็นมหานครด้านคมนาคม ขนส่ง และเป็นประตูสู่ AEC

AIS Contact Center Development & Training แบ่งเป็น 5 โซน ดังนี้

โซนที่ 1: AIS Development & Training Center Arena ด้าน Customer Service แห่งแรกที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองรับการหมุนเวียนของผู้ฝึกอบรมได้มากกว่า 500 คนต่อวัน ด้วยรูปแบบห้อง ทั้ง Lecture Type, Auditorium type และ Workshop Type ถึง 19 ห้อง โดยแต่ละห้องจะตั้งชื่อตามชื่ออัญมณีต่างๆ พร้อมด้วยบรรยากาศการเรียนรู้เสมือนจริงแบบ On the Job Training

โซนที่ 2: AIS Work Space   เป็นพื้นที่เปิดและไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้คนรุ่นใหม่ นิสิต นักศึกษา มาใช้เป็นสถานที่เรียนรู้จากหนังสือด้านเทคโนโลยีมากกว่า 1,000 เล่มจากห้องสมุด ท่ามกลางสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ AIS SUPER WiFi ความเร็วสูงสุดถึง 650 Mbps และ Meeting Room

โซนที่ 3: AIS Exhibition สัมผัสเทคโนโลยี Digital ล่าสุด เช่น IoT, Chat Bot ผ่านแนวคิด Digital for Thais เช่น App อสม.ส่งเสริมสุขภาพคนไทย, ฟาร์มสุข แพล็ตฟอร์มองค์ความรู้และ Online Market Place เพื่อเกษตรกร, ดิจิทัลคอนเทนต์ที่ครบทั้งสาระความรู้และความสนุกสนาน เสริมสร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้เยาวชนไทย ผ่านกล่องดิจิทัลทีวีสานรัก สานความรู้ พร้อมด้วย Innovation Idea จากเหล่า StartUp

โซนที่ 4: AIS Contact Center Operation พื้นที่ปฏิบัติงานแบบ 24x7 ของ Agent Call Center ที่รองรับอนาคตได้ถึง 1,700 ที่นั่ง ซึ่งตอนนี้มีพนักงานที่พร้อมปฏิบัติงานแล้วกว่า 700 คน พร้อมขีดความสามารถในการรับสายลูกค้าได้มากกว่า 4 ล้านสายต่อเดือน

โซนที่ 5: AIS Hall of Wellness พื้นที่เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานให้แข็งแรงทั้งร่างกาย จากการได้ออกกำลังกายกับอุปกรณ์ Fitness มาตรฐาน และแข็งแรงจากภายในด้วย สปา, โยคะ ซึ่งพื้นที่ในส่วนนี้มีไว้สำหรับพนักงานเท่านั้น

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะสร้างทั้งคุณภาพชีวิตแก่ชุมชนพนักงาน บุคลากรของเอไอเอสและของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างการเติบโตแก่เศรษฐกิจ ทั้งในระดับจังหวัด สู่ระดับประเทศอันจะนำมาซึ่งการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

อยากเข้าร่วมกับ AIS ต้องทำอย่างไร?

สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ AIS ได้ที่ AIS Contact Center, Development & Training Arena ผ่านระบบบริหารจัดการสมัครงานได้ตลอกเวลาผ่านช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่การกรอกใบสมัคร ทำแบบทดสอบ นัดหมาย สัมภาษณ์ผ่านวิดีโอคอล รวมถึงแจ้งผลสมัครงาน พร้อมส่งเอกสารสำหรับเข้าทำงาน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://recruit.ais.co.th/accregister

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

สรุปเหตุการณ์ ระบบไอทีล่มทั่วโลก Blue Screen of Death มีอะไรที่คุณพลาดไปบ้าง

ตอนนี้สื่อทั่วโลกพร้อมใจกันรายงานว่าว่า เหตุ Blue Screen Of Dead (BSOD) ระบบไอทีขัดข้องนี้เป็นไปแล้วทั่วโลก ทาง Techsauce ได้สรุปเหตุการณ์มหากาพย์จอฟ้าเอาไว้แล้ว...

Responsive image

น้องหมาแมวจะได้กินเนื้อไก่จากห้องแล็บ สหราชอาณาจักรอนุมัติให้ขายได้แล้วปีนี้

สหราชอาณาจักรจะเป็นประเทศแรกในยุโรปที่อนุมัติให้ ‘ขายเนื้อสัตว์ที่เพาะเลี้ยงจากห้องแล็บ’ แต่จะเริ่มต้นจากใช้ทำอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงก่อน...

Responsive image

GPT-4o mini คืออะไร สรุปจุดเด่นโมเดลจิ๋วที่คุ้มที่สุด ตอบยาวกว่าเดิม 4 เท่า เร็วกว่า GPT-4o ถึง 2 เท่า แต่ราคาถูกลง

มาแล้ว AI รุ่นใหม่ จิ๋วแต่แจ๋ว OpenAI เปิดตัวGPT-4o mini เป็น AI ที่คุ้มที่สุดในตลาดตอนนี้ ถูกกว่า และเร็วกว่า...