อนันดาดึง 3 ม.ชั้นนำระดับโลก ถ่ายทอดความสำเร็จ Tech Transfer ครั้งแรกในไทย

อนันดาดึง 3 ม.ชั้นนำระดับโลก ถ่ายทอดความสำเร็จ Tech Transfer พัฒนาภาคการศึกษา ครั้งแรกในไทย

Ananda Development จำกัด มหาชน ร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยหรือทปอ. และ 3 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ได้แก่ University of Cambridge, University of California, Berkeley และ Stanford University ร่วมกันดำเนินโครงการ How Cambridge Berkeley Stanford do Tech Transfer งานประชุมสัมนาเชิงเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันและจุดประกายให้ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่การเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี เนื่องจากมีความเชื่อว่าการมีรากฐานทางการศึกษาที่ตอบโจทย์ต่อสังคมยุคดิจิทัลสมัยใหม่ จะสามารถนำประเทศไปสู่ความมั่นคั่งและมั่นคง

ดร.จอห์น เลสลี มิลลาร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาเชิงกลยุทธ์ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า “ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาผมมั่นใจว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการนําร่องที่เปิดโอกาสให้ตัวแทนจากสถาบันการศึกษาไทยทั่วประเทศ รวมทั้งผู้ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนและพัฒนาด้านการศึกษาของไทยได้เข้ามาเรียนรู้และร่วมแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดจาก 3 มหาวิทยาลัยชั้นนํา เพื่อนําไปปรับใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีวิชาการของการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาของไทย ส่งเสริมให้มีการผลิตนักศึกษาที่มีทักษะมีความสามารถที่เหมาะกับยุคสมัยใหม่ และตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลก"

ดร. จอห์น มิลลาร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาเชิงกลยุทธ์บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์จำกัด มหาชน

ผศ. ดร. เผชิญชัยภัต ไชยสิทธิ์ เลขาธิการ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และรองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายบริหาร ทรัพยากรและบริการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า “การร่วมมือในโครงการนี้ นับว่าครั้งแรกในประเทศไทยกับบริษัทเอกชนชั้นนํา ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นการรับมือที่ดีในยุคที่สังคมไทยกําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นสังคมยุคดิจิทัล อีกทั้งทั้งยังเป็นการช่วยขับเคลื่อนระบบการศึกษาไทยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว"

ผศ. ดร. เผชิญชัยภัต ไชยสิทธิ์ เลขาธิการ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และรองอธิการบดีอาวุโส ฝ่ายบริหาร ทรัพยากรและบริการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

โครงการ “How Cambridge Berkeley Stanford do Tech Transfer” ในครั้งนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ จากแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของโลก และมาร่วมถ่ายทอดนวัตกรรมเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้กับตัวแทนจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทย และผู้เข้าร่วมจากทุกองศ์กร เพื่อได้ร่วมศึกษาและร่วมประเมินหาแนวทางการปรับเปลี่ยนระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีที่ดีและสามารถใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมให้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยภายในงานจะมีวิทยากรหลักจาก 3 มหาวิทยาลัยระดับโลกมาถ่ายอดความรู้ ได้แก่

ดร. แครอล มิมูระ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี และผู้ช่วยอธิบดีฝ่ายวิจัยด้านทรัพย์สินทางปัญญา และอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเบิร์กลีย์ กล่าวถึงความสำเร็จของมหาวิทยาลัยในการถ่ายทอดเทคโนโลยีว่า "มหาวิทยาลัยเบิร์กลีย์ได้มีการคิดค้นนวัตกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่ความสำเร็จหลายโปรเจคด้วยกัน หนึ่งในความสำเร็จของ James P. Allison สำหรับการพัฒนาเทคนิคนำระบบภูมิคุ้มกันไปสู่การโจมตีเนื้องอกมะเร็ง ล่าสุดได้รับรางวัล  Nobel Prize ในด้านในสรีรวิทยาหรือการแพทย์ โดยหลังจากที่ได้มีการต่อยอดเทคโนโลยีดังกล่าว ได้สร้างรายได้ให้กับทางมหาวิทยาลัยถึง 87.5 ล้านเหรียญ ในการปรับปรุงในการวิจัยด้านมะเร็ง นอกจากนี้ยังได้มีการตั้งศูนย์ร่วมงานกับภาคเอกชน ซึ่งปัจจุบันได้มีการสนับสนุนจากทุนวิจัยจากบริษัทกว่า 1,300 บริษัท"

"บทบาทของเทคโนโลยีในการเข้ามาเปลี่ยนแปลงภาคการศึกษา เศรษฐกิจ และความมั่นคง ทางมหาวิทยาลัยเบิร์กลีย์ได้มีการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ให้นักศึกษาและบุคลากรได้มีการพัฒนางานวิจัย ในการนำไปพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม บางสาขาการเรียนได้มีผู้สอนที่เป็นทั้งนักวิจัย รวมทั้งนักธุรกิจ อีกหนึ่งความสำเร็จความร่วมมือคือกับผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยาเคมีจาก Novartis-Berkeley Center ซึ่งสามารถจุดประกายให้นักพัฒนารุ่นหลังสามารถนำไปพัฒนาต่อยอด ในส่วนของงานวันพรุ่งนี้ทางเราจะถ่ายทอดวิวัฒนาการการถ่ายทอดเทคโนโลยี การคิดค้นสู่การนำไปพัฒนาต่อยอด รวมถึงการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา"

ดร.แครอล มิมูระ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี และผู้ช่วยอธิบดีฝ่ายวิจัยด้านทรัพย์สินทางปัญญา และอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเบิร์กลีย์

ในส่วนของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด มิสแคทเธอรีน คู กรรมการบริหารสำนักงานใบอนุญาตเทคโนโลยีและสัญญาจ้างอุตสาหกรรม ได้พูดถึงความท้าทายของความร่วมมือกับบริษัท ที่จะสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดว่า "หนึ่งในความสำเร็จคือความร่วมร่วมมือในการคิดค้น Web Search Engine จนพัฒนาต่อยอดเกิดเป็น Google โดยทางเราได้สนับสนุนจัดหาทุนจนประสบความสำเร็จ โดยในวันพรุ่งนี้ทางเราจะถ่ายทอดมุมมองและประสบการณ์ของทำงานกว่า 47 ปี ของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวของการทำงานในซิลิคอน วัลเลย์”

ดร. พอล เจ ซีไบรท์ รองผู้อำนวยการ เคมบริดจ์ เอนเตอร์ไพรซ์ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ เล่าถึงปัจจัยวัดความสำเร็จของการนำเทคโนโลยีมาถ่ายทอดนั้นอาจวัดได้จากมูลค่าที่ได้จากนวัตกรรม และการที่สามารถนำนวัตกรรมมาใช้ในวงกว้าง โดยในวันพรุ่งนี้จะเป็นการถ่ายทอดและมอบความรู้จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ในด้านการพิจารณากฎหมาย แรงกดดันทางสังคม ระบบนิเวศน์ภายในประเทศอังกฤษ รวมถึงเรื่อง Seed fund ที่ทางมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนในการนำไปต่อยอดจัดตั้งบริษัท"

เวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ How Cambridge Berkeley Stanford do Tech Transfer จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 ณ. Town Hall ชั้น 11, อนันดา แคมปัส, อาคาร FYI กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 08:00 - 18:30 น. ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ Ananda UrbanTech

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

ลงทุนแบบใด Gen Z ใช้โหราศาสตร์ ไพ่ทาโรต์ ช่วยเลือกหุ้น เผยช่วยสร้างความมั่นใจ

ซื้อหุ้นตัวไหนดี ? บางคนดูกราฟ บางคนดูตามกระแสโลก บางคนมีที่ปรึกษาด้านการลงทุน แต่ Gen Z ให้ดวงดาวและชะตาพาไป เทรนด์ลงทุนคนรุ่นใหม่ ใช้โหราศาสตร์และไพ่ทาโรต์ช่วยเลือกหุ้น...

Responsive image

PTTGC เตรียมผลักดันมาบตาพุด สู่ Hub แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมเดินหน้ากลยุทธ์ 3 Steps Plus

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC โดย นายณะรงค์ศักดิ์ จิวากานันต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และ นายทศพร บุณยพิพัฒน์ ผู้จัดการใหญ่ (President) ร่วมขับเคลื่อนวิ...

Responsive image

Adobe ถูกสหรัฐฯ ฟ้องฐานปิดบังข้อมูล การเก็บค่าธรรมเนียม Unsubscribe และมีขั้นตอนยุ่งยากเกิน

The Verge รายงานว่าสหรัฐฯ ยื่นฟ้องร้อง Adobe ฐานปิดบังการเสียค่าธรรมเนียมในการยกเลิก Subscribe ก่อนกำหนด และมีขั้นตอนการยกเลิกที่ยุ่งยากเกินไป...