'บ้านปู' เผยผลประกอบการปี 2565 แข็งแกร่งด้วยกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น 3 เท่า อยู่ที่ราว 4.05 หมื่นล้านบาท | Techsauce

'บ้านปู' เผยผลประกอบการปี 2565 แข็งแกร่งด้วยกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้น 3 เท่า อยู่ที่ราว 4.05 หมื่นล้านบาท

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ เผยผลการดำเนินธุรกิจปี 2565 โดยมี รายได้จากการขายรวม 7,693 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 272,270 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3,570 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 139,080 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 87 มีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) รวม 3,916 ล้านดอลลาร์  (ประมาณ 137,300 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 120 จากปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 1,162 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 40,519 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 282 หรือเพิ่มขึ้น 3 เท่าตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)นางสมฤดี ชัยมงคล ซีอีโอ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

ผู้บริหาร บ้านปู

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากตัวเลขผลประกอบการข้างต้นของบ้านปูที่แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทางธุรกิจนั้น เป็นผลจากการปรับตัวขึ้นของราคาพลังงานโลก กอปรกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจด้วยความคล่องตัวและยืดหยุ่น ทำให้บ้านปูสร้างมูลค่าเพิ่มจากราคาพลังงานที่อยู่ในระดับสูงไปสู่การสร้างผลกำไรและกระแสเงินสดได้อย่างแข็งแกร่ง  

"ปี 2565 เป็นปีที่บ้านปูมีผลประกอบการดีเป็นประวัติการณ์ เรามีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นสามเท่าตัวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา นอกจากอานิสงส์ที่ได้รับจากราคาพลังงานที่อยู่ในระดับสูงแล้ว บริษัทฯ ยังเน้นการดำเนินงานที่คล่องตัวและยืดหยุ่นในทุกหน่วยธุรกิจ รวมถึงการเร่งขยายธุรกิจตามกลยุทธ์ Greener & Smarter อย่างจริงจังตลอดหลายปีที่ผ่านมา ทำให้เราสามารถเพิ่มรายได้อย่างต่อเนื่องจากธุรกิจพลังงานที่สะอาดขึ้น เช่น การขยายธุรกิจก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา การขยายพอร์ตธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานในเอเชียแปซิฟิก ควบคู่ไปกับการหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ทั้งธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานซึ่งเป็นจุดแข็งของบ้านปูในปัจจุบันและธุรกิจที่นอกเหนือจากพลังงานเพื่อสร้าง New S-Curve ใหม่ ๆ"  

บ้านปู Banpuปี 2565 บ้านปูได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 และล่าสุดได้รับคัดเลือกเข้าคำนวณในดัชนี MSCI Global Standard ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนทั่วโลก

BANPU ผลประกอบการปี 2565คณะผู้บริหาร BANPU ที่มาร่วมเผยรายละเอียดเกี่ยวกับผลประกอบการปี  2565

สำหรับกลยุทธ์ทางธุรกิจในปี 2566-2568 นางสมฤดีบอกว่า "เรามีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นสามเท่าตัวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา นอกจากอานิสงส์ที่ได้รับจากราคาพลังงานที่อยู่ในระดับสูงแล้ว บริษัทฯ ยังเน้นการดำเนินงานที่คล่องตัวและยืดหยุ่นในทุกหน่วยธุรกิจ รวมถึงการเร่งขยายธุรกิจตามกลยุทธ์ Greener & Smarter อย่างจริงจังตลอดหลายปีที่ผ่านมา ทำให้เราสามารถเพิ่มรายได้อย่างต่อเนื่องจากธุรกิจพลังงานที่สะอาดขึ้น เช่น การขยายธุรกิจก๊าซธรรมชาติในมลรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา การขยายพอร์ตธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานในเอเชียแปซิฟิก ควบคู่ไปกับการหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ทั้งธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานซึ่งเป็นจุดแข็งของบ้านปูในปัจจุบัน และธุรกิจที่นอกเหนือจากพลังงานเพื่อสร้าง New S-Curve ใหม่ ๆ" 

นอกเหนือจากนี้ ซีอีโอสมฤดียังเผยถึงตัวเลขคาดการณ์ ว่าในปี 2566 ผลประกอบการของบริษัทอาจใกล้เคียงกับปี 2565 และสำหรับแนวทางสำคัญของ 3 กลุ่มธุรกิจหลักภายใต้ 'บ้านปู' มียุทธศาสตร์ดังนี้

ธุรกิจผลิตไฟฟ้า บ้านปูนางสมฤดีอธิบายเพิ่มว่า CCUS หรือ ตัวดักจับและการกักเก็บคาร์บอน ของบ้านปูย่อมาจาก  'Carbon Capture, Utilization and Sequestration' ต่างจากที่ใช้กันทั่วไปว่า Carbon Capture Utilization and Storage

  • กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน (Energy Resources)

ในกลุ่มนี้  บ้านปูยังคงดำเนิน ธุรกิจเหมือง ด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เน้นประสิทธิภาพการผลิตเพื่อส่งมอบสินค้าคุณภาพ ตลอดจนศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพการเติบโตสูง เช่น แร่แห่งอนาคต (Strategic Minerals) ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ โดยจะคงความเป็นผู้นำในการผลิตก๊าซธรรมชาติในสหรัฐอเมริกา ร่วมกับแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ ในธุรกิจที่ส่งเสริมและต่อยอดจากธุรกิจที่มีอยู่ พร้อมทั้งพัฒนาโครงการดักจับและการกักเก็บคาร์บอน (CCUS) มุ่งดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก scope 1 และ 2 ภายในปี 2568

Energy Resource : Barnett Shale Gas, USA

  • กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน (Energy Generation)

สำหรับ ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานความร้อน บริษัทจะเพิ่มมูลค่าและรักษาประสิทธิภาพการผลิตในโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ให้สามารถสร้างกระแสเงินสดที่มั่นคง มุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าของธุรกิจไฟฟ้าในสหรัฐอเมริกาครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่า การซื้อขายไฟฟ้าในตลาดไฟฟ้าเสรี มองหาโอกาสการลงทุนโรงไฟฟ้าใหม่ ๆ โดยใช้ เทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Efficiency, Low Emissions: HELE) ส่วนธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เน้นมองหาโอกาสการลงทุนเพิ่มในประเทศยุทธศาสตร์ที่บ้านปูดำเนินธุรกิจอยู่แล้ว อย่างสหรัฐอเมริกา เวียดนาม ญี่ปุ่น

Energy Generation : Shirakawa Solar Power Plant, Japan

  • กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology)

กลุ่มนี้สร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดด ในพอร์ตธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตสูงและมีศักยภาพในการสร้างกระแสเงินสด จากความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่ส่งเสริมศักยภาพและการเติบโตซึ่งกันและกัน ตลอดจนแสวงหาการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ (New S-Curve) เช่น ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา บริษัทเพิ่มสัดส่วนการเข้าถือหุ้นใน บริษัท ดูราเพาเวอร์ โฮลดิ้งส์ จํากัด (Durapower) จากร้อยละ 47.68 เป็นร้อยละ 65.10 ด้วยเงินลงทุน 70 ล้านดอลลาร์ เพื่อสร้างโอกาสการเติบโตของธุรกิจแบตเตอรี่ ซึ่งจะเป็นกลไกหนึ่งในการเชื่อมโยงระบบนิเวศที่เพิ่มความแข็งแกร่งให้กลุ่มบริษัทของบ้านปูเอง

Energy Technology : e-PromptMove, Banpu NEXT 

ในงานแถลงผลประกอบการ นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด สรุป (Recap) ความร่วมมือทางธุรกิจที่เพิ่มเข้ามาในปี 2022 อาทิ 1) การเซ็น MOU กับ เชิดชัยมอเตอร์ เพื่อทำรถบัสไฟฟ้า 2) เข้าถือหุ้นใน Durapower เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 3) การเข้าไปร่วมทุน (JV) กับ SP Group บริษัทในสิงคโปร์เพื่อทำตัวกักเก็บพลังงาน 4) ร่วมกับ PlanetComm รุกบริการโซลูชันส์สำหรับสมาร์ทซิตี้ 5) ลงทุนใน AltoTech สตาร์ทอัพที่นำ AI มาวิเคราะห์และสร้างโซลูชันส์บริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะในอาคารต่างๆ

นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด (คนกลาง)

เนื่องจากบ้านปูจะมีอายุครบ 40 ปีในปีนี้ นางสมฤดีกล่าวย้ำในตอนท้ายว่า บ้านปูยังคงเดินหน้านำเสนอโซลูชันด้านพลังงานที่ดีที่สุด มุ่งต่อยอดระบบนิเวศทางธุรกิจ (Business Ecosystem) ให้แข็งแกร่งและขยายการลงทุนที่ตอบโจทย์โลกแห่งอนาคต ทั้งนี้เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่โลกและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม (Better Living for All) ตามพันธสัญญาที่ให้ไว้ 'พลังบ้านปู สู่พลังงานที่ยั่งยืน (Our Way in Energy)

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

รู้จัก Kpop4Planet แพลตฟอร์มรักษ์โลก จากการรวมตัวของกลุ่มแฟน K-Pop

รู้จัก Kpop4Planet แพลตฟอร์มจากแฟนคลับศิลปินเกาหลี ที่มองเห็นปัญหาสภาพอากาศโลก และร่วมกันลงมือสร้างความเปลี่ยนแปลง...

Responsive image

เศรษฐกิจอินเดียดีแค่ไหน ? ดูได้จากบ้าน 100 ล้านหลังขายหมดได้ใน 10 ปี

ปัจจุบันคนอินเดียมีรายได้ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้นมาก จากการที่เศรษฐกิจขยายตัวอย่างรวดเร็ว จนทำให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของประเทศร้อนแรงมียอดขายบ้านสูงสุดเป็นประวัติการณ์!...

Responsive image

ฟินแลนด์ ที่ 1 โลก ‘ชีวิตการทำงานดี’ ด้านไทยรั้งอันดับ 4 เอเชีย

จากการสำรวจวัยทำงานทั่วโลกกว่า 128,000 ใน 160 ประเทศ ประเทศที่คนวัยทำงานรู้สึว่าชีวิตด้านการงานของพวกเขาดีที่สุดคือ ฟินแลนด์ (83%) ตามมาด้วย เดนมาร์ก (77%) และ ไอซ์แลนด์ (76%)...