BE8 ควบรวมกิจการ X10 มุ่งเป็นผู้นำด้าน Digital Transformation Consultant แห่งอาเซียน | Techsauce

BE8 ควบรวมกิจการ X10 มุ่งเป็นผู้นำด้าน Digital Transformation Consultant แห่งอาเซียน

บมจ.เบริล 8 พลัส หรือ BE8 เดินแผนยุทธศาสตร์ เข้าควบรวมกิจการ บริษัท เอคซเทนด์ ไอที รีซอร์ส จำกัด (X10) ยักษ์ใหญ่ด้านโครงสร้างการเชื่อมต่อระบบ Technology Integration Platform เดินหน้า Synergy ผนึกความแข็งแกร่งดัน BE8 ก้าวสู่ Digital Transformation Consultant แห่งอาเซียน ที่มีนวัตกรรมแห่งเทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญร่วม 600 คน สู่การเป็น Tech Company ที่มี Technical resource รายใหญ่ของประเทศไทย เพิ่มศักยภาพการแข่งขันเข้าประมูล Big Project และรองรับการเติบโตในอนาคต โชว์ผลงานไตรมาส 1/65 ทำรายได้รวม 123 ล้านบาท เติบโตกว่า 40.9 % และกำไรสุทธิ 23.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39.1%  

BE8 เข้าควบรวมกิจการ X10 ยักษ์ใหญ่ด้าน Technology Integration Platform ดัน BE8 ก้าวสู่ Digital Transformation Consultant แห่งอาเซียน

คุณอภิเษก เทวินทรภักติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BE8 เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้บรรลุข้อตกลงและเข้าลงนามบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นในการโอนธุรกิจทั้งหมดของบริษัท เอคซเทนด์ ไอที รีซอร์ส จำกัด ที่จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ทาง BE8 ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์มุ่งก้าวผู้นำ Digital Tech Consultant ในระดับภูมิภาคอาเซียน 

โดยนำเสนอนวัตกรรมแห่งเทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ระดับโลกและการให้บริการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการทำ Digital Transformation แบบครบวงจร ตอบโจทย์กลยุทธ์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งเพิ่มศักยภาพการแข่งขันรับกับยุคดิจิทัลที่เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยคาดว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้ 

สำหรับการเข้าลงทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ จะใช้เงินลงทุนประมาณ 620.64 ล้านบาท โดยแบ่งการชำระค่าหุ้นเป็นเงินสด จำนวน 50 ล้านบาทให้แก่ XR Resource และเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BE8 จำนวน 14.60 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (Par) 0.50 บาท โดยกำหนดราคาหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 39.10 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่า 570.64 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนการเข้าซื้อ X10 ในครั้งนี้ ให้แก่ Extend Resource Holding 

ซึ่ง XR Resource และ Extend Resource Holding เป็นผู้ถือหุ้นของ X10 โดย BE8 จะเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเพิ่มทุนในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 จึงกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 27 พฤษภาคมนี้ 

ทั้งนี้ X10 ถือเป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของไทย โดยมีประสบการณ์ให้บริการด้านเทคโนโลยีมากว่า 12 ปี มีฐานลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ มากกว่า 30 ราย มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการวางโครงสร้างการเชื่อมต่อระบบ Technology Integration Platform โดยเป็นผู้นำการพัฒนาระบบ MuleSoft ในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยยกระดับการให้บริการโดยผสานกับระบบ API ของ MuleSoft ที่ BE8 ให้บริการเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน ระบบปฏิบัติการ และอุปกรณ์ต่างๆ เข้าด้วยกันให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น ตลอดจนผนึกความแข็งแกร่งกับ BE8 ทางด้าน Digital Transformation ตั้งแต่การให้บริการคำปรึกษาด้านกลยุทธ์และพัฒนาเทคโนโลยี การให้บริการเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ระดับโลก ช่วยเพิ่มศักยภาพการเข้าแข่งขันในโปรเจ็กต์ใหม่ๆ ร่วมกัน และสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

 “นับเป็นก้าวสำคัญในวงการ Tech Company ครั้งใหญ่หลังควบรวมกิจการครั้งนี้ BE8 จะเป็นองค์กรที่มี Technical resource ใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ในประเทศไทย เนื่องจากบริษัท X10 มีบุคลากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีกว่า 400 คน ผสมผสานกับบุคลากรของ BE8 อีกกว่า 200 คน ที่มีความเชี่ยวชาญและทักษะในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลโดยเฉพาะ ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานต่างๆ เสริมรากฐานทางธุรกิจให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น พร้อมกับการสร้างมิติใหม่ให้กับลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน ขณะเดียวกันยังเป็นการปลดล็อกข้อจำกัดด้านทรัพยากรบุคคลในวงการไอทีและเทคโนโลยีที่ขาดแคลนรองรับการเติบโตในอนาคต และยังส่งผลดีต่อการบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ” คุณอภิเษก กล่าว 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร BE8 กล่าวว่า บริษัทฯ เดินหน้าตามยุทธศาสตร์มุ่งก้าวผู้นำ Digital Tech Consultant ในระดับภูมิภาคอาเซียน โดยวางเป้ารายได้เติบโต 5 เท่า ใน  3 ปีข้างหน้า ซึ่งบริษัทฯ ยังวางแผนการลงทุนและควบรวมกิจการอีกในอนาคต เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันให้กับองค์กร ธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐ ให้ก้าวทันกับยุค Digital ที่เกิดความเปลี่ยนแปลงและมีเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง 

แผนธุรกิจในไตรมาส 2/2565 บริษัทฯ เตรียมผนึกกำลังกับพันธมิตรรายใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมความแข็งแกร่งด้านเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ใหม่ๆ สร้างมูลค่าทั้งทางผลิตภัณฑ์และบริการตอบโจทย์โลก Digital แบบครบวงจร พร้อมเดินหน้าขยายฐานลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง สอดรับกับความต้องการของลูกค้าที่ต้องการนำเทคโนโลยีมาสร้างข้อได้เปรียบทางธุรกิจ มั่นใจว่าด้วยยุทธศาสตร์ของ BE8 จะผลักดันผลการดำเนินงานทั้งปีของบริษัทฯ ให้เติบโตมากกว่า 50%  

โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ มีมูลค่างานในมือที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) 564 ล้านบาท และอยู่ระหว่างการประมูลงานโครงการใหญ่มูลค่ารวมประมาณ 569 ล้านบาท และคาดว่าจะรับรู้รายได้ในปีนี้ 313 ล้านบาท หรือราว 55% ของงานในมือที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) 

ส่วนผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2565  (มกราคม – มีนาคม 2565) บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในฐานะเป็นผู้นำ Digital Tech Consultant โดยมีรายได้รวม 123.01 ล้านบาท เติบโต 40.9 % จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้ 87.32 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 23.78 ล้านบาท เติบโต 39.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมา 

คุณกฤษดา เกตุภู่พงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท X10 จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ พร้อมนำความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การดำเนินธุรกิจด้านดิจิทัลเทคโนโลยี โดยเฉพาะการวางโครงสร้างการเชื่อมต่อระบบ Technology Integration Platform และ Open-API ด้วยระบบ MuleSoft ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นฐานสำคัญของการทำดิจิทัล แทรนส์ฟอร์เมชั่น 

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีความเชี่ยวชาญในด้าน Digital เทคโนโลยีอื่นๆที่จะมาเสริมในการทำ Digital Transformation การผสานความแข็งแกร่งของทั้งสองบริษัทจะช่วยส่งมอบโซลูชั่นที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้นตามที่ลูกค้าองค์กรต้องการ ซึ่งบริษัทฯ มีฐานลูกค้าทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ กลุ่มธนาคารกรุงศรีอยุธยา วิริยะประกันภัย กลุ่มบริษัทเซ็นทรัล และ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ฯลฯ มั่นใจว่าการควบรวมกิจการครั้งนี้จะผลักดัน BE8 ให้ก้าวเป็นผู้นำ  Digital Tech Consultant ในระดับภูมิภาคอาเซียน

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

Disrupt เปิดตัวกองทุน Disrupt Health Impact Fund ดึงกลุ่มธุรกิจชั้นนำร่วมลงทุน ดัน HealthTech โต

Disrupt เปิดตัวกองทุน Disrupt Health Impact Fund ตั้งเป้าเปลี่ยนแปลง Healthcare ไทยให้เข้าถึง Deep Technology ด้าน Healthcare ระดับโลก...

Responsive image

ทำไมปีนี้ SEA เป็นศูนย์กลางการลงทุนด้านดิจิทัลของบิ๊กเทคฯ ระดับโลก

สำรวจแนวโน้มการลงทุนด้านเทคโนโลยีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ซึ่งถูกมองว่าเป็นยุคทองแห่งเทคโนโลยีเต็มรูปแบบ...

Responsive image

Apple กับโปรเจกต์ ‘Greymatter’ พร้อมโชว์ 8 ฟีเจอร์ AI ในงาน WWDC 2024

Bloomberg รายงาน Apple พร้อมเปิดตัว Project Greymatter เตรียมโชว์ฟีเจอร์ AI ในงาน WWDC 2024...