พัฒนา Metaverse มาช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้าน 'การศึกษา' | Techsauce

พัฒนา Metaverse มาช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้าน 'การศึกษา'

สารพัดเทคโนโลยีที่ผสานรวมการทำงานบน Web3 อย่าง เมตาเวิร์ส (Metaverse) สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้าน ‘การศึกษา’ และส่งเสริมให้ทุกคนใช้เป็นเครื่องมือเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต และนี่คือประเด็นน่ารู้จากการเสวนาในประเด็น ทำอย่างไรที่จะลดช่องว่างระหว่าง 'การพัฒนาเมตาเวิร์ส' และ 'การสร้างความเท่าเทียมด้านการศึกษา (Bridging the Gap: Metaverse Development and Educational Equity) ซึ่งจัดขึ้นภายในงาน Techsauce Global Summit 2023 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2566 

Bridging the Gap: Metaverse Development and Educational Equity

เนื่องจาก การพัฒนาเมตาเวิร์ส (Metaverse Development) รุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว แต่ ความเสมอทางด้านการศึกษา Educational Equity) กลับลดลงจากสถานการณ์โควิด-19 ระบาด กล่าวคือ มีความเหลื่อมล้ำเพิ่มมากขึ้นในสังคม เพื่อเป็นการลดช่องว่างทั้งสองด้าน การนำศักยภาพของ Metaverse มาลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา จึงเป็นแนวทางที่น่าสนใจอย่างยิ่ง

สำหรับผู้ร่วมเสวนาในหัวข้อ 'ทำอย่างไรที่จะลดช่องว่างด้าน 'การพัฒนาเมตาเวิร์ส' กับ 'การสร้างความเท่าเทียมด้านการศึกษา' มีดังนี้

 • ดร.การดี เลียวไพโรจน์ 
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านอนาคตศาสตร์และสินทรัพย์ดิจิทัล MQDC
 • ดร.นนท์ อัครประเสริฐกุล 
  ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
 • ดร.ศิริศิลป์ กองศิลป์ 
  ผู้ก่อตั้ง Perception บริษัทสตาร์ทอัพที่สร้าง Morpheus เมตาเวิร์สเพื่อการศึกษา
 • Sanjay Popli

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Cryptomind Advisory รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการเสวนา

Bridging the Gap: Metaverse Development and Educational Equity

ดร.การดี เลียวไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านอนาคตศาสตร์และสินทรัพย์ดิจิทัล MQDC

 • เมตาเวิร์ส (Metaverse) กลายเป็น Buzzword ที่ผู้คนพูดถึงบ่อยครั้ง และสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย เช่นที่ MQDC ทำวิจัยและนำเมตาเวิร์สมาช่วยสร้างความยั่งยืน

 • การลดความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา อย่างแรกคือ ต้องทำให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลข่าวได้ อย่างที่สอง ข้อสอบแบบ One size fits all ที่เป็นอยู่ในระบบการศึกษาแบบ ไม่สามารถใช้ได้กับทุกคน ต้องปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ในขณะเดียวกัน ข้อมูลที่มีมากมายทำให้คนกลัวที่จะตกข่าว (FOMO: Fear Of Missing Out) สามารถก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมา ดังนั้น ต้องมีการพูดคุยเรื่องการดูแลสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจร่วมด้วย

 • ในฐานะแม่และทำงานด้านอนาคตศาสตร์ เมตาเวิร์สจะเข้ามาช่วยให้เด็กเข้าถึงการศึกษาได้ง่ายขึ้น แต่หากจะนำเมตาเวิร์สมาใช้ต้องพิจารณาด้านหลักๆ ก่อน เช่น 1) มองเห็นโอกาสอะไรจากการใช้เทคโนโลยี เพราะเมตาเวิร์สเปิดโอกาสให้เราทำอะไรที่ที่ไม่เคยทำมาก่อน หากนำมาใช้กับการศึกษา จะช่วยให้ผู้ฝึกทักษะใหม่มีความเข้าใจมากขึ้นและง่ายขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่ม New Gen 2) ปรับใช้ (deploy) เมตาเวิร์สในการสร้างความเปลี่ยนแปลงและช่วยให้สังคมดีขึ้น  เช่นที่ MQDC ต้องการรู้ว่า จะทำให้เราอยู่อย่างยั่งยืนได้อย่างไร ระบบนิเวศ ต้นไม้ ธรรมชาติ ควรเป็นอย่างไรก็สามารถนำเมตาเวิร์สมาสร้างภาพจำลองลักษณะความเป็นอยู่ได้ก่อน

 • 6-7 ปีที่ก่อน ได้รู้จัก Infofed สตาร์ทอัพที่ทำ Virtual Reality โดยจำลองเมืองเก่าอย่างอยุธยาให้อยู่ในรูปแบบ Virtual ทำให้ผู้คนเข้าถึงและเข้าใจบริบทของเมืองง่ายขึ้น จัดเป็นการสร้างคอนเทนต์ที่ช่วยให้สังคมดีขึ้นได้ 

 • 3 เรื่องที่อยากฝากไว้เกี่ยวกับเมตาเวิร์ส 1) อย่าให้เด็กอยู่ในโลกออนไลน์มากเกินไป และการเป็นมนุษย์ (Human) ที่ได้ใช้ชีวิตในโลกความจริงนั้น เป็นสิ่งที่สวยงาม (Beautiful Things) 2) ต้องให้เด็กศึกษาวิธีป้องกันข้อมูลส่วนตัวรั่วไหลในโลกออนไลน์ 3) รัฐบาลควรเข้ามากำกับดูแลการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องเหมาะสม เช่น กำหนดมาตรฐานของเทคโนโลยีหรือแพลตฟอร์มที่ดีควรเป็นอย่างไร แพลตฟอร์มที่ปลอดภัยต้องเป็นอย่างไร

ดร.นนท์ อัครประเสริฐกุล ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

 • เมตาเวิร์สสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย ในด้านส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาทักษะโดยสร้างเป็นคอมมูนิตี ที่ 1) ส่งเสริมการพัฒนาแรงงาน จากการที่ทุกคนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดาย ติดต่อสื่อสารได้ และทำให้คนไทยมี Digital Literacy มากขึ้น 2) ผลักดันให้สตาร์ทอัพทำอะไรได้มากขึ้น ช่วยในการสร้างคอมมูนิตี ระดมทุนได้ แมตชิงได้ และ 3) ช่วยให้คนในสังคมเข้าถึงเครื่องมือและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ทั้งหมดต้องเริ่มจากการเข้าถึงโลกออนไลน์ได้อย่างเท่าเทียม จากการมีโครงสร้างพื้นฐานรองรับ

 • ในด้านการนำเมตาเวิร์สมาช่วยพัฒนา Smart City และสร้าง Smart People เราสามารถทำให้คนไทยมีความเป็นอยู่ดีขึ้นและเป็น Smart People ได้ เช่น ศรีราชา พื้นที่ที่มีการพัฒนาเป็น Digital Valley แล้วทำให้เทคโนโลยีทำงานร่วมกัน คอนเวอร์เจนซ์กันได้ โดยมีสตาร์ทอัพไทยเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีซึ่งต้องมีจริยธรรม มีความปลอดภัย จากนั้นนำเมตาเวิร์สมาทำ SImulationality ช่วยให้การจำลองภาพการพัฒนา การทดสอบสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเมือง ทำได้ก่อนที่จะเกิดขึ้นจริง 

 • ต่อไปการทำงาน การเรียน การเล่น ต้องทำจากที่ไหนก็ได้ โดย Gamification จะสามารถเป็นได้ทุกอย่าง เพราะการพัฒนาเกมเพื่อทำให้คนมีประสบการณ์ใหม่ๆ ออกแบบได้หลายด้าน ใช้เชื่อมต่อผู้คนจากสถานที่ต่างๆ ใช้พัฒนาการศึกษาได้ และถ้าให้ผู้เรียนเรียนผ่าน Gamification จะทำให้คนเข้าถึงการศึกษาได้ง่ายขึ้น มากขึ้น และสามารถนำมาปฏิวัติการศึกษาได้อีกด้วย

เพื่อลดช่องว่างระหว่าง 'การพัฒนาเทคโนโลยี' ที่รุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว ขณะที่ 'ความเสมอภาคด้านการศึกษา' กลับลดลงจากสถานการณ์โรคระบาด นี่คือไอเดียที่สรุปมาจากวงเสวนาหนึ่ง ในงาน Techsauce Global Summit 2023

ดร.ศิริศิลป์ กองศิลป์ ผู้ก่อตั้ง Perception บริษัทสตาร์ทอัพที่สร้าง Morpheus เมตาเวิร์สเพื่อการศึกษา 

 • ถ้าย้อนไปดู 15 ปีที่แล้ว ของใช้ในชีวิตประจำวันที่ทำให้ว้าวได้ก็คือ ‘ปาล์ม’ ยุคนี้มีอินเทอร์เน็ต มี ‘เมตาเวิร์ส’ ที่นำมาสร้างสภาพแวดล้อมได้อย่างหลากหลายและทำให้คนว้าว

 • เมตาเวิร์สช่วยให้ผู้เรียนเข้าถึงการศึกษาและเรียนดีขึ้นได้ โดยใช้เป็นเครื่องมือ Simulate ในการจำลองสภาพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

 • เทคโนโลยี Web3 ที่นำมาพัฒนาเป็น Metaverse ทำให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกัน ใช้ชีวิตแบบ Virtual ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน และ Interact กันได้ โดยวัยทำงานสามารถเติมความรู้ สร้างคอนเน็กชัน หาเพื่อนใหม่ได้ด้วยเมตาเวิร์ส 

 • อีกด้านหนึ่งคือ การดื่มด่ำ (Immersiveness) ไปกับเทคโนโลยีเมตาเวิร์ส จากที่ Morpheus ทำงานกับทางโรมาเนีย แอฟริกาใต้ โดยนำข้อมูลทางประวัติศาสตร์มาทำ National Artifact ช่วยให้ผู้คนเข้าใจและดื่มดำไปกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ชองประเทศต่างๆ มากขึ้น

 • ‘ประสบการณ์’ คือสิ่งสำคัญที่ได้จากเมตาเวิร์ส หากนำมาใช้ในด้านการศึกษา เช่น ทำเกมในเมตาเวิร์ส เปลี่ยนการสอบปลายภาคแบบเดิมๆ เป็นแบบ Play Test เด็กก็จะทำข้อสอบสนุกขึ้น และเป็นการสร้างประสบการณ์ให้เด็กซึ่งสอดคล้องไปกับเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วแบบเหนือคำบรรยาย (Hype)

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

10 Tech Event ในเอเชีย ที่สายเทคฯ ธุรกิจ ไม่ควรพลาด ปี 2024

เพราะเทคโนโลยีไม่เคยหยุดนิ่ง องค์กรจึงต้องหมั่นอัปเดตเทรนด์ความรู้ใหม่ ๆ วันนี้ Techsauce คัดสรร 10 งานประชุมเทคโนโลยีระดับเอเชีย ที่สายเทคไม่ควรพลาดในปี 2024 รวมไว้ในบทความเดียวก...

Responsive image

SCBX ไตรมาส 1 ปี 67 กำไร 11,281 ล้านบาท เตรียมลุย 'Virtual Bank' พร้อมก้าวสู่องค์กร AI-First Organization

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) มีกำไรสุทธิในไตรมาส 1 ของปี 2567 จำนวน 11,281 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.6% จากปีก่อน...

Responsive image

เปิดตัว Meta AI ใหม่ ถามได้ทุกเรื่อง สร้างภาพได้ทุกอย่าง ใช้ได้ทุกแอปฯ​ โซเชียลของ Meta

สำหรับ Meta AI เป็นแชทบอทที่เคยเปิดตัวให้เห็นครั้งแรกในงาน Connect 2023 ขับเคลื่อนด้วยโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) อย่าง Llama 2 แต่ล่าสุดได้มีการอัปเกรดไปใช้โมเดลภาษาใหม่ Llama 3...