Brooker Group บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ไทยรายแรก นำเงิน 200 ล้านบาท ลงทุน Bitcoin | Techsauce

Brooker Group บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ไทยรายแรก นำเงิน 200 ล้านบาท ลงทุน Bitcoin

Brooker Group ได้เข้าลงทุนใน Bitcoin เป็นจํานวน 122.3158 เหรียญ รวมเป็นมูลค่าลงทุน ประมาณ 6.6 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อสิ้นไตรมาสที่ 1/2564 โดยการลงทุนในครั้งนี้เป็นไปตามแผนการลงทุนที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของ บริษัทฯ และอาจเขยายการลงทุนได้ถึง 1,500 ล้านบาท หรือ เทียบเท่าประมาณ 48 ล้านเหรียญสหรัฐ (เทียบ  31 บาทต่อเหรียญสหรัฐ)

varit bulakul , Brooker Group

Brooker Group มุ่งทรานส์ฟอร์มองค์กรสู่การลงทุนใน Digital Asset

คุณวริศ บูลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สำหรับปี 2564 บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างภายในองค์กร เพื่อก้าวสู่ธุรกิจใหม่คือประกอบธุรกิจการลงทุน Digital Asset โดยระยะแรกเริ่มลงทุนในเหรียญดิจิทัล (Cryptocurrency) Bitcoin ด้วยเงินลงทุน 200 ล้านบาทในไตรมาส 1 นับเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรายแรกที่เข้าลงทุนโดยตรงในเหรียญดิจิทัล จากความเชื่อมั่นและเห็นแนวโน้มสินทรัพย์ดิจิทัลที่จะเติบโตขึ้นในอนาคต

“เนื่องจาก Brooker เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และมีความเชี่ยวชาญในแวดวงการเงิน บริษัทจึงสามารถปรับตัวเข้าสู่ธุรกิจเกี่ยวเนื่องได้ โดยจากการศึกษาข้อมูลรอบด้าน  เกิดการตัดสินใจทำธุรกิจ Brooker Digital Asset ซึ่งบริษัทฯไม่ได้ประกอบธุรกิจเป็นโบรกเกอร์ Exchange แต่เป็นบริษัทที่ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลโดยตรง ซึ่งเหรียญดิจิทัลหรือคริปโตฯเป็นสินทรัพย์ที่มีแนวโน้มเติบโตสูง เป้าหมายแรกจึงเลือกเข้าลงทุนในเหรียญที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจอย่าง Bitcoin ซึ่งหลังจากนี้ตามแผนจะเร่งศึกษาสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทอื่นเพื่อเข้าลงทุนกระจายความเสี่ยงในไตรมาสที่2 และจะมีบริการให้ความรู้เกี่ยวกับ Digital Asset ด้วย” คุณวริศ กล่าว

สำหรับกลยุทธ์ในการลงทุนจะเป็นการกระจายพอร์ตการลงทุนในระบบนิเวศของสินทรัพย์ดิจิทัลหลายประเภท ซึ่งจะรวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียง Bitcoin, Ethereum, Binance, Uniswap, Enjin, Filecoin หรือสกุลเงินดิจิทัลในรูปแบบ Stable Coin อื่นๆ ปัจจุบันการลงทุนได้ใช้แหล่งทางการเงินจากจากกระแสเงินสดที่มีอยู่ หรือการจัดสรรเงินลงทุนที่มีอยู่เดิม และใน อนาคตจะนําเงินส่วนใหญ่ที่ได้รับจากการจัดสรรทางการเงินผ่านการเพิ่มทุนที่ได้แจ้งให้ทราบไปแล้ว ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งรอการอนุมัติพิจารณาจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 4 มิถุนายน 2564 

โดยแนวทางที่วางไว้ คือ องค์ประกอบของสินทรัพย์รวมของกลุ่มจะเปลี่ยนไปเป็นอยู่ในรูปของ สินทรัพย์ดิจิทัลได้ถึงประมาณร้อยละ 50 ทั้งนี้กรอบงบประมาณการลงทุนนั้นจะกําหนดโดยคณะกรรมการฯ ซึ่งอาจ มอบอํานาจดังกล่าวให้กับคณะกรรมการการลงทุนของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะเสร็จสิ้นแผนการลงทุนดังกล่าว ภายในไตรมาสที่สองของปีนี้

Brooker Group , Brook Digital Asset

กลุ่มบริษัท ได้จัดตั้งแผนกสินทรัพย์ดิจิทัลขึ้นมาใหม่ เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างธุรกิจใหม่ๆ ที่จะเชื่อมธุรกิจงานบริการ แบบเดิมๆ ที่มีอยู่เข้ากับธุรกิจบริการด้านดิจิทัล ดังนั้น แผนกที่จัดตั้งใหม่นี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินงานตามปกติ ของกลุ่มฯ ทั้งนี้ BROOK ตั้งเป้าที่จะเป็นบริษัทชั้นนําที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกในภาคสินทรัพย์ดิจิทัลให้ได้ โครงสร้างการลงทุน กลุ่มฯ ลงทุนในสินทรัพย์ดังกล่าวผ่าน บริษัท บรุ๊คเคอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่มีอยู่แล้ว ซึ่ง บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 โดยอยู่ในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง

ช่องทางการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล 

กลุ่มบริษัทฯทําการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยน 2 แห่ง ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายที่มีชื่อเสียง และได้รับ ความเชื่อถืออย่างมากในอุตสาหกรรม Cryptocurrency โดยแห่งที่หนึ่งจดทะเบียนในตลาดหุ้น NASDAQ โดยมีมูลค่า หลักทรัพย์ตาม Market Capitalisation มากกว่า 50,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนแห่งที่ 2 เป็น ตลาดซื้อขาย Cryptocurrencies Exchanges ที่ใหญ่ที่สุดในโลกวัดจากมูลค่าการซื้อขาย โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวมกว่า 800,000 ล้านเหรียญสหรัฐในเดือนมีนาคม 2564 สําหรับตอนนี้การลงทุนของกลุ่มฯ จะลงทุนผ่านตลาดซื้อขาย แลกเปลี่ยน Cryptocurrencies Exchanges ที่มีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือเพียงเท่านั้น

เหตุผลของการลงทุน

คณะกรรมการฯ เชื่อว่าเทคโนโลยี Blockchain ซึ่งถูกนํามาใช้สร้างระบบนิเวศของสินทรัพย์ดิจิทัล มีศักยภาพที่จะ เปลี่ยนแปลงระบบการทํางานในโลกแห่งการเงินแบบดั้งเดิมได้อย่างสิ้นเชิง การเติบโตในการใช้เทคโนโลยี Blockchain โดยสถาบันหรือหน่วยงานทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ระดับโลกจะส่งผลให้โครงข่ายแข็งแกร่งมากขึ้น ปลอดภัยมาก ขึ้น และมีมูลค่าสูงขึ้น ด้วยความที่ระบบนิเวศนี้มีรูปแบบและลักษณะเปิด จึงเป็นการกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมใหม่ที่มี ความสอดคล้องกันอย่างรวดเร็ว ขณะนี้ บริษัทยักษ์ใหญ่กําลังรวมรูปแบบบริการสินทรัพย์ดิจิทัลเข้ากับรูปแบบธุรกิจ ของตน คณะกรรมการฯ เชื่อมั่นว่า ระบบนิเวศของสินทรัพย์ดิจิทัลกําลังอยู่ในช่วงเริ่มต้น และมีศักยภาพในการเติบโต ในระยะยาว

ความแตกต่างระหว่าง BROOK และ บริษัทที่ประกอบธุรกิจ ตลาดซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล 

กลุ่มบริษัทฯไม่ได้ประกอบธุรกิจเป็นตัวกลางแลกเปลี่ยนซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ที่ผลประกอบการจะขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อ ขายที่เกิดขึ้น แต่บริษัทฯ ได้ลงทุนโดยตรงในสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งจะถูกบันทึกเป็นสินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล 

ความเสี่ยงหลัก 

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ที่อาจเข้าลงทุนในบริษัทฯ จึงรับทราบว่า สินทรัพย์ดิจิทัลใดๆ ที่กลุ่มฯ ตัดสินใจเข้าลงทุนจะ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการการลงทุน โดยมองว่า ในช่วงระยะอันสั้นนี้ ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลยังคงมีความผันผวน ราคาของสินทรัพย์ดิจิทัลอาจมีการเปลี่ยนแปลง อาจมี ความไม่แน่นอนในการตัดสินใจในเรื่องของช่วงเวลา จํานวนหรือปริมาณ ประเภทหรือราคาของสินทรัพย์ดิจิทัลที่จะ เข้าลงทุน จึงใคร่ขอแนะนําให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และผู้ที่อาจเข้าลงทุนในบริษัทฯ ได้โปรดใช้ความระมัดระวังในเรื่อง ของความเสี่ยงและความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้นกับหุ้นหรือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ การลงทุนในสินทรัพย์ ดิจิทัลจะใช้สกุลเงินเหรียญสหรัฐ กลุ่มฯ จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสูงขึ้นตามไปด้วย แม้จะมีความเสี่ยงที่กล่าวถึงข้างต้น ตลอดจนมีความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในการซื้อดังกล่าว งบกําไร ขาดทุนของกลุ่มฯ จะไม่แสดงข้อมูลเกินจริงเกี่ยวกับผลกําไรจากการลงทุนดังกล่าว เนื่องจากการลงทุนดังกล่าวจะระบุ เป็น “สินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล” ซึ่งบันทึกมูลค่าด้วยราคาทุน หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับคืน แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ํา กว่า ด้วยนโยบายดังกล่าว งบกําไรขาดทุนของกลุ่มฯ จะแสดงกําไรของสินทรัพย์ดิจิทัลเมื่อที่มีการขายเงินลงทุน และ เกิดกําไรเท่านั้น และแสดงผลขาดทุนจากการลงทุนเมื่อมีมูลค่าการลงทุนขั้นต่ำกว่าเงินลงทุน หรือ มีการขายเงินลงทุน

ออกไปแล้วก็ให้เกิดผลขาดทุน ด้วยนโยบายบัญชีที่มีความ Conservative งบกําไรขาดทุนของเราจะไม่แสดงผลการ ดําเนินงานเกินจริงเกี่ยวกับผลกําไรของกลุ่มฯ

สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล กรุณาดูหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล สําหรับงวด สามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ข้อที่ 7 “สินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล”

เกี่ยวกับ Brooker Group

เป็น บริษัทแรกที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอแห่งประเทศไทยในปี 2544 บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจ มากว่า 30 ปี BROOK สร้างมูลค่าให้กับลูกค้าโดยใช้ความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งและเครือข่ายธุรกิจที่มี เพื่อให้บริการที่ ปรึกษาที่หลากหลายสําหรับองค์กรและเจ้าของธุรกิจที่เป็นลูกค้า โดยกลุ่มฯ ได้มุ่งเน้นที่จะนําเสนอบริการที่ปรึกษาแบบ ครบวงจรแก่ลูกค้า เพื่อเพิ่มมูลค่าและความมั่งคั่งสูงสุด โดยมีจุดเด่นคือความสามารถให้คําปรึกษาในธุรกรรมที่ซับซ้อน และใช้เวลานานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเชื่อมโยงปัจจัยสําคัญทางธุรกิจและการเงินเข้าด้วยกัน ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทฯ กลุ่มฯ มีผลงานให้บริการเป็นมูลค่ารวมของรายการทางการเงินที่ให้คําปรึกษามากกว่า 3 แสนล้านบาท

นอกจากงานให้คําปรึกษา กลุ่มฯ ยังให้คําปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์และบริการด้านการบริหารจัดการเงินทุนอีกด้วย สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.brookergroup.comRELATED ARTICLE

Responsive image

อนันดา จับมือ Bitkub เปิดตัว ZillaSpace Protocol แก้ปัญหาทรัพยากรเหลือใช้ แบ่งปันพื้นที่อสังหาฯร่วมกันผ่าน Blockchain

เพราะ Blockchain ทำได้มากกว่าเรื่องของ Crypto อนันดา จับมือ Bitkub เปิดตัว ZillaSpace Protocol แก้ปัญหาทรัพยากรเหลือใช้ แบ่งปันพื้นที่อสังหาฯร่วมกันผ่าน Blockchain...

Responsive image

Bitkub มีแผนจะขยายไปต่างประเทศ ตั้งเป้าเป็น Coinbase แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Bitkub ประกาศ พร้อมจะเข้าให้บริการทุก ๆ ด้านเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล และจะขยายการให้บริการไปในประเทศอื่น ๆ เพื่อที่จะเป็น “Coinbase แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”...

Responsive image

Robinhood จับมือ H SEM และ ETRAN เปิดสถานีเปลี่ยนแบต EV Bike เฟสแรก 14 จุด ทั่วกรุงเทพฯ รองรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าส่งอาหาร

Robinhood ฟู้ดเดลิเวอรีสัญชาติไทย จับมือสองพันธมิตร “H SEM” และ “ETRAN” เดินหน้าสานต่อโมเดล “Robinhood EV Bike” เปิดสถานีให้บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่เฟสแรก 14 จุด ทั่วกรุงเทพฯ เตรียมพ...