Bill Heinecke CEO Minor Group ส่งจดหมายถึงภาครัฐไทย หวั่น Airbnb กระทบอุตสาหกรรมโรงแรม | Techsauce

Bill Heinecke CEO Minor Group ส่งจดหมายถึงภาครัฐไทย หวั่น Airbnb กระทบอุตสาหกรรมโรงแรม
 
ภาพโดย Nikkei Asian ReviewBill Heinecke ประธานกรรมการและ CEO ของ Minor Group ได้ส่งจดหมายถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถึงกรณี Airbnb ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมโรงแรม โดยมีเนื้อหาดังนี้ 

เรียน พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

วันที่ 6 ธันวาคม 2019 

เรื่อง: นโยบายและมาตรการของรัฐบาลที่มีต่อ Airbnb

ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวชั้นนำของโลก ดังนั้นนโยบายของประเทศไทยควรเป็นข้อมูลที่ทันยุคสมัย เพื่อเหมาะสมกับการเป็นจุดหมายปลายทางชั้นนำของโลก Minor International ได้ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาลภายใต้การบริหารที่แตกต่างกันเป็นเวลาหลายปี โดยมีความพยายามที่จะผลักดันนโยบายไปข้างหน้า 

รายงานล่าสุดเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างกระทรวงการปกครองท้องถิ่น (DLA), ธนาคารออมสิน (GSB) และ Airbnb ในความพยายามที่จะส่งเสริมและฝึกอบรมผู้ประกอบการโฮมสเตย์ทั่วประเทศ ผมมีความกังวลมากที่การทำงานร่วมกันอาจจะมีการสื่อสารที่คลาดเคลื่อน เกี่ยวกับการตัดสินใจด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับการเช่าระยะสั้นในประเทศนี้

แม้จะได้รับประโยชน์โดยตรงซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองรอง แต่ผมเชื่อว่ามีเส้นทางอื่น ๆ อีกมากมายที่รัฐบาลสามารถดำเนินการได้ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้อยู่อาศัยในทรัพย์สินส่วนตัว เช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวและการปกป้องภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวของไทยควรเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

เพื่อสรุปประเด็น  Airbnb ดำเนินการโดยไม่มีใบอนุญาตโรงแรมและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านอัคคีภัย ความปลอดภัยส่วนบุคคล และมาตรฐานความเป็นส่วนตัว ที่ผ่านมาหลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด์ เยอรมนี สิงคโปร์ และอีกหลายรัฐในสหรัฐอเมริกา ได้บังคับใช้กฎหมายที่ควบคุมการปฏิบัติของ Airbnb 

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดคือการประท้วงของกลุ่มโรงแรมฝรั่งเศสเพื่อต่อต้านการเป็นพันธมิตรใหม่ระหว่างคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและ Airbnb สำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนปี 2024 ที่ปารีส ผู้ประกอบการโรงแรมในฝรั่งเศสได้ต่อต้าน Airbnb มานานแล้วว่าเป็นแพลตฟอร์มที่รบกวนอุตสาหกรรม โดยอ้างว่าแพลตฟอร์มเช่าบ้านกำลังได้รับประโยชน์และตัดราคาธุรกิจของพวกเขา ซึ่งในประเทศไทยเรายังไม่พบการกระทำที่เป็นรูปธรรมใด ๆ ของรัฐบาลไทยในการปกป้องผลประโยชน์สาธารณะและผู้ลงทุนรายใหญ่ในอุตสาหกรรมโรงแรม

ยิ่งไปกว่านั้น ยังไม่ชัดเจนว่า Airbnb ได้จ่ายภาษีหรือไม่ เนื่องจากมีการสร้างรายได้จากประเทศไทย เพราะผู้ประกอบการโรงแรมในประเทศไทยได้ทำการลงทะเบียนจ่ายรายได้ขององค์กรและภาษีเพื่อส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว ในขณะที่ Airbnb รับค่าคอมมิชชันเมื่อเจ้าของห้องเช่าห้อง นอกจากนี้ยังมีข้อกล่าวอ้างจากสื่อต่าง ๆ และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและแหล่งข้อมูลทางวิชาการว่าค่าคอมมิชชั่นเหล่านี้ไม่ได้ถูกเก็บภาษีโดยกรมสรรพากร ดังนั้นจึงไม่ได้ส่งผลประโยชน์ต่อสาธารณะของประเทศ

เรื่องดังกล่าวเป็นอันตรายต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของเราในวงกว้าง แม้ว่าพวกเขาจะยังไม่ได้รับการความต้องการจากผู้พักอาศัยมากนัก แต่ความร่วมมือจากรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐที่มี Airbnb อาจส่งข้อความที่ไม่ถูกต้องไปสู่สาธารณะและต่อโลก ถึงการสร้างความเท่าเทียมด้านนโยบายให้กับ Airbnb และผู้ประกอบการ 

Minor International จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลมีความมุ่งมั่นในเชิงรุกและมีความมั่นคงในการสร้างพื้นที่ให้กับภาคการท่องเที่ยวและปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนจากการกระทำเชิงพาณิชย์ที่อาจสร้างผลกระทบของ Airbnb

สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าความการควบคุมกิจการการแชร์ที่พักอาศัยจะสร้างความเสี่ยงให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประเทศ ซึ่งนี่อาจส่งผลที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวและอาจทำลายชื่อเสียงของประเทศเจ้าภาพ ซึ่งนับเป็นเรื่องจำเป็นเนื่องจากการท่องเที่ยวมีความสำคัญกับเศรษฐกิจไทย จึงควรมีการออกกรอบการกำกับดูแลที่ชัดเจนสำหรับ Airbnb และกิจกรรมอื่นที่คล้ายคลึงกัน และควรอยู่ภายใต้มาตรฐานระบบภาษีข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและข้อบังคับอื่น ๆ เช่นเดียวกับที่ใช้กับผู้ประกอบการโรงแรมอื่นๆ 

ด้วยความเคารพอย่างสูง

William E. Heinecke Chairman & Group Chief Executive Officer Minor International PCL

พร้อมมีการแนบอีเมลถึง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไทย คุณพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา คุณทศพร ศิริสัมพันธ์ ประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คุณยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คุณศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ นายกสมาคมโรงแรมไทย และคุณชาติชาย พยุหนาวีชัย กรรมการผู้จัดการธนาคารออมสิน

อ้างอิงข้อมูล: Hotelintel.coลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

Pay Solutions ระบบชำระเงินออนไลน์ ช่วยให้ธุรกิจไทยมี Data ของตัวเอง

ป้อม ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ผู้บุกเบิกอีคอมเมิร์ซและธุรกิจดิจิทัลไทย แนะธุรกิจไทยสู้ศึกค้าปลีกออนไลน์-ออฟไลน์ โดยนำเสนอ Pay Solutions ระบบชำระเงินออนไลน์เจ้าแรกของไทย ซึ่งมีบริการรับชำ...

Responsive image

สรุป 10 จุดแข็ง Llama 3.1 คืออะไร โมเดล AI ใหญ่และดีที่สุด จาก Meta

จากการทดสอบพบว่า Llama 3.1 มีความสามารถในหลายๆ ด้านเหนือกว่าโมเดล AI ดังๆ อย่าง GPT-4o ของ OpenAI และ Claude 3.5 Sonnet ของ Anthropic ซึ่งเป็นโมเดลแบบปิด แต่จะดีที่สุดอย่างที่บริษั...

Responsive image

Prime Video ปรับโฉมใหม่ ยกระดับประสบการณ์สตรีมมิ่งให้ตรงใจคนดู พร้อมดึง LLM ช่วยสรุปเนื้อเรื่อง

สรุปการอัพเดทที่จะเกิดขึ้นบน Prime Video ในประเทศไทย ช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาคอนเทนต์ต้องการรับชมได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลมากขึ้น ใช้เวลารับชมเนื้อหามากขึ้...