LATEST IN minor-international

กลุ่ม Minor แจงผลกระทบและมาตรการจัดการจากสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19

ไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล ออกรายงานชี้แจงผลกระทบทางธุรกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 พร้อมกับรายงานสถานการณ์และมาตรการจัดการสำหรับธุรกิจของไมเนอร์ที่มีกิจการในหลายประเทศทั่...

'ไมเนอร์' ยอมจ่ายอีก 2,483 ล้านบาท เพื่อเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ร้าน 'Bonchon' ในไทยแต่เพียงผู้เดียว

'ไมเนอร์' ยอมจ่ายอีก 2,483 ล้านบาท เพื่อเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ร้าน 'Bonchon' แต่เพียงผู้เดียว...

Bill Heinecke CEO Minor Group ส่งจดหมายถึงภาครัฐไทย หวั่น Airbnb กระทบอุตสาหกรรมโรงแรม

Mr. Bill Heinecke ประธานกรรมการและ CEO ของ Minor Group ได้ส่งจดหมายถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถึงกรณี Airbnb ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมโรงแรม...

JOB