ดีลนี้ไม่ง่าย ผบห.บำรุงราษฎร์ แจง ไม่รู้เรื่องที่  BDMS จะฮุบมาก่อน เตรียมหารือคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า | Techsauce

ดีลนี้ไม่ง่าย ผบห.บำรุงราษฎร์ แจง ไม่รู้เรื่องที่  BDMS จะฮุบมาก่อน เตรียมหารือคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

ผู้บริหารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์แจง ไม่เคยทราบเรื่องที่ BDMS จะซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดมาก่อน เพราะในอดีตต่างดำเนินธุรกิจอิสระต่อกัน ไม่ได้ประสานความร่วมมือใด ๆ และยังเป็นคู่แข่ง พร้อมเตรียมเข้าหารือกับคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า 

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BH ได้แจ้งหนังสือต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า อ้างถึงหนังสือแจ้งข่าวของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) (BDMS) ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่จะเข้าทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Conditional Voluntary Tender Offer) ในหลักทรัพย์ ทั้งหมดของบริษัท โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ จํากัด (มหาชน) ในราคาหุ้นละ 125 บาท ทั้งนี้ ราคา เสนอซื้อหลักทรัพย์อาจถูกปรับขึ้นได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 20 ของราคาเสนอซื้อ 

"ทางบริษัทฯ ขอชี้แจงว่าผู้บริหารของ BH ไม่คาดคิดและไม่เคยทราบเรื่องการทําคําเสนอซื้อโดยสมัครใจมาก่อน เนื่องจากในอดีต BH และ BDMS ต่างดําเนินธุรกิจอย่างอิสระต่อกันและปราศจากการประสานความร่วมมือทางธุรกิจใด ๆ" 

นอกจากนี้ บริษัทฯ เห็นว่าทั้งสองกลุ่มโรงพยาบาลดําเนินธุรกิจที่แข่งขันกันและต่างก็เป็นผู้นําในธุรกิจด้านการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ด้านท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (Medical Tourism) และการบริการทางการแพทย์ตติยภูมิให้กับกลุ่มลูกค้าระดับกลางถึงระดับสูง

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสําคัญที่ผู้บริโภคจึงได้รับการบริการทางการแพทย์ตติยภูมิภายใต้การแข่งขันอย่างเป็นธรรม ดังนั้น บริษัทฯ จะขอเข้าเรียนปรึกษาและให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เพื่อชี้แจงถึงสภาพการแข่งขันในธุรกิจด้านการแพทย์ในปัจจุบันและขอความชัดเจนในเชิงนโยบายเกี่ยวกับการทําคําเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดย BDMS ดังกล่าว

บริษัทฯ แนะนําให้ผู้ถือหุ้นติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าทํารายการจากทั้ง BH และ BDMS อย่างใกล้ชิดและ อย่างระมัดระวัง นอกจากนี้ บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจะมีการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการ เงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการทําคําเสนอซื้อ และนําเสนอต่อผู้ถือหุ้นในช่องทางที่เหมาะสมต่อไป


อ้างอิงข้อมูลมาจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยRELATED ARTICLE

Responsive image

Dietz เสนอการพัฒนาเมืองสุขภาพดิจิทัล ใน 3 พื้นที่พลิกโฉมสู่เมืองอัจฉริยะด้วยบริการแพทย์ออนไลน์ครบวงจร

ไดเอทซ์ ผู้ให้บริการการแพทย์ออนไลน์ หรือ เทเลเมดิซีน หนึ่งในทีมสตาร์ทอัพที่เข้าร่วมโครงการเมืองอัจฉริยะ Depa Smart City Accelelator Batch 2 เตรียมยื่นข้อเสนอพัฒนาพื้นที่นำร่องบริกา...

Responsive image

Carousell แพลตฟอร์มซื้อ-ขายของมือสอง ขึ้นแท่นยูนิคอร์น รายล่าสุดของสิงคโปร์

Carousell กลายเป็นสตาร์ทอัพล่าสุดของอาเซียนที่ขึ้นแท่นสู่ระดับยูนิคอร์น...

Responsive image

S.F. Holding เข้าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ Kerry Logistics Network หนุนการเติบโตแบบก้าวกระโดด

Flourish Harmony Holdings บริษัทในเครือของ S.F. Holding ทำการเสนอซื้อหุ้นบางส่วนประมาณ 51.8% ในบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง Kerry Logistics Network จำกัด หรือ KLN รวมเรียกว่...