ETDA ลงนามความร่วมมือข้อตกลงกับบริษัท Omise พัฒนาระบบยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Identity Provider - IdP) ให้กับโครงการ National Digital ID อย่างเป็นทางการ โดย Omise จะเชื่อมระบบดังกล่าวเข้ากับ Federated Proxy ของ ETDA เป็นรายแรกของไทย

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ. หรือ ETDA) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ลงนามความร่วมมือข้อตกลงกับบริษัท Omise ผู้ให้บริการ Payment Gateway รายใหญ่ในไทย พัฒนาระบบยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Identity provider - IdP) ให้กับโครงการ National Digital ID

จากความร่วมมือในครั้งนี้ Omise จะเป็นผู้ให้บริการระบบยืนยันตัวตน (Identity provider - IdP) รายแรกของประเทศไทย ที่มีการเชื่อมต่อตรงเข้ากับ ETDA ผ่านทาง Federated Proxy อีกด้วย

"ในการ MOU กับ Omise ครั้งนี้ ถือเป็นเอกชนรายแรกที่มีความร่วมมือกับ ETDA อย่างเป็นทางการ ในเรื่อง National Digital ID และเร็วๆ นี้ อาจจะมีเอกชนเข้ามาร่วมมือในเรื่องนี้เพิ่มมากขึ้น นับว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ทุกภาคส่วนพยายามผลักดันในเรื่องนี้"  นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวในแถลงการณ์

ส่วนทาง Omise ระบุว่ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งต่อความร่วมมือในครั้งนี้ และคาดหวังที่จะเห็นความร่วมมือลักษณะนี้จากองค์กรอื่น ๆ อีกเช่นกัน

"เชื่อว่าหากได้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาทํางานร่วมกัน จะสามารถเห็นการนําเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมมากยิ่งขึ้น" นายอิศราดร หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ Omise กล่าวในแถลงการณ์

ก่อนหน้านี้ เมื่อเดือนธันวาคม ปี 2560 โครงการ National Digital ID ได้เผยแพร่ร่าง White Paper สำหรับ Digital ID Platform ของคณะทำงานจัดทำคุณสมบัติทางเทคนิคของระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล และในช่วงเดือนมกราคม ปี 2561 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ออกประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล และคณะทำงานอีกสามคณะ อีกด้วย

RELATED ARTICLE

Responsive image

SYNQA ชื่อเดิม Omise Holdings ได้เงินทุน Series C จาก SCB 10Xและ SPARX Group มูลค่า 80 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

SYNQA บริษัทแม่ของ Omise ประกาศรับเงินลงทุน Series C มูลค่า 80 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากผู้ลงทุนหลัก SCB 10X Co., Ltd. (SCB 10X) และ SPARX Group Co., Ltd. ผ่านกองทุน Mirai Creation Fund...

Responsive image

Microsoft จับมือ ETDA เปิดตัว AI Business School เพื่อผู้บริหารไทย

Microsoft จับมือ ETDA เปิดตัว AI Business School ให้ผู้บริหารไทย ครอบคลุมเนื้อหา AI Strategy, AI culture, Responsible AI และ Technology of AI...

Responsive image

ดูวิธีช่วยคนจนของรัฐบาลอังกฤษ ติดแผงโซลาร์สร้างรายได้ให้ 8 แสนครัวเรือน

เรื่องของพลังงานเป็นสิ่งจำเป็นของประเทศและทุกครัวเรือน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย ซึ่งในปีที่แล้ว รัฐบาลอังกฤษได้ดำเนินโครงการติดแผงโซลาร์เซลล์ให้กับผู้มีรายได้น้อย จำนวน 8 แสนครัวเรื...