GULF ทุ่มเงิน 2.06 พันลบ. ถือหุ้นเพิ่มทุน 28.57% ใน TTT | Techsauce

GULF ทุ่มเงิน 2.06 พันลบ. ถือหุ้นเพิ่มทุน 28.57% ใน TTT

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) (GULF) ได้มีการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท ไทยแท้งค์ เทอร์มินัล จํากัด (“TTT”) ในสัดส่วน ร้อยละ 28.57 หรือคิดเป็นมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้นจํานวน 2,059.2 ล้านบาท ส่งผลให้โครงสร้างการถือหุ้นใหม่ของ TTT ประกอบด้วย พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (“GC”) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 36.43 (จากเดิมร้อยละ 51.00) Vopak Holding International B.V. (“Vopak”) ถือหุ้นร้อยละ 35.00 (จากเดิมร้อยละ 49.00) และบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 28.57

GULF ทุ่มเงิน 2.06 พันลบ. ถือหุ้นเพิ่มทุน 28.57% ใน TTT

ทั้งนี้ TTT มีสัญญาร่วมลงทุนระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership: PPP) กับการนิคม อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในโครงการบริหารจัดการท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าเหลวในนิคมอุตสาหกรรมมาบ ตาพุด จังหวัดระยอง เป็นระยะเวลา 30 ปี โดย TTT มีหน้าที่บริหารและบํารุงรักษาท่าเทียบเรือและคลังเก็บสินค้าเหลว 

เพื่อให้บริการท่าเทียบเรือสาธารณะในการขนถ่ายและกักเก็บสินค้าเหลวแก่ลูกค้าอุตสาหกรรมทั่วไป ปัจจุบัน TTT มีท่าเทียบเรือ 4 ท่า ซึ่งสามารถรองรับเรือขนถ่ายได้จํานวน 1,000 ลําต่อปี และมีถังเก็บสินค้าเหลวที่มีปริมาณความจุรวมกว่า 722,800 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นท่าเทียบเรือสาธารณะเพื่อขนถ่ายสินค้าเหลวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

การลงทุนใน TTT ดังกล่าว เป็นไปตามแผนการดําเนินงานของบริษัทฯ ที่มุ่งพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ โดยเป็นการผนึกความแข็งแกร่งของทั้ง 3 บริษัท ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจของ TTT โดยบริษัทฯ มีประสบการณ์ในการพัฒนาธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของประเทศ 

ในขณะที่ GC เป็นผู้นําทางด้านธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นอย่างครบวงจร และ Vopak ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนําระดับโลก ด้านธุรกิจถังกักเก็บสินค้าเหลว และมีสํานักงานใหญ่ในประเทศเนเธอร์แลนด์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังสามารถรับรู้ผลประกอบการได้ทันที เนื่องจาก TTT ได้เปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อ้างอิง SET

RELATED ARTICLE

Responsive image

VinGroup หารือขายหุ้นใน Vincom Retail ยักษ์ใหญ่วงการศูนย์การค้าเวียดนาม

กลุ่มบริษัทที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม VinGroup Joint Stock Company (Vingroup JSC) กำลังเจรจาหารือกันเพื่อขายหุ้นใน Vincom Retail ที่พัฒนาเกี่ยวกับห้างสรรพสินค้าในเวียดนาม...

Responsive image

Pepsi เปลี่ยนโลโก้ใหม่ในรอบ 14 ปี ได้รับแรงบันดาลใจจากการออกแบบในยุค 90

เป็นเวลานานกว่า 14 ปี ที่ “Pepsi” แบรนด์เครื่องดื่มน้ำอัดลมยักษ์ใหญ่ของโลก ประกาศเปลี่ยนโลโก้ใหม่ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากการออกแบบในยุค 1990 ที่คาดว่าจะเปิดตัวในอเมริกาเหนือ ช่วงฤด...

Responsive image

Elon Musk และ กลุ่มบริษัทเทคชั้นนำ ส่งจดหมายเปิดผนึกให้หยุดการพัฒนา AI หวั่นอันตรายจากการใช้ในทางที่ผิด

Elon Musk และ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์และกลุ่มผู้บริหารในอุตสาหกรรมเรียกร้องให้หยุดการพัฒนา GPT-4 ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ของ OpenAI เป็นเวลา 6 เดือน...