HUBBA ปรับโครงสร้างองค์กร ให้ ‘ชาล เจริญพันธ์’ นั่งตำแหน่ง CEO
Contact us
1

HUBBA ปรับโครงสร้างองค์กร ให้ ‘ชาล เจริญพันธ์’ นั่งตำแหน่ง CEO1 min read

Posted by
Posted date กรกฎาคม 2, 2019

HUBBA เตรียมปรับโครงสร้างองค์กร มุ่งสู่กลยุทธ์ HUBBA’s 2020 พร้อมเติบโตในตลาดต่างประเทศ โดยชาล เจริญพันธ์เข้ารับดำรงตำแหน่ง CEO (มีผล 2 กรกฎาคม 2019)

ในการปรับโครงสร้างองค์กรครั้งนี้ มีการปรับตำแหน่งภายใน โดยคุณอมฤต เจริญพันธ์ ผู้ดำรงตำแหน่ง CEO คนปัจจุบันของ HUBBA จะเข้าดำรงตำแหน่ง Executive Chairman ในขณะที่คุณชาล เจริญพันธ์ COO ของ HUBBA จะเข้ารับตำแหน่ง CEO คนใหม่ การปรับเปลี่ยนครั้งนี้เป็นไปตาม HUBBA’s 2020 กลยุทธ์การพัฒนาเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในการเป็นผู้นำตลาดในประเทศไทยและปรับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวในตลาดประเทศในอนาคต 

ภายใต้การบริหารของ คุณชาล เจริญพันธ์ และโครงสร้างใหม่นี้ “เราจะตั้งเป้าที่การสนับสนุนผู้ประกอบการในไทย เพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจผ่านเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ยั่งยืนมากขึ้นสำหรับลูกค้าขององค์กร ในช่วงปีที่ผ่านมา HUBBA ประสบความสำเร็จอย่างมากในประเทศไทย และเริ่มที่จะมองหาโอกาสใหม่ๆ ในต่างประเทศ” คุณชาลกล่าว 

ในฐานะ Executive Chairman คุณอมฤต เจริญพันธ์ จะยังคงดูแลเชิงกลยุทธ์ในด้านความเป็นผู้นำและสนับสนุนทีมผู้บริหารของ HUBBA รวมถึงส่งเสริม Partnership ระหว่างประเทศให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ HUBBA’s 2020 

“ผมขอแสดงความยินดีกับชาลที่ได้เข้ารับตำแหน่ง CEO และผมหวังว่าเขาและทีมผู้บริหารจะประสบความสำเร็จ สำหรับในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา ผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ดำรงตำแหน่ง CEO ของ HUBBA ผมยังคงมีความมั่นใจและตื่นเต้นในการเติบโตของบริษัทรวมถึงโอกาสใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับ  Startup Ecosystem ในไทย ผมจะยังคงสนับสนุนเป้าหมายของ HUBBA ต่อไปและมุ่งสร้างมาตรฐานขององค์กรให้สูงขึ้นเรื่อยๆ” คุณอมฤตกล่าว

Comments

comments

Sign-up for exclusive content. Be the first to hear about ConvertPlug news.
Subscribe