Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN HUBBA

UK Department for International Trade in Thailand holds first hybrid event series for scaling ASEAN tech startups

The UK Department for International Trade (DIT) team in Bangkok, is working with local startup ecosystem leader Techsauce, co-working space pioneer Hubba, and the UK government Glo...

The Founders Square ทางรอดของผู้ประกอบการ

The Founders Square ทางรอดของผู้ประกอบการ คือ “Thai Entrepreneur Online Community” โปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจและผู้ประกอบการที่กำลังมองหาโมเดลธุรกิจใ...

สิ่งที่องค์กรมักพลาดในการสร้าง Culture คือ "เลียนแบบองค์กรอื่น"

เมื่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงจากเดิมตลอดเวลาเนื่องจากการพัฒนาทางเทคโนโลยี คนรุ่นใหม่เข้ามาทำงานองค์กรมากขึ้น มีบริษัทเกิดใหม่จำนวนมาก การแข่งขันมาจากทุกทิศทาง การปรับเปลี่ยน...

โครงการ "GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง" เยือนภูเก็ต ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาฟรี!

ขอเชิญชาวภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง ไม่ว่าคุณจะเป็น SMEs หรือ Startup หรือ ผู้สนใจในโลกธุรกิจ ธนาคารออมสินและ HUBBA กำลังไปหาคุณ! พบกันในงานสัมมนา ฟรี!!!......

HUBBA ปรับโครงสร้างองค์กร ให้ ‘ชาล เจริญพันธ์’ นั่งตำแหน่ง CEO

HUBBA เตรียมปรับโครงสร้างองค์กร มุ่งสู่กลยุทธ์ HUBBA’s 2020 พร้อมเติบโตในตลาดต่างประเทศ โดยชาล เจริญพันธ์เข้ารับดำรงตำแหน่ง CEO (มีผล 2 กรกฎาคม 2019)......

Regional Startups from Malaysia Steps Foot into Thailand

HUBBA Thailand collaborated with Malaysia Digital Economy Corporation, a Malaysia-based digital agency under the Ministry of Communications and Multimedia Malaysia, to host a group...

รู้จักและลองใช้ฟรี! iWAM แบบทดสอบจุดแข็งในการทำงาน แม่นจนองค์กรใหญ่เลือกใช้

การทำงานในองค์กรเดียวกัน ก็เหมือนกับการลงเรือลำเดียวกัน ในการที่จะพาองค์กรไปสู่ความนำเร็จได้นั้น ทุกคนในทีมมีส่วนสำคัญในการทำงาน ยิ่งคนในทีมมีความสามารถที่ต่างกันมากเท่าไร จะยิ่งช่...

'ไม่มีใครเก่งไปทุกเรื่อง' เทรนด์ Accelerator รูปแบบใหม่ที่โฟกัส Startup เฉพาะด้าน

หนึ่งในปัจจัยหลักต่อการเติบโตสำหรับ Ecosystem ของ Startup ไทย คือบทบาทของบรรดา Accelerator พี่เลี้ยงคนสำคัญของ Startup ที่จัดตั้งขึ้นโดยหลายๆ องค์กรในตลอดหลายปีที่ผ่านมา คอยช่วยเหล...

HUBBA Accelerator Powered by I.P. Trading

สำหรับ Startup ที่มี Passion และ ไอเดีย Solution ในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนให้ดีขึ้น เราอยากเชิญชวนให้มาเข้าร่วมใน ‘HUBBA Accelerator powered by I.P. Trading’ มาร่วมกับบริ...

HUBBA จับมือ I.P. Trading ชวน Startup ทั่วไทย คว้าโอกาสเร่งเครื่องธุรกิจ

HUBBA (ฮับบ้า) Co-Working space และชุมชน Startup ชั้นนำของไทย ร่วมกับ บริษัท I.P. Trading จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำของไทย มีความมุ่งมั่น สร้างสรรค์นวัตกรรม...

เมื่อ ‘Partnership’ กับ 'Startup Ecosystem' เป็นเรื่องเดียวกัน การร่วมมือจาก 'ภาครัฐ' ยังสำคัญอยู่ไหม?

“สิ่งที่เราเติมเต็มระหว่างกันได้และทำให้เราทำงานด้วยกันได้ดี คือความเชื่อใจและเคารพในศักยภาพของกันและกัน พลังการทำงานร่วมกันนั้นจึงจะเกิดประสิทธิภาพและมีศักยภาพมากกว่าที่องค์กรใดอง...

Thailand’s co-working space outlook 2019: rising or free fall

The market for co-working space in Thailand is growing quickly. Competition is also expected to be high in the near future as both local and world-class operators have been continu...

ผ่าโมเดลธุรกิจ Co-working space ในไทย จะ ‘ล่ม’ หรือจะได้ ‘ไปต่อ’ ในปี 2019

แม้ว่าตลาด Co-working space ในเมืองไทยจะเติบโตและมีจำนวนผู้เล่นเพิ่มขึ้น ทั้งแบรนด์ในไทยเองและแบรนด์ระดับโลกต่างก็เร่งขยายพื้นที่รวมไปถึงเพิ่มจำนวนสาขาอย่างต่อเนื่อง ตลอด 2-3 ปีที่...

ปรับ Mindset คน เพื่อ เปลี่ยนองค์กรให้อยู่รอด ด้วย Workplace Transformation

ยิ่งเมื่อทุกวันนี้โลกกำลังเคลื่อนเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) ด้วยแล้ว ยิ่งส่งผลให้การออกแบบเวิร์คเพลสมีความจำเป็นไม่น้อย และเป็นอีกเครื่องมือที่สำคัญที่จะผลักดันให้องค์กรธ...

Digital Startup Ecosystem Builder บทบาทสำคัญกับภารกิจพาไทยสู่โลก

ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน นอกจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว การทำงานร่วมกันเป็น Ecosystem ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมเป้าหมายด้านการพัฒนาประเทศ ซึ่งประเท...

JOB