INDORAMA VENTURES และ Carbios ร่วมมือสร้างโรงงานรีไซเคิล PET เชิงชีวภาพแห่งแรกของโลกในฝรั่งเศส | Techsauce

INDORAMA VENTURES และ Carbios ร่วมมือสร้างโรงงานรีไซเคิล PET เชิงชีวภาพแห่งแรกของโลกในฝรั่งเศส

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และ Carbios บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพที่พัฒนาโซลูชั่นชีวภาพและนำมาใช้ในอุตสาหกรรมเพื่อสร้างวงจรชีวิตใหม่สำหรับพลาสติกและสิ่งทอ ประกาศลงนามบันทึกความเข้าใจซึ่งไม่มีผลผูกพัน (non-binding MOU) เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุนสำหรับก่อสร้างโรงงานรีไซเคิล PET เชิงชีวภาพแห่งแรกของโลกในประเทศฝรั่งเศส 

INDORAMA VENTURES

ภายใต้เงื่อนไขที่ครอบคลุมในบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ อินโดรามา เวนเจอร์ส วางแผนระดมทุนประมาณ 110 ล้านยูโร สำหรับการร่วมทุนในส่วนของผู้ถือหุ้นและเงินกู้ที่ไม่สามารถแปลงสภาพได้ โดยอยู่ระหว่างการปรับปรุงเอกสารด้านวิศวกรรมและการศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจขั้นสุดท้าย ทั้งสองฝ่ายรับทราบการดำเนินงานร่วมกันในโครงการ และตั้งเป้าสรุปเอกสารสัญญาก่อนสิ้นปี 2566

อินโดรามา เวนเจอร์ส ยืนยันถึงความมุ่งมั่นที่จะขยายการใช้เทคโนโลยีของ Cabios ไปยังโรงงาน PET แห่งอื่นๆ ของบริษัทฯ เพื่อการพัฒนาต่อยอดในอนาคต โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของโรงงานแห่งแรกในประเทศฝรั่งเศสนี้

โรงงาน PET ณ เมือง Longlaville คาดว่าจะได้รับใบอนุญาตฯ ใน Q3/66

ตามข้อตกลงที่ได้ลงนามในวันนี้ บริษัท Carbios ซึ่งยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างโรงงานเมื่อเดือนธันวาคม 2565 จะได้รับการจัดสรรพื้นที่ขนาด 13 เฮกตาร์ จากพื้นที่โรงงาน PET ของอินโดรามา เวนเจอร์ส ที่ดำเนินการอยู่ในเมือง Longlaville และคาดว่าจะได้รับใบอนุญาตฯ ภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2566

และตั้งเป้าเริ่มดำเนินการทดสอบในปี 2568 ทั้งนี้ มีความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มกำลังการผลิตได้ถึงสองเท่าบนพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งหากเป็นไปตามบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ อินโดรามา เวนเจอร์ส มั่นใจว่าจะสามารถสร้างผลผลิตจากการนำสารเริ่มต้นมาโพลิเมอไรซ์ใหม่ (repolymerization) ได้อย่างแน่นอน และบริษัททั้งสองจะร่วมกันจัดหาวัตถุดิบต่อไป 

เงินลงทุนทั้งหมดสำหรับโรงงานแห่งใหม่นี้ได้รับการพิจารณาอีกครั้ง คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 230 ล้านยูโร โดยคำนึงถึงผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อล่าสุด สำหรับต้นทุนที่ใช้ในการดำเนินโครงการจะได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากการระดมทุนของอินโดรามา เวนเจอร์ส และการให้ความช่วยเหลือที่รัฐบาลประเทศฝรั่งเศสและแคว้นกร็องแต็สต์เอื้อเฟื้อต่อโครงการ

ตลอดจนการเพิ่มทุนของบริษัทร่วมทุนโดย Carbios ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากกระแสเงินสดในปัจจุบันของ Carbios (มูลค่า 86 ล้านยูโร ณ วันที่ 30 เมษายน 2566) ทั้งนี้ Carbios อยู่ระหว่างการพิจารณาทางเลือกทางการเงินที่ดีที่สุดที่มีอยู่เพื่อใช้ในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนนี้ โดยจะเลือกแนวทางและช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดตามเงื่อนไขของตลาด 

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งในวิสัยทัศน์ 2030 ของอินโดรามา เวนเจอร์ส เพื่อต่อยอดความเป็นผู้นำในฐานะบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ส่วนหนึ่งในความมุ่งมั่นด้านการดำเนินงานที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environment, Social, and Governance: ESG) ได้แก่ งบประมาณลงทุนจำนวน 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อเพิ่มกำลังในการ รีไซเคิลขวด PET เป็น 50,000 ล้านขวดต่อปี ภายในปี 2568 และ 100,000 ล้านขวดต่อปี ภายในปี 2573 

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว อินโดรามา เวนเจอร์ส ในฐานะผู้ผลิตเม็ดพลาสติก PET รีไซเคิลที่ใช้ในการผลิตขวดเครื่องดื่มรายใหญ่ที่สุดของโลก กำลังลงทุนในเทคโนโลยีรีไซเคิลใหม่ๆ รวมทั้งการรีไซเคิลขั้นสูง (advanced recycling) เพิ่มเติมจากการขยายโรงงานของบริษัทฯ ทั่วโลกที่ดำเนินการรีไซเคิลด้วยเครื่องจักร ซึ่งรวมถึงสองแห่งในประเทศฝรั่งเศส

Carbios ได้พัฒนาเทคโนโลยีนำสมัยในการทำให้โพลิเมอร์ของพลาสติกที่เคยบรรจุอาหารแล้วแตกเป็นโมเลกุลเล็ก ๆ ด้วยเอนไซม์ ซึ่งช่วยให้สามารถรีไซเคิลพลาสติก PET และสิ่งทอใช้งานแล้วได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ต้องใช้ตัวทำละลาย โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการรีไซเคิลมีคุณภาพเทียบเท่ากับพลาสติก PET ที่ผลิตใหม่ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนอย่างแท้จริง 

ทั้งนี้ Carbios มีความมุ่งมั่นที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีชั้นนำในการรีไซเคิล PET ขั้นสูง ภายในปี 2578 หลังจากประสบความสำเร็จในการก่อสร้างโรงงานต้นแบบที่กำลังดำเนินงานอยู่ ณ เมืองแกลร์มง-แฟร็อง ประเทศฝรั่งเศส Carbios ได้ทำงานร่วมกับอินโดรามา เวนเจอร์ส เป็นระยะเวลากว่าหนึ่งปีเพื่อประเมินความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์และทางเทคนิคของการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว

โดยโรงงานรีไซเคิล PET เชิงชีวภาพด้วยเอนไซม์ในระดับอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก ณ เมือง Longlaville นี้จะมีความสามารถในการรีไซเคิล PET ที่ผ่านการใช้งานแล้วประมาณ 50,000 ตันต่อปี ซึ่งรวมถึงขยะที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้โดยการรีไซเคิลด้วยเครื่องจักร เทียบเท่ากับขวด PET ชนิดสีจำนวน 2 พันล้านขวด หรือถาดอาหารที่ผลิตจาก PET จำนวน 2.5 พันล้านชิ้น

คุณยาช โลเฮีย ประธานคณะกรรมการด้านการดำเนินงานที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล อินโดรามา เวนเจอร์ส กล่าวว่า “เรารู้สึกดีใจในผลลัพธ์เชิงบวกจากการตรวจสอบวิเคราะห์ที่มีต่อความสมเหตุสมผลทางเทคนิคในเทคโนโลยีของCabios ทีมของเราได้ดำเนินการมาจนถึงตอนนี้ ซึ่งทำให้เรามั่นใจได้ว่าการพัฒนานวัตกรรมนี้จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับโซลูชั่นสำหรับเศรษฐกิจหมุนเวียนของพลาสติก PET และสิ่งทอ และเราจะพิจารณาขยายการใช้เทคโนโลยีของ Carbios ไปยังโรงงานแห่งอื่นๆ ของบริษัททั่วโลก เพื่อการพัฒนาต่อยอดในอนาคต โดยขึ้นอยู่กับความสำเร็จในการดำเนินงานของโครงการที่เมือง Longlaville นี้”

Emmanuel Ladent ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Carbios กล่าวว่า ถ้อยแถลงในวันนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญในความร่วมมือของเรากับอินโดรามา เวนเจอร์ส และนับเป็นก้าวสำคัญในการสร้างโรงงานรีไซเคิล PET เชิงชีวภาพเต็มรูปแบบแห่งแรกด้วยกัน โดยการตรวจสอบวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ดำเนินการร่วมกันกับอินโดรามา เวนเจอร์ส ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของเทคโนโลยีสุดล้ำของ Cabios ซึ่งเรามุ่งมั่นที่จะนำพลาสติกและสิ่งทอเข้าสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน โรงงานต้นแบบแห่งแรกของเราที่เมือง Longlaville เป็นก้าวที่สำคัญในการพัฒนาเชิงอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ของเราทั่วโลก เพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นผู้นำในการรีไซเคิล PET ขั้นสูง

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

Apple กับโปรเจกต์ ‘Greymatter’ พร้อมโชว์ 8 ฟีเจอร์ AI ในงาน WWDC 2024

Bloomberg รายงาน Apple พร้อมเปิดตัว Project Greymatter เตรียมโชว์ฟีเจอร์ AI ในงาน WWDC 2024...

Responsive image

คาโบสุ น้องหมาสัญลักษณ์ Dogecoin กลับดาวหมาแล้ว

ข่าวเศร้าวงการคริปโตและคนรักสุนัข Kabosu (คาโบสุ) น้องหมาสายพันธุ์ชิบะ ที่เชิดหน้าชูตาเป็นสัญลักษณ์ของ Dogecoin (DOGE) กลับดาวหมาแล้ว...

Responsive image

พนักงาน Call Center ไม่ใช่สนามอารมณ์ SoftBank ผุดไอเดียพัฒนา AI ปรับเสียงลูกค้าให้น่าฟัง

พนักงาน Call Center จะไม่เป็นสนามอารมณ์ของลูกค้าอีกต่อไป ! เพราะ SoftBank บริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่จะใช้ AI ปรับน้ำเสียงเกรี้ยวกราดของลูกค้าให้ใจเย็นลง...