InnoSpace (Thailand) ทุ่มเงินกว่า 50 ล้านบาท ตั้งกองทุน Bridge fund เพื่อช่วยเหลือ Startup ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และให้ความสําคัญ Startup ที่มี Solution ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาและสถานการณ์ในปัจจุบันได้

จากนโยบายด้านการลงทุนของ InnoSpace (Thailand) โดยได้มีการเตรียมเงินไว้ 550 ล้านบาท เป็นการตั้งกองทุนทั้งหมด 3  กองทุนด้วยกัน โดยมีกรอบระยะเวลาในการลงทุน 5 ปี ได้แก่ 

กองทุน Big-Win Strategy วงเงินประมาณ 300 ล้านบาท

สําหรับลงทุนใน Deep-tech Startup ที่มีศักยภาพและ สามารถพัฒนาเศรษฐกิจของไทยได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะ Startup ในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เช่น Biotech และ Medical technology ที่ประเทศไทยมีความพร้อม และความได้เปรียบทั้งด้านทรัพยากร และบุคลากร แต่ Startup กลุ่มนี้ไม่ค่อยได้รับความสนใจเนื่องจากการลงทุนใน Deep-tech Startup มีความเสี่ยงสูง และต้องให้ เวลา Startup ในการพัฒนา Technology ของตัวเอง

กองทุน Quick-Win Strategy วงเงินประมาณ 200 ล้านบาท 

สําหรับ Startup ที่มีความแข็งแกร่งพร้อมจะเป็น Unicorn และมี ศักยภาพสามารถเป็นregional player ได้ เพื่อที่จะเป็นเครื่องจักรใหม่ที่สําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งนอกจาก การลงทุนที่เป็นตัวเงินแล้ว InnoSpace (Thailand) จะทําหน้าที่เชื่อมโยงให้ Startup ที่ลงทุนนํา Solution ต่างๆ มาใช้งานและ ร่วมพัฒนาไปกับ บริษัทพันธมิตรด้านการลงทุนที่เป็นบริษัทฯ ชั้นนําและมีประสบการณ์ในด้านธุรกิจในด้านต่างๆ ด้วย 

กองทุน Bridge fund วงเงิน 50 ล้านบาท

เป็นอีกกองทุนที่เพิ่งจัดทําขึ้นมาในช่วงสถานการณ์ COVID-19  เพื่อช่วยเหลือ Startup ที่ได้รับผลกระทบและให้ความสําคัญ Startup ที่มี Solution ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาและสถานการณ์ในปัจจุบันได้

“สิ่งสําคัญที่สุดในช่วงเวลานี้ คือการช่วยเหลือ Startup ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งเราทุกคนต้องร่วมแรงร่วม ใจกันเมื่อผ่านช่วงนี้ไปด้วยกัน InnoSpace (Thailand) จึงเตรียมการออกกองทุนฯInno Bridge Fund ในช่วง สถานการณ์พิเศษนี้ เพื่อช่วยเหลือ Startup ที่ได้รับผลกระทบและให้ความสําคัญ Startup ที่มี Solution ที่จะช่วย แก้ไขปัญหาและสถานการณ์ได้ในวงเงิน 50 ล้านบาท โดยวงเงินไม่เกิน3ล้านบาทต่อราย เป้าหมายหลักของกองทุนนี้คือ การเพิ่มสภาพคล่องของ Startups ระหว่างรอบการระดมทุน (Bridge round) และ จะช่วยเป็นศูนย์กลางช่วยประสานงานให้กับธนาคารที่เป็นพันธมิตรด้านการลงทุน และหน่วยงานภาครัฐที่ได้เข้ามาร่วม การทํางานกับเราเพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่กับผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์นี้”

InnoSpace จับมือ กลต. หนุน SMEs/ Startup ระดมทุน

นอกจากนี้ InnoSpace (Thailand) ได้มีการหารือกับ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) เพื่อสนับสนุนนโยบายของ กลต. ที่เปิดกว้างขึ้นสําหรับ SMEs/ Startup เรื่อง “การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจํากัดโดยวิสาหกิจ ขนาดกลาง และขนาดย่อม” ที่เพิ่งประกาศใช้งานเมื่อวันที่ 30 มีนาคม ที่ผ่านมา ได้อนุญาตให้ SMEs/Startup สามารถ ระดมทุนผ่านหุ้นกู้แปลงสภาพสําหรับนักลงทุนในวงจํากัด 

ทั้งนี้ InnoSpace (Thailand) และ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) กําลังหารือกันที่จะมีความร่วมมือในการจัดสัมมนา เพื่อให้ความรู้และวิธีการระดมทุนผ่านหุ้นกู้แปลงสภาพเพื่อให้Startup ไทยสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการระดมทุนได้ หลังจากนี้ เนื่องจากเป็นเครื่องมือทางการเงินที่คล่องตัวสูง 

สำหรับ Startup ที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดใน FB : InnoSpace (Thailand) โดยกองทุนฯ Inno Bridge Fund นี้จะ เปิดรับการลงทะเบียนในระหว่างวันที่ 10-30 เมษายน 2563 และจะมีการพิจารณาตามลําดับการลงทะเบียนทุก 1 อาทิตย์


RELATED ARTICLE

Responsive image

แผนการช่วยเหลือ Startup ไทยในช่วงวิกฤต COVID-19 ของ Innospace ประเทศไทย

วิกฤต covid 19 ส่งผลกระทบต่อ Startup ค่อนข้างมาก หลายบริษัทต้องผันตัวไปหารายได้ทางอื่นนอกจากธุรกิจหลัก แต่พวกเขาก็ยังถือเป็นกำลังขับเคลื่อนด้านนวัตกรรมที่มีความสำคัญของเศรษฐกิจ ซึ่...

Responsive image

depa ปล่อย JobD2U Community Online แห่งใหม่ครบเครื่องเรื่องหาทีมเเละคนต้องการหางาน

depa ขอชวนคนที่กำลังหาคนร่วมงาน คนหางาน คนหาช่องทางใหม่เป็นนายตัวเอง คนหาหลักสูตรต่อยอดอาชีพ Join Facebook Group+ "JobD2U"...

Responsive image

HUAWEI CLOUD เปิดตัว AI วิเคราะห์ COVID-19 ทราบผลแบบ CT ภายในไม่กี่วินาที

การรับมือกับการระบาดของโรค “COVID-19" สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีน ระบุอย่างเป็นทางการของสำนักงานว่า การตรวจวินิจฉัยทางเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) เป็นหนึ่งในวิธีมาตรฐานการต...