เผยโฉม 7 Startup สัญชาติญี่ปุ่นจากโครงการ JETRO Innovation Program ยกทัพเข้าร่วมงาน CEBIT ASEAN Thailand 2019 | Techsauce

เผยโฉม 7 Startup สัญชาติญี่ปุ่นจากโครงการ JETRO Innovation Program ยกทัพเข้าร่วมงาน CEBIT ASEAN Thailand 2019

โครงการ JETRO Innovation Program เป็นโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลาง SME รวมถึง Startup ที่มีสินค้าหรือบริการที่เป็นนวัตกรรม เพื่อทำให้สินค้าและบริการด้านนวัตกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นจริงและสามารถเติบโต ประสบความสำเร็จใน ecosystem ระดับสากลได้ ซึ่งการสนับสนุนด้านการทำการตลาดนับได้ว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ทาง JETRO ได้ทำความร่วมมือกับทาง Accelerator จากประเทศที่ร่วมเป็นพันธมิตรเข้าสนับสนุนผู้ประกอบการเหล่านี้ 

ด้วยความช่วยเหลือที่หลากหลายด้าน ตั้งแต่การสร้างแผนธุรกิจการ mentoring การจัดงาน Pitch event และงานเจรจาธุรกิจ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการญี่ปุ่น รวมถึงสนับสนุนให้สามารถขยายธุรกิจไปต่างประเทศได้อย่างมั่นคง สำหรับการจัดโครงการในประเทศไทยนั้น ได้มีการจัดมาตั้งแต่ปี 2561 การจัดครั้งนี้เป็นปีที่ 2 ซึ่งสำหรับปี 2562 นี้ นอกจากจะมีการจัดโครงการในประเทศไทยแล้ว ยังมีการจัดที่สหรัฐอเมริกา (ซานฟรานซิสโก, ซิลิคอนวัลเลย์) จีน (เซินเจิ้น, เซี่ยงไฮ้) รวม 3 ประเทศ


ทำไมประเทศไทยถึงน่าสนใจสำหรับ Startup จากญี่ปุ่น ?

JETRO มองว่าประเทศไทยมีตลาดดิจิทัลที่ถือว่าเป็นตลาดขนาดใหญ่ในภูมิภาคอาเซียน และเป็นที่น่าจับตามอง รวมถึงมีการเจริญเติบโตในด้าน FinTech เช่น การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้รัฐบาลไทยยังทุ่มเทกับนโยบายการเติบโตในระยะยาว ‘Thailand4.0’ ที่สนับสนุนอุตสาหกรรมดิจิทัลอีกด้วย ทั้งนี้ทาง JETRO กรุงเทพฯ มองเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้ทำความร่วมมือกับ Accelerator ท้องถิ่นที่มีความเชี่ยวชาญในวงการ Startup ของไทย จัดทำโครงการสนับสนุนการขยายธุรกิจของผู้ประกอบการญี่ปุ่นในประเทศไทยอย่างครบวงจร โดยได้มีการจัดงานเจรจาธุรกิจของโครงการโดยเฉพาะ ภายในงาน CEBIT ASEAN Thailand 2019 ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายการสนับสนุนของโครงการ

นอกจากการจัดงานเจรจาธุรกิจแล้ว ยังมีสนับสนุนอื่นๆ อาทิ โครงการ ‘Bootcamp’ บ่มเพาะความพร้อมล่วงหน้าก่อนมาที่ประเทศไทย และโครงการ Mentoring แบบส่วนตัวกับ Accelerator ท้องถิ่น โดยเน้นการติวเข้มในการปรับ Pitch ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการไทย ให้กับบริษัทญี่ปุ่นที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงยังมีการสนับสนุนในรูปแบบอื่น ๆ อีกทั้งก่อนและหลังการจัดงาน

7 Startup จากประเทศญี่ปุ่นที่น่าจับตามอง

JETRO Bangkok ยกทัพเหล่า Startup จากโครงการ Jetro Innovation Program ที่น่าจับตามมองเข้าร่วมงาน CEBIT ASEAN Thailand 2019 โดยมีบริษัทเข้าร่วม 7 บริษัท ซึ่งแต่ละทีมมีโครงการที่น่าสนใจหลายด้าน อาทิ นวัตกรรมเซอร์วิสด้าน IT และนวัตกรรมด้านการแพทย์ ดังนี้

1. Spectee  

AI คัดกรองข้อมูลสถานการณ์ฉุกเฉิน อุบัติภัย ภัยธรรมชาติ ฯลฯ จาก SNS โดยให้บริการแจ้งเตือนภัยรวมถึงรายงานข้อมูลอุบัติเหตุ และสถานการณ์ฉุกเฉิน จากการวิเคราะห์ข้อมูลผ่านสื่อ Social Media เช่น Facebook, Instragram, Youtube มีบริการแบบรายเดือน ผู้ใช้บริการสามารถ เข้าถึงข้อมูลโดยผ่าน dashboard ซึ่งมีการพัฒนาโดยใช้ SaaS ลูกค้าหลักที่ใช้บริการในปัจจุบันคือ หน่วยงานรัฐบาลญี่ปุ่น สำนักข่าวสื่อมวลชน และบริษัทที่ให้บริการด้านการขนส่ง 

2. Abeja, Inc. 

AI Platform สำหรับการวิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยี Deep Learning ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ของระบบ AI ทำการคิดค้นและพัฒนาระบบ Saas  ที่สามารถรองรับความต้องการที่หลากหลายในแต่ละองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท ABEJA ได้ให้บริการพัฒนา AI Platform ให้กว่า 150 องค์กรในหลากหลายธุรกิจ เช่น ในอุตสาหกรรมการผลิต การขนส่ง โครงสร้างพื้นฐาน นอกจากในประเทศญี่ปุ่นแล้ว บริษัทมีสาขาในประเทศสิงคโปร์ โดยมีจุดมุ่งหมายที่ให้ความสำคัญกับการเจริญเติบโตของธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

3. Studist Corporation  

Application สร้างคู่มือการทำงานที่มี interface ใช้งานง่ายบนสมาร์ทโฟน ให้บริการเครื่องมือ Cloud Manual Creator โดยสามารถให้สมาร์ทโฟนและอุปกรณ์แท็บเล็ต เพื่อสร้างและปรับปรุงคู่มือในการทำงาน ซึ่งทำให้ในองค์กรสามารถทำการแชร์ข้อมูลวิธีการทำงานและจุดที่ควรระมัดระวังได้แบบ Real time สร้างการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ยกระดับการสื่อสารและคุณภาพของผลงานในองค์กร 

4. Soramitsu

Platform ด้าน Blockchain ให้บริการการพัฒนา Open Source Blockchain เพื่อใช้สำหรับสกุลเงินดิจิทัลที่ปลอดภัย ซึ่งในเดือนพฤษภาคม 2019 บริษัทได้รับการรับรอง Linux Foundation ได้รับเลือกเป็นอยู่ในอันดับสี่ของผู้ให้บริการด้าน Blockchain ของโลก ที่ผ่านมาได้ให้บริการ Blockchain พัฒนาสกุลเงินดิจิทัลและพัฒนาระบบการโอนเงินให้กับธนาคารแห่งชาติกัมพูชา

5. VisGene  

ชุดตรวจสอบไวรัสไข้เลือดออกจาก Genome ก่อตั้งโดยกลุ่มนักนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโอซาก้า ทำการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือสำหรับตรวจโรคไข้เลือดออกจากชุดของ DNA ที่บรรจุอยู่ในนิวเคลียสของเซลล์ หรือ จีโนม เครื่องมือนี้สามารถตรวจสอบได้แม่นยำ โดยทำการเก็บข้อมูลจีโนมของเชื้อไข้เลือดออกในภูมิภาคต่าง ๆ จุดประสงค์เพื่อให้ทราบการติดเชื้อไข้เลือดออกได้อย่างทันท่วงที เพื่อทำการรักษาได้อย่างแม่นยำ ด้วยค่าใช้จ่ายในการตรวจที่ไม่สูงมากเข้าถึงกลุ่มคนได้ง่าย

6. AIVS 

Mimamori System ระบบโมชั่นเซนเซอร์เพื่อดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุให้บริการเซนเซอร์ตรวจสอบการเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุทั้งที่อยู่ที่บ้านและโรงพยาบาล จุดเด่นอยู่ที่เซนเซอร์รับแรงกด และแรงสั่นสะเทือนของเตียงที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถส่งข้อมูลเพื่อทำการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุ และช่วยลดอุบัติเหตุจากการตกเตียง เซนเซอร์ที่ให้ส่งสัญญาณไม่จำเป็นต้องเดินสายไฟมีการส่งข้อมูลให้กับกล่องรับสัญญาณที่เชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อทำการแจ้งเตือนได้เลย

7. Xcoo (เท็นคู)

โปรแกรม AI วิเคราะห์มะเร็งจาก Genome ใช้ระบบ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูล DNA ที่อยู่ในนิวเคลียสของเซลล์หรือ จีโนม เพื่อวิเคราะห์ประเภทของโรคมะเร็งนำไปสู่การกำหนดแนวทางการรักษาที่แม่นยำโดยมีการทำการวิจัยที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว จุดเด่นของบริษัท Xcoo คือมีการใช้ Chrovis ซึ่งเป็นโปรแกรม AI ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลจีโนมที่มีปริมาณมหาศาลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

RELATED ARTICLE

Responsive image

Microsoft เปิดตัว Paint Cocreator ใช้ AI สร้างภาพผ่านโปรแกรมในตำนาน

Microsoft เปิดตัว Paint Cocreator โมเดลสร้างรูป AI จากการเขียน Prompt เจนรูปภาพที่หลากหลายและสมจริง ไม่ว่าอยากจะวาดมังกร ยูนิคอร์น หรืออะไรก็ตาม Cocreator จะช่วยปลดปล่อยความคิดสร้า...

Responsive image

ริชาร์ด เทง ซีอีโอใหม่ Binance เผยวิสัยทัศน์พร้อมรับความท้าทายใหม่โลกคริปโต

Binance ดัน ริชาร์ด เทง นั่งเก้าอี้ผู้บริหารคนใหม่ ผู้มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารทางการเงินและการกำกับดูแลกฎระเบียบที่มีมานานกว่า 3 ทศวรรษ พร้อมพาธุรกิจรับมือกับความท้าทายทุก...

Responsive image

Amazon เปิดตัว Titan Image Generator AI เจนภาพจากข้อความ เจาะกลุ่มผู้ใช้ระดับองค์กร

Amazon เปิดตัว Titan Image Generator โมเดลเจนภาพ AI จากการเขียน Prompt เตรียมเจาะกลุ่มผู้ใช้งานในระดับองค์กร...