Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN JETRO Innovation Program

JETRO Innovation Program ลุยสนับสนุนผู้ประกอบจัดงานจับคู่ธุรกิจกับบริษัท Startup ญี่ปุ่น

JETRO Innovation Program(JIP ) จัดงานจับคู่ธุรกิจกับบริษัทสตาร์ทอัพญี่ปุ่น เป็นโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการญี่ปุ่นขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศ โดยให้บริการแก่ธุรกิจขนาดกลางและย่อม...

เผยโฉม 7 Startup สัญชาติญี่ปุ่นจากโครงการ JETRO Innovation Program ยกทัพเข้าร่วมงาน CEBIT ASEAN Thailand 2019

โครงการ JETRO Innovation Program เป็นโครงการสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลาง SME รวมถึง Startup ที่มีสินค้าหรือบริการที่เป็นนวัตกรรม เพื่อทำให้สินค้าและบริการด้านนวัตกรรมเหล่านี้เกิดขึ...