เขย่าวงการธนาคารมากพอควรเมื่อ ธีรนันท์ ศรีหงส์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK) และประธานกรรมการบริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KASIKORN Business – Technology) หรือ (KBTG) ผู้บริหารฝีมือดี โดยเฉพาะด้านไอที ประกาศลาออกจากกสิกรไทย

บัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การลาออกของธีรนันท์ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ของกรรมการผู้จัดการนั้น ไม่ส่งผลกระทบต่อการบริษัท โดยเฉพาะด้าน IT เพราะการทำงานนั้นมีระบบการทำงานเป็นทีม ซึ่งรันงานต่อได้อยู่แล้ว

คนที่มีฝีมือก็มีโอกาสทางธุรกิจ มีโอกาสไปหาอย่างอื่นที่เขาอยากจะทำ เขาจึงขอเปิดทางไป ไปหาอย่างอื่นที่อยากจะทำ สนองความต้องการทางวิชาชีพของเขา ส่วนแบงก์ก็เป็นทีมอยู่แล้ว ไม่ได้ทำโดยคนคนเดียวโดยรวมเรายังทำงานกันได้ ส่วนใครจะมาแทนเดี๋ยวคุยกันอีกที

โดยเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ธนาคารกสิกรไทยจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 105 ซึ่งมีวาระการพิจารณารวม 10 วาระ และส่วนใหญ่เป็นวาระการพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2559 และการจ่ายเงินปันผลรวม 9.57 พันล้านบาท คิดเป็น 26.96% ของกำไรสุทธิปี 2559  และในที่ประชุมยังมีการอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ 3 คน เพื่อทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 6 คน ซึ่ง 1 ใน 6 คนที่ลาออกก็คือ ธีรนันท์ ศรีหงส์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย

ส่วนกรรมการ 3 คนที่ได้รับการแต่งตั้งกลับไปเป็นกรรมการ ได้แก่ นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย นางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์ นางศุภจี สุธรรมพันธ์ นอกจากนี้ยังแต่งตั้ง นายชนินทธ์ โทณวณิก เป็นกรรมการอิสระ

และในวันที่ 3 นั้นเอง ธีรนันท์ ศรีหงส์ กล่าวอำลา ขอบคุณที่ประชุม และสิ้นสุดการเป็นพนักงานบริษัท

ที่มาของเรื่องและภาพ กรุงเทพธุรกิจ

kasikorn-change-teeranun

RELATED ARTICLE

Responsive image

คุยกับกสิกรไทย เจาะเบื้องลึก Mobile Platform ที่กำลังมุ่งพัฒนาและการเปิดเผยเทคโนโลยีสำคัญ

ช่วงนี้จะเห็นได้ว่าการแข่งขันด้าน Mobile Payment ของแต่ละธนาคารนั้นดุเดือดกันมากทีเดียว โดยเฉพาะหลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศการใช้มาตรฐาน QR Code เดียวกัน ในการชำระเงิน ลดกา...

Responsive image

ความท้าทายในโลกธุรกิจเมื่อคำว่า Disruption กำลังโจมตี จากมุมมองของ ‘ธีรนันท์ ศรีหงส์’

ตอนนี้ที่ทำหลักๆ คือเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรใหญ่ๆ ในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารด้านนวัตกรรม การหาแนวทางใหม่ๆในการทำธุรกิจ โดยเป็นการเข้าไป Explore โอกาสในด้านอื่นๆ การเข้าไปบุกเบิกสิ...

Responsive image

สรุปข้อมูลแบงก์ใหญ่ประกาศ 'ฟรีธรรมค่าเนียม' บน Online Banking

วงการธนาคารกลับมาคึกคักอีกครั้ง เมื่อธนาคารรายใหญ่ของประเทศไทย ประกาศ 'ฟรีค่าธรรมเนียม' หรืองดเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมเมื่อทำธุรกรรมผ่านบริการ Online Banking ที่แต่ละธนาคารให้บริการ...