KATALYST STARTUP LAUNCHPAD 2022 โครงการจาก KBank ยกองค์ความรู้ เสริมแกร่ง Startup ไทย วิ่งทันการเปลี่ยนแปลงโลก | Techsauce

KATALYST STARTUP LAUNCHPAD 2022 โครงการจาก KBank ยกองค์ความรู้ เสริมแกร่ง Startup ไทย วิ่งทันการเปลี่ยนแปลงโลก

วิถีการดำเนินธุรกิจของ Startup ในเทรนด์ระดับโลกภายใต้บริบทลมเปลี่ยนทิศ จากทั้งสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ถดถอย และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างมากนับตั้งแต่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ดังนั้น Startup ไทยจึงต้องปรับแนวทางการทำธุรกิจเพื่อให้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

คุณธนพงษ์ ณ ระนอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท Beacon Venture Capital ซึ่งเป็น CVC ในเครือธนาคารกสิกรไทย กล่าวถึงสถานการณ์ภาพรวมการลงทุนใน Startup ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2565 ว่า นับตั้งแต่ต้นปีมานั้นสถานการณ์เศรษฐกิจโลกซบเซาลงเป็นอย่างมาก จากผลกระทบต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 สงครามรัสเซีย - ยูเครน ตลอดจนภาวะเงินเฟ้อ การขึ้นดอกเบี้ยของมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกา รวมถึงภาวะตลาดหุ้นที่ปรับตัวลดลงเป็นอย่างมาก เหล่านี้ล้วนกระทบต่อเม็ดเงินลงทุนต่อตลาด Startup ในระดับโลกทั้งสิ้น 

นอกจากนี้ Startup ที่ได้มีการ Exit ด้วยการเข้าตลาดหุ้นก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน ทำให้เห็นภาพชัดขึ้นว่าที่ผ่านมาอาจมีการประเมินมูลค่า (Valuation) ที่สูงเกินความจริงมากเกินไป ส่วนผลกระทบต่อ Startup ไทยนั้น การลงทุนจากนักลงทุนในประเทศยังมีให้เห็นอยู่บ้าง เนื่องจากนักลงทุนส่วนใหญ่ในไทยจะเป็น CVC ที่ลงทุนเพื่อ Synergy มากกว่าลงทุนเพื่อทำกำไร แต่แนวโน้มที่ลดลงนั้นจะเป็น VC จากต่างประเทศมากกว่า  

สำหรับการเติบโตของ Startup ไทยนั้น ยังคงมี Pain Point ที่เป็นความท้าทายหลายอย่างด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทำให้ Startup ต้องมีการปรับแนวทางการดำเนินธุรกิจให้เหมาะกับทั้งพฤติกรรมของผู้ใช้งาน รวมถึงยังมีเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดเวลาที่จะต้องตามให้ทันด้วย  นอกจากนี้ยังมีปัญหาขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะ เกิดการแย่งตัวของ Tech Talent ที่ Corporate ขนาดใหญ่ต่างมีการปรับตัวด้วยการตั้งเป็น Venture Builder และหน่วยงานด้านนวัตกรรมมากขึ้น ทำให้ Startup หาคนมาร่วมงานยากมากขึ้น 

กสิกรไทยพา Startup ไทยก้าวทันโลก ผ่านโครงการ KATALYST STARTUP LAUNCHPAD 2022 

คุณธนพงษ์ กล่าวต่อว่า การเกิดขึ้นของ Startup รายใหม่ๆ แม้ว่าปัจจุบันจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ถ้ามองในภาคส่วนของการบ่มเพาะและสนับสนุนอย่าง Incubator และ Accelerator ที่จะเป็นเวทีให้คนรุ่นใหม่มาแสดงฝีมือยังคงมีไม่เพียงพอ แม้จะมีไอเดียหรือ Solution ที่ดี ดังนั้นทางธนาคารกสิกรไทยเอง จึงได้มีการเปิดโครงการ 

โครงการ KATALYST STARTUP LAUNCHPAD 2022 เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ธนาคารส่งมอบให้แก่กลุ่มสตาร์ทอัพ โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มุ่งเน้นการเติบโตทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในระดับสากลให้กับสตาร์ทอัพในประเทศไทย ให้สามารถสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางธุรกิจของตนเองและนำความรู้ดังกล่าวไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเนื้อหาของหลักสูตรจะรวมถึง องค์ความรู้ในหลักสูตรแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยภายใต้ Stanford Thailand Research Consortium นำโดยรองศาสตราจารย์ Charles (Chuck) Eesley จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด

สำหรับรายละเอียดของโครงการ KATALYST STARTUP LAUNCHPAD 2022 จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้ว โดยปีนี้อยู่ภายใต้คอนเซ็ปต์ Jumpstart your idea through entrepreneurial mindset เป็นการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์รวมกว่า 8 สัปดาห์ โดยจะมีทั้งเรียนออนไลน์ผ่าน Webinar และ Workshop แต่ก็จะมี Mentor ทั้งจากไทยและต่างประเทศที่จะมาช่วยดูแล และถ่ายทอดมุมมองที่หลากหลายให้กับ Startup สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตัวเองได้ และที่สำคัญในปีนี้จะมีการเพิ่มเติมในส่วนของ Networking ที่จะจัดเป็นรูปแบบออฟไลน์ที่จะให้ผู้เรียนได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันด้วย 

“ปีนี้เป็นปีที่เราเห็นความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในต่างประเทศที่เทรนด์และรูปแบบของการทำ Startup นั้นเปลี่ยน ยกตัวอย่างเช่น จะไม่ค่อยมีการทำธุรกิจในแบบที่มุ่งเน้นเพิ่มผู้ใช้งานเข้ามาในแพลตฟอร์มจำนวนมาก ๆ และหารายได้อย่างเดียวแล้ว แต่จะเป็นการทำให้อยู่รอด มีรายได้มากขึ้น รายจ่ายน้อยลง และ ถึงจุดคุ้มทุนได้เร็วขึ้น  ดังนั้นโครงการนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีและเหมาะสมเป็นอย่างมากที่จะช่วยพัฒนา Startup ไทย ที่จะปรับรูปแบบของการทำธุรกิจ” คุณธนพงษ์ กล่าว 

KATALYST โครงการพัฒนาศักยภาพ Startup ที่ให้มีครบทุกเรื่องในการทำธุรกิจ 

คุณธนพงศ์ อินทระ Co-Founder บริษัท TinyEpicBrains ซึ่งเป็น Startup ด้าน DeepTech แบ่งปันประสบการณ์ในการเข้าร่วมโครงการของ KATALYST ในปีที่ผ่านมาว่า ก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการ เดิมบริษัทได้ทำธุรกิจโดยนำเสนอผลิตภัณฑ์  QR Code ล่องหน สำหรับป้ายโฆษณา แต่หลังจากที่เข้ามาเรียนในโครงการนี้ทำให้เข้าใจตลาดมากขึ้น โดยได้รับ Framework สำหรับวางขั้นตอนการทำงานและทดสอบตลาด อีกทั้งยังได้รับคำปรึกษากับ Mentor จากทั่วโลกด้วย 

ในระหว่างที่เรียนนั้นทางโครงการจะมี Assignment กลับมาให้ทำตลอด และที่สำคัญสามารถนำไปใช้ต่อยอดได้จริงหลังจากจบคอร์สด้วย และนำไปสู่การปรับธุรกิจจนตอนนี้ได้มีการทำ Self-Learning หรือการเรียนรู้ด้วยตนเอง ที่ให้อาจารย์และนักศึกษามาแชร์กัน

นอกจากนี้ KATALYST ยังได้เชื่อมเรากับคนที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 2 รุ่นที่ผ่านมาเข้าด้วยกัน ทำให้เรามี Community ที่จะมาปรึกษาหารือกัน และเป็นเพื่อนกันไปได้ในระยะยาวอีกด้วย

ด้านคุณวีร์ สิรสุนทร Co-Founder และ CEO บริษัท Primo World Co., Ltd.สตาร์ทอัพด้าน Marketing Technology ซึ่งเป็น แพลตฟอร์ม Omni-Channel Marketing สำหรับลูกค้าองค์กร ได้กล่าวถึงการเข้าร่วมโครงการ KATALYST ว่า เป็นโครงการที่ทำให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึง องค์ความรู้ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้จริง ไม่ว่าจะเป็น วิธีการทำความเข้าใจและสัมภาษณ์ลูกค้า การทำ Prototype รวมถึง Framework ในการหา Customer Needs และการลำดับความสำคัญ อีกทั้งยังได้เรียนรู้แนวทางในการบริหารจัดการ Requirement ที่สามารถใช้ได้จนปัจจุบันด้วย

และที่สำคัญในระหว่างที่เรียนนั้นทีมงานของ KATALYST ได้อำนวยความสะดวกในการทำ   Assignment ตลอด ทำให้สามารถเข้าถึงและสัมภาษณ์คนได้มากตามโจทย์ของการบ้าน 

สำหรับ PRIMO หลังจากที่จบโครงการแล้ว นอกเหนือจากความรู้และ Connection ที่ได้นำไปต่อยอดธุรกิจ ยังได้รับเงินทุนจากทาง Beacon VC รวมถึงได้เข้าไปทำงานใกล้ชิดกับธนาคารกสิกรไทยอีกด้วย

เปิดรับสมัครแล้ว สำหรับคนที่มีไอเดียและความตั้งใจจริง

โครงการ  KATALYST STARTUP LAUNCHPAD 2022 มุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของ Startup ไทยอย่างเต็มที่ ซึ่งจะมีการเรียนการสอนครบวงจรตั้งแต่ไอเดียธุรกิจ ตลอดจนทักษะการนำเสนอ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคมนี้ 

เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2565 

สัปดาห์สุดท้ายของการอบรม จะมีการนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ ทีมที่ชนะจะได้รับรางวัลจากโครงการทั้งเงินรางวัล และผลิตภัณฑ์เพื่อต่อยอดธุรกิจ จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารวม 800,000 บาท พร้อมโอกาสการร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทย

และที่สำคัญผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับองค์ความรู้ในรูปแบบ E-Learning  โดยตรง และไม่มีค่าใช้จ่าย

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดหลักสูตร คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ และสมัครได้ทางเว็บไซต์ของ KATALYST ที่ https://katalyst.kasikornbank.com/th/Pages/startup_launchpad2022.html
 

หรือติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการที่ https://www.facebook.com/KATALYSTbyKBank

#KATALYSTbyKBank

#เพื่อนสนิทของชาวสตาร์ทอัพ

#KATALYSTSTARTUPLAUNCHPAD2022


บทความนี้เป็น Advertorial 


ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

BE8 โชว์งบปี 66 กำไรพุ่ง 80% กวาดรายได้ทะลุ 2.4 พันล้าน

BE8 โชว์งบปี 2566 กำไรสุทธิเติบโตกว่า 80 % กวาดรายได้รวมกว่า 2.4 พันล้านบาท ชี้ธุรกิจเติบโตต่อเนื่อง...

Responsive image

AirAsia MOVE รีแบรนด์ ปรับโฉมแอปฯ ใหม่

AirAsia MOVE หรือ airasia Superapp เดิม ประกาศรีแบรนด์ เปลี่ยนโฉมไอคอนบนแอปพลิเคชั่น...

Responsive image

BMW ครองเจ้าตลาดรถหรู 4 ปีซ้อน ตั้งเป้า EV 5 แสนคัน พร้อมเปิดตัวอีก 10 รุ่น

BMW Group Thailand ครองแชมป์ตลาดรถหรูสี่ปีซ้อน กลุ่ม EV มาแรงทั่วโลก เติบโตกว่า 348% ด้าน Luxury Car โต 46% ปี 2024 นี้เตรียมเปิดตัวทัพยนตรกรรมอีก 10 รุ่น พร้อมตั้งเป้าขาย EV ให้ได...