'กรุงเทพธนาคม' เปิดตัว "เรือไฟฟ้าโดยสาร" ลำแรกของประเทศไทย | Techsauce

'กรุงเทพธนาคม' เปิดตัว "เรือไฟฟ้าโดยสาร" ลำแรกของประเทศไทย

บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เปิดตัว “เรือไฟฟ้าโดยสาร” ลำแรกในกรุงเทพฯ และประเทศไทย เตรียมทดลองเดินเรือ 1 ปีในคลองผดุงกรุงเกษม จากท่าเรือสถานีรถไฟหัวลำโพงถึงท่าเรือวัดเทวราชกุญชร ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป Photo: กรุงเทพธนาคม

วิสาหกิจของกรุงเทพมหานคร (กรุงเทพฯ) อย่าง บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ผู้ให้บริการระบบขนส่งมวลชนของกรุงเทพฯ และบริษัท มาริอาร์ท ประเทศไทย จำกัด เปิดตัว “Electric Boat 100% กรุงเทพธนาคม” หรือ “เรือไฟฟ้าโดยสาร” ลำแรกของประเทศไทย โดยได้ดัดแปลงเรือโดยสารภาษีเจริญจำนวน 1 ลำ จากระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นระบบไฟฟ้าเต็มรูปแบบ

เรือไฟฟ้าโดยสารลำนี้จะถูกนำมาใช้ทดลองการเดินเรือเป็นเวลา 1 ปี เพื่อใช้ในการรับส่งผู้โดยสารในคลองผดุงกรุงเกษม ตั้งแต่ท่าเรือสถานีรถไฟหัวลำโพง ไปยังท่าเรือวัดเทวราชกุญชร ที่ทางกรุงเทพฯ จะเปิดให้บริการฟรี ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

ทางกรุงเทพธนาคมระบุว่า ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับการสัญจรทางน้ำในคลองทางน้ำในคลองต่าง ๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร เพื่อลดมลภาวะทางกลิ่น-เสียง และลดการใช้พลังงานน้ำมัน

Photo: กรุงเทพธนาคม

คุณลักษณะของเรือดังกล่าว ใช้เครื่องยนต์ระบบไฟฟ้า Torqeedo Cruise 10.0 RXL 10,000 วัตต์ 48 โวลต์ จำนวน 2 เครื่องจากประเทศเยอรมัน ส่วนแบตเตอรี่เรือ สามารถกันน้ำได้ เมื่อแรงดังน้ำสูงขึ้นแบตเตอรี่จะทำการตัดระบบ และหากเกิดไฟฟ้ารั่วกระแสไฟฟ้าจะไม่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์

ปัจจุบันในกรุงเทพฯ ยังมีเรือโดยสารอีกหลายสาย เช่น เรือโดยสารคลองภาษีเจริญ มีเส้นทางระหว่างวัดปากน้ำภาษีเจริญ-ท่าเรือเพชรเกษม 69 เปิดให้บริการครั้งแรกในวันที่ 1 เมษายน 2559, เรือโดยสารคลองแสนแสบ มีเส้นทางระหว่างท่าน้ำวัดศรีบุญเรือง-ท่าสะพานผ่านฟ้าลีลาศ เปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อ 1 ตุลาคม 2533, เรือหางยาวโดยสารคลองพระโขนง มีเส้นทางระหว่างพระโขนง-ตลาดเอื่ยมสมบัติ) และเรือด่วนเจ้าพระยา เรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยา ให้บริการในเส้นทางอำเภอปากเกร็ด-ท่าน้ำนนทบุรี-สาทร-วัดราชสิงขร-ราษฎร์บูรณะ โดยบริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด เป็นต้น

ส่วนบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2498 ต่อมากรุงเทพฯ เข้าไปถือหุ้นร้อยละ 99.98 ของทุนจดทะเบียน และส่วนที่เหลือร้อยละ 0.02 มีเอกชนเป็นผู้ถือหุ้น  ซึ่งบริษัทดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการสาธารณูปโภคภายในกรุงเทพฯ ซึ่งมีโครงการสำคัญๆ ที่กรุงเทพธนาคาร ได้ร่วมดำเนินการ เช่น ดำเนินการหาเอกชนขึ้นมาบริหารจัดการบริการรถโดยสาร BRT เพื่อจัดซื้อรถ จัดหาพนักงานมาปฏิบัติการ แต่ไม่มีส่วนเข้ามาลงทุน และโครงการรถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร เป็นต้น

RELATED ARTICLE

Responsive image

ปตท.สผ. จัดตั้ง 4 บริษัทย่อย รองรับธุรกิจเทคโนโลยี มุ่งเน้น AI ในปิโตรเลียม การเกษตร สุขภาพ

บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ ARV บริษัทย่อยด้านธุรกิจเทคโนโลยีของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้จัดตั้งบริษัทย่อยจำนวน 4 บริษัท...

Responsive image

กลุ่ม ปตท. เตรียมทุ่มเงินกว่า 5.5 แสนล้านบาท ดันไทยเป็นศูนย์กลางรถ EV ของอาเซียน ภายในปี 2030

ปตท. รัฐวิสาหกิจพลังงานรายใหญ่ของไทยเตรียมพิจารณาลงทุนกว่า 5.5 แสนล้านบาทในโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะดำเนินกา...

Responsive image

ทัพผู้บริหารยานแม่ SCBx ใครดูแลบริษัทอะไรบ้าง ?

ข้อมูลผู้บริหารและบริษัทที่อยู่ภายใต้ บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ( SCBX )...