LINE แต่งตั้ง จุงโฮ ชิน เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (Co-CEO) | Techsauce

LINE แต่งตั้ง จุงโฮ ชิน เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (Co-CEO)

LINE คอร์ปอเรชั่น ได้ประกาศแต่งตั้ง จุงโฮ ชิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  LINE WOW (CWO) ของ LINE คอร์ปอเรชั่น เป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (Co-CEO) ของบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนนี้ ซึ่งเป็นมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท ทำให้ LINE มีผู้บริหารระดับสูง 2 คน ได้แก่ ทาเคชิ อิเดซาว่า ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และ จุงโฮ ชิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (Co-CEO) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LINE WOW

การแต่งตั้ง จุงโฮ ชิน เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม (Co-CEO) นี้นับเป็นการส่งเสริมนโยบายของบริษัทฯ ในการก้าวไปสู่การพัฒนาในขั้นต่อไป ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาบริการและนำเสนอประสบการณ์รูปแบบใหม่ “WOW” จุงโฮ ชิน นับเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการสร้างสรรค์บริการต่างๆ มากมาย รวมถึงแอปพลิเคชั่นส่งข้อความ LINE ซึ่งเป็นที่นิยมไปทั่วโลก อีกทั้งยังเป็นผู้นำในการสร้างการเติบโตระดับโลกให้กับบริษัทฯ

ในฐานะผู้บริหารระดับสูง จุงโฮ ชิน จะรับผิดชอบดูแลในด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับบริการต่างๆ และช่วยโปรโมทนวัตกรรมต่างๆ ของ LINE ซึ่งถือเป็นขอบข่ายความรับผิดชอบที่ชัดเจนในการสร้างสรรค์บริการที่ก้าวล้ำและพัฒนาการดำเนินงานของบริษัทฯ ในขณะที่ ทาเคชิ อิเดซาว่า ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะรับผิดชอบดูแลในด้านการจัดการ การบริหารรายได้ โครงสร้างองค์กร ทรัพยากรมนุษย์ และการสรรหาบุคลากร เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดให้กับกลุ่มบริษัท LINE

ด้วยฝีมือและความสามารถของทั้ง ทาเคชิ อิเดซาว่า และ จุงโฮ ชิน ภายใต้โครงสร้างองค์กรใหม่นี้ จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดการตัดสินใจต่างๆ ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอันจะนำไปสู่การเติบโตที่ยิ่งใหญ่ขึ้นของ LINE ทั้งในระดับภูมิภาคและทั่วโลก

ในปีนี้ LINE ได้เข้าสู่ “ระยะที่สองของการเติบโต” โดยการสร้างสรรค์รูปแบบธุรกิจใหม่ๆ เช่น FinTech, AI และ Blockchain ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา LINE ได้มีการแต่งตั้ง จุงโฮ ชิน เป็น “ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LINE WOW” เนื่องด้วยความมุ่งมั่นดำเนินการในการพัฒนาบริการและนำเสนอประสบการณ์รูปแบบใหม่ “WOW” โดยความมุ่งมั่นในการพัฒนาบริการ คือ หลักปรัชญาพื้นฐานของ LINE ซึ่งความสามารถในการแข่งขันของบริการ ที่เอาชนะคู่แข่งได้นับเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสร้างธุรกิจให้เติบโต “WOW” เป็นคำที่ใช้เรียกแทนค่านิยมหลัก ของบริษัทฯ นั่นคือการมอบประสบการณ์อันมีค่าที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนให้กับผู้ใช้

RELATED ARTICLE

Responsive image

Jack Dorsey จะลาออก จาก CEO ของ Twitter

Jack Dorsey ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของ Twitter จะลาออกจากตำแหน่ง CEO ของ Twitter โดยมีผลทันที...

Responsive image

ETDA ประกาศผล EasySign คว้าสุดยอดนวัตกรรม e-Office พลิกโฉม SMEs ไทยสู่ดิจิทัล กับ Hackathon: Finding the Best Enabler

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) จับมือ พาร์ทเนอร์ 15 หน่วยงาน จัดใหญ่ Hackathon: Finding the Best En...

Responsive image

The Mall Group กับ Bitkub ร่วมมือกันทำอะไร ? ที่จะเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็น Hub ของการลงทุนและการท่องเที่ยวแห่งภูมิภาคเอเชีย

The Mall Group กับ Bitkub ร่วมมือกันทำอะไร ? ที่จะเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็น Hub ของการลงทุนและการท่องเที่ยวแห่งภูมิภาคเอเชีย...