Microsoft เปิดคอร์ส AI Business School เรียนออนไลน์ฟรี หวังธุรกิจปรับตัวเข้าสู่ยุค AI โดยนำเอาองค์ความรู้ที่ Microsoft มีมามอบความรู้ให้กับนักธุรกิจ เน้นการปรับใช้ AI เข้ากับธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น กลยุทธ์ การปรับตัวขององค์กร และการใช้งาน AI อย่างมีประสิทธิภาพ

ในช่วงที่ผ่านมาหลากหลายธุรกิจต่างนำเอา AI มาช่วยยกระดับในธุรกิจ และจากผลสำรวจของ Microsoft ยังพบอีกว่าเหล่าผู้นำขององค์กรต่างพยายามที่จะกระตุ้นธุรกิจให้นำ AI มาใช้ให้มากขึ้นอีกด้วย

ด้วยยุคที่กำลังเปลี่ยนผ่าน นักธุรกิจหลายคนต่างตั้งคำถามถึงการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการนำเอา AI มาใช้งานในภาคธุรกิจ การปรับเปลี่ยนองค์กรให้เข้ากับ AI หรือแม้กระทั่งจะทำอย่างไรให้ AI ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

วันนี้ Azizirad และทีมจาก Microsoft จึงได้ปล่อย Microsoft’s AI Business School เพื่อช่วยให้นักธุรกิจสามารถที่จะนำองค์ความรู้จาก Microsoft ไปใช้ในการประกอบธุรกิจ โดยภายในคอร์สเรียนนี้ ผู้เรียนจะได้พบเจอกับกรณีศึกษา เทคนิคสั้นๆ และผู้มีประสบการณ์มาให้ความรู้ รวมถึงวีดีโอในการสอนตั้งแต่ภาพรวมของวงการเทคโนโลยี AI ไปจนถึงการปรับนำ AI ไปใช้ในองค์กร

ปัจจุบัน Microsoft's AI Business School มีทั้งหมด 4 หลักสูตร

  1. AI เพื่อการสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจ
  2. AI และการปรับตัวของวัฒนธรรมองค์กร
  3. การประยุกต์ใช้และหน้าที่ความรับผิดชอบของ AI ต่อธุรกิจ
  4. AI สำหรับผู้นำองค์กร

 

ภาพและข้อมูลจาก: Microsoft 

RELATED ARTICLE

Responsive image

"Didi" หลังเอาชนะ Uber ในจีน จัดตั้ง R&D center ในซิลิคอนวัลเลย์ เพื่อเป็นมากกว่าแอปเรียกรถ

Didi Chuxing แอปเรียกรถของจีน ที่ก่อนหน้านี้ได้ซื้อกิจการ Uber ประเทศจีนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากที่แข่งขันกันมาอย่างยาวนาน รายงานข่าวล่าสุดระบุว่า Didi ได้ขยายไปจัดตั้ง R&...

Responsive image

HUAWEI CLOUD เปิดตัว AI วิเคราะห์ COVID-19 ทราบผลแบบ CT ภายในไม่กี่วินาที

การรับมือกับการระบาดของโรค “COVID-19" สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีน ระบุอย่างเป็นทางการของสำนักงานว่า การตรวจวินิจฉัยทางเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) เป็นหนึ่งในวิธีมาตรฐานการต...

Responsive image

IBM ส่ง Watson Assistant for Citizens ใช้ AI ช่วยให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับ COVID-19

IBM ได้มองเห็นถึงปัญหาการสื่อสารข้อมูลเรื่อง COVID-19 จึงได้มีการพัฒนา IBM Watson Assistant for Citizens เพื่อช่วยหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานด้านการดูแลสุขภาพ และสถาบันการศึกษา ให้สามา...