‘orbix‘ ปักธง Top 3 พากระดานเทรดโต 6 เท่า ด้วยกลยุทธ์ Trustworthy & Easy | Techsauce

‘orbix‘ ปักธง Top 3 พากระดานเทรดโต 6 เท่า ด้วยกลยุทธ์ Trustworthy & Easy

หลังจาก orbix แพลตฟอร์มกระดานเทรดสินทรัพย์ดิจิทัล เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนธันวาคม ปี 2566 มาในปี 2567 orbix ประกาศกลยุทธ์ Trustworthy & Easy โดย Trustworthy คือ การเพิ่มความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือในการให้บริการ และ Easy คือ การพัฒนาประสบการณ์ในการใช้งานที่ง่าย พร้อมกันนี้ ยังเป็นผู้นำริเริ่มกำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสในการดำเนินงาน และตั้งเป้าในปีนี้ว่า บริษัทจะมีรายได้เติบโตจากเดิม 6 เท่า

orbixดร.กรินทร์ บุญเลิศวณิชย์ ประธานกรรมการบริหาร และคุณชาญวิทย์ รุ่งเรืองลดา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออร์บิกซ์ เทรด จำกัด ร่วมให้สัมภาษณ์

orbix เผยฟีเจอร์โดนใจ ประสบการณ์ใหม่ของนักลงทุนสายเทรดเหรียญ

คุณชาญวิทย์ รุ่งเรืองลดา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออร์บิกซ์ เทรด จำกัด เปิดเผยว่า จากการที่ ออร์บิกซ์ (orbix) มีแนวคิด 'สู่ประสบการณ์ใหม่ของการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล' บริษัทฯ จึงเดินหน้าพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กลยุทธ์หลักของ orbix คือ ส่งมอบประสบการณ์ในการใช้งานที่ง่าย (Easy) และเพิ่มความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือในการให้บริการ (Trustworthy) ให้แก่นักลงทุน โดยภายใต้กลยุทธ์หลักดังกล่าว จึงเกิดการพัฒนาฟีเจอร์ของ orbix ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุนโดยเฉพาะ พร้อมทีมให้บริการช่วยเหลือลูกค้าทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยจุดเด่น 3 ด้าน ได้แก่ 

 • จุดเด่นที่ 1 การใช้งานง่ายในเรื่องซื้อ-ขาย-โอนเหรียญ รวมทั้งการสมัครใช้งานได้ด้วยตนเอง สามารถเลือกวิธีการยืนยันตัวตนได้ 2 แบบ คือ การยืนยันตัวตนผ่าน NDID สำหรับลูกค้าทั่วไป และการยืนยันตัวตนบน K+ สำหรับลูกค้าธนาคารกสิกรไทย

 • จุดเด่นที่ 2 ฟีเจอร์ Wallet Lock ที่มีระบบการล็อกกระเป๋าสองชั้น ลูกค้าสามารถตั้งค่าเปิดปิด Wallet Lock ได้ด้วยตนเอง

 • จุดเด่นที่ 3 ฟีเจอร์ที่เปรียบเสมือนเครื่องมือและข้อมูลที่ช่วยในการลงทุน ได้แก่ Price Alert ตั้งเตือนราคาที่ใช่ ไม่ต้องเฝ้าจอ ไม่พลาดทุกโอกาสการซื้อขาย โดยสามารถเลือกเหรียญที่ต้องการให้แจ้งเตือนได้ด้วยตนเอง

นอกจากนี้ จะมีการเปิดตัวฟีเจอร์เด่นอีกหนึ่งรายการที่เชื่อว่าจะตอบโจทย์นักลงทุนสายเทรดเหรียญ คือ orbix Balance ระบบช่วยคำนวณต้นทุนเหรียญแบบอัตโนมัติ ทำให้รู้กำไรขาดทุนทุกเหรียญ โดยไม่ต้องเสียเวลาคำนวณ ซึ่งจะพร้อมให้บริการได้ภายในปี 2567 นี้

Investor Protection พร้อมตอบสนองปัจจัยหนุนในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล

orbixคุณชาญวิทย์ รุ่งเรืองลดา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออร์บิกซ์ เทรด จำกัด

นอกจากประกาศกลยุทธ์ orbix ยังชูเรื่องการขยายฐานลูกค้าใหม่ การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่รัดกุม รวมทั้งการให้ความรู้แก่นักลงทุน เพื่อยกระดับมาตรฐานทั้งอุตสาหกรรมพร้อม ๆ กับการดูแลคุ้มครองนักลงทุน (Investor Protection) ไปด้วย

ดร.กรินทร์ บุญเลิศวณิชย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ออร์บิกซ์ เทรด จำกัด กล่าวว่า ตั้งแต่ต้นปี 2567 มีปัจจัยเชิงบวกหลายประการที่ส่งผลต่อแนวโน้มตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลทั่วโลก ได้แก่ 

 • ก.ล.ต. สหรัฐฯ ได้อนุมัติ Bitcoin ETF ทั้งสิ้น 11 กอง มูลค่ารวมประมาณ 100,000 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้เม็ดเงินจากนักลงทุนสถาบันไหลเข้าสู่ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้น 
 • ในเดือนเมษายนนี้ จะมีเหตุการณ์สำคัญคือ Bitcoin Halving คือ อัตราการเกิดของ Bitcoin ใหม่ ลดลงครึ่งหนึ่งในทุก ๆ 4 ปี 
 • ความเป็นไปได้ที่ ก.ล.ต. สหรัฐ จะอนุมัติ Ethereum ETF ในช่วงไตรมาส 2 ของปีนี้ 
 • สำหรับประเทศไทย ภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแลมีมาตรการและนโยบายที่ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสินทรัพย์ดิจิทัลของภูมิภาค (Digital Asset Hub) อาทิ การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สำหรับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Exchange) นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Broker) และผู้ค้าสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Dealer) ที่ได้รับใบอนุญาตในประเทศไทย 
 • นอกจากนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติเห็นชอบปรับหลักเกณฑ์ให้นักลงทุนรายใหญ่พิเศษและนักลงทุนสถาบัน สามารถลงทุนใน Bitcoin ETF ผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนได้ 

orbixดร.กรินทร์ บุญเลิศวณิชย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ออร์บิกซ์ เทรด จำกัด

ปัจจัยบวกต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเป็นแรงส่งให้ราคาของ Bitcoin ขึ้นสู่ราคาสูงสุดใหม่ที่ $73,000 หรือ 2.6 ล้านบาท ดึงดูดนักลงทุนหน้าใหม่ รวมถึงเม็ดเงินลงทุนใหม่ ๆ เข้ามาสู่ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ดี เมื่อมีนักลงทุนจำนวนมากให้ความสนใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล กลไกการกำกับดูแลและมาตรการคุ้มครองนักลงทุนที่เพียงพอเหมาะสมจึงยิ่งมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น เช่นเดียวกัน orbix ที่เล็งเห็นความสำคัญในเรื่อง Investor Protection จึงริเริ่มกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจเพื่อตอบโจทย์ในประเด็นดังกล่าว ได้แก่

 • 1.การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Transparency) 
  orbix ให้ความสำคัญและจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการของบริษัทฯ ตามที่หน่วยงานกำกับกำหนด รวมถึงมีการจัดทำรายงาน Proof of Reserve เป็นรายเดือน เพื่อสร้างความมั่นใจและความโปร่งใสให้กับนักลงทุน

 • 2.การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่รัดกุม (Prudent Product Selection) 
  orbix มีกระบวนการคัดเลือกเหรียญตามเกณฑ์ ก.ล.ต. โดย orbix มีแผนในการเพิ่มเหรียญใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพเข้าสู่กระดานซื้อขาย (List) เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุน แต่ในขณะเดียวกันก็มีการทบทวนคุณสมบัติของเหรียญในกระดานซื้อขายอย่างสม่ำเสมอ หากเหรียญใดไม่ผ่านเกณฑ์ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อนักลงทุนก็จะมีการพิจารณานำออกจากกระดาน (Delist) เพื่อลดความเสี่ยงให้แก่นักลงทุน

 • 3.การให้ความรู้แก่นักลงทุน (Investor Education) 
  orbix เชื่อว่า การเสริมสร้างความรู้ให้กับนักลงทุนเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญ โดย orbix ได้เริ่มสร้างเสริมความรู้ผ่านรูปแบบ Gamification ซึ่งเป็นแนวทางที่เข้าถึงนักลงทุนได้ง่าย โดยให้ลูกค้าทำแบบทดสอบเพื่อให้นักลงทุนเข้าใจสไตล์การลงทุนของตนเอง พร้อมรับสิทธิพิเศษต่าง ๆ ที่ทาง orbix ได้จัดเตรียมไว้ตามสไตล์การลงทุน

สำหรับแบบทดสอบดังกล่าว ผ่านการออกแบบโดย Beacon VC ภายใต้ธีม The Capital of Kryptonian ซึ่งเป็นศูนย์รวมของเหล่านักลงทุนหลากหลายสไตล์ ได้แก่ 

 • กลุ่ม Professional Trader คือ นักลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญในการเทรด 
 • กลุ่ม Risk Taker คือ นักลงทุนที่รับความเสี่ยงสูงได้ เน้นรับผลตอบแทนสูง
 • กลุ่ม Wagon Jumper คือ นักลงทุนที่เทรดตามกระแส ไม่ตกเทรนด์
 • กลุ่ม Crypto Evangelist คือ นักลงทุนสายลงทุนระยะยาวที่มีความเชื่อมั่นในคริปโต 

ผู้ที่ได้ทำแบบทดสอบแล้วจะได้รู้สไตล์การลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเอง พร้อมทั้งได้รับรูป Profile ที่แตกต่างกันไปตามสไตล์การลงทุนกว่า 32 รูปแบบ ซึ่งเป็นผลงานการออกแบบจาก 4 ศิลปิน NFT ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ

ยิ่งไปกว่านั้น ยังสามารถแนะนำคนรู้จักรอบ ๆ ตัวที่สนใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ผ่าน Kryptonian Referral Program โดยผู้แนะนำและผู้ถูกแนะนำ จะได้รับส่วนแบ่งค่าธรรมเนียมจากการซื้อขายดิจิทัลโทเคนตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด และในเร็ว ๆ นี้ ทาง orbix เตรียมเปิดตัว OBX reward point เพื่อให้ชาว Kryptonian หรือผู้ที่สนใจในสินทรัพย์ดิจิทัลจะได้สะสม Point จากกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อนำมาแลกรับสิทธิพิเศษและของสมนาคุณหลากหลายรูปแบบได้ นอกจากนี้ orbix ยังจัดแคมเปญสุดพิเศษ 2 ต่อให้ผู้ที่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ orbix 'The Capital of Kryptonian'

 • ต่อที่ 1: แคมเปญ Welcome to orbix “ The Capital of Kryptonian” สำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครและยืนยันตัวตนกับ orbix สำเร็จ รับ Cash Back มูลค่า 200 บาท (จำนวนจำกัด 1,000 สิทธิ์ ระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่วันที่ 12 มี.ค. – 11 เม.ย. 67)
 • ต่อที่ 2: แคมเปญ Deposit Bonus เมื่อทำการยืนยันตัวตนกับ orbix สำเร็จแล้ว เพียงโอนเงินเข้ามาที่ บัญชีซื้อขายที่เปิดไว้กับ orbix ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ สามารถรับ cash back เพิ่มสูงสุดถึง 500 บาท (จำนวนจำกัด 1,500 สิทธิ์ ระยะเวลากิจกรรม 21 มี.ค. – 20 พ.ค. 67) สามารถศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.orbixtrade.com/th/blog/category/campaign

คุณชาญวิทย์กล่าวตอนท้ายว่า ในปี 2567 นี้ บริษัท ออร์บิกซ์ เทรด จำกัด ภายใต้ บริษัท ยูนิต้า แคปิทัล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกในกลุ่มธุรกิจทางการเงินธนาคารกสิกรไทย ตั้งเป้าขยายฐานผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม orbix เพิ่มจำนวนผู้ใช้งานที่เป็นลูกค้าใหม่ 10-15% รวมทั้งมุ่งเน้นการทำตลาดกับลูกค้าเดิมกว่า 500,000 ราย ให้กลับมาใช้งาน โดยมีเป้าหมายทำให้ Daily Active User เพิ่มขึ้น 10 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2566 ในช่วงก่อนการเข้าซื้อกิจการ และตั้งเป้าหมายด้านรายได้ในปี 2567 เติบโต 6 เท่า เมื่อเทียบกับรายได้หลังเปิดตัวแพลตฟอร์มในเดือนธันวาคม ปี 2566 หรือจากราว 25 ล้านบาท ขึ้นเป็น 160-170 ล้านบาท

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

คาโบสุ น้องหมาสัญลักษณ์ Dogecoin กลับดาวหมาแล้ว

ข่าวเศร้าวงการคริปโตและคนรักสุนัข Kabosu (คาโบสุ) น้องหมาสายพันธุ์ชิบะ ที่เชิดหน้าชูตาเป็นสัญลักษณ์ของ Dogecoin (DOGE) กลับดาวหมาแล้ว...

Responsive image

พนักงาน Call Center ไม่ใช่สนามอารมณ์ SoftBank ผุดไอเดียพัฒนา AI ปรับเสียงลูกค้าให้น่าฟัง

พนักงาน Call Center จะไม่เป็นสนามอารมณ์ของลูกค้าอีกต่อไป ! เพราะ SoftBank บริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่จะใช้ AI ปรับน้ำเสียงเกรี้ยวกราดของลูกค้าให้ใจเย็นลง...

Responsive image

Korean Air สร้าง AI Contact Center แพลตฟอร์มติดต่อสื่อสารและบริการลูกค้าบนระบบคลาวด์ที่ขับเคลื่อนโดย AI

Korean Air ร่วมมือกับ Amazon Web Services (AWS) ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีคลาวด์พัฒนาแพลตฟอร์ม AI Contact Center (AICC) ที่ดึงเอา AI มาใช้ปรับปรุงคุณภาพการบริการของศูนย์บริการลูกค้...