เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายนที่ผ่านมาบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท. (PTT) แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติจัดตั้งบริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัดโดยมีบริษัท ปตท. โกลบอล แมนเนจเมนท์ จำกัด (PTTGM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท. ถือหุ้น 100% ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกไม่เกิน 300 ล้านบาท และอนุมัติเพิ่มทุนเป็นประมาณ 2,000 ล้านบาทตามลำดับ

เพื่อรองรับการลงทุนของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ในธุรกิจใหม่ตามกลยุทธ์ New S-Curve : Life Science อาทิ ธุรกิจยา ธุรกิจ Nutrition ธุรกิจอุปกรณ์การแพทย์ เป็นต้น พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพความสามารถของ ปตท.ในด้าน Life Science (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศ


RELATED ARTICLE

Responsive image

บอร์ด ปตท. ไฟเขียว ตั้ง บริษัทย่อย 'อินโนบิก แอลแอล โฮลดิ้ง' เปิดช่องลุยธุรกิจยาในต่างประเทศ

คณะกรรมการบมจ. ปตท. ได้มีมติอนุมัติจัดตั้งบริษัท อินโนบิก แอลแอล โฮลดิ้ง จํากัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ PTT.ด้วยทุนจดทะเบียน 2,000 ล้านบาทโดยจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการลงทุน...

Responsive image

กลุ่ม ปตท.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจระหว่างกลุ่ม ปตท. ภายใต้ Project ONE

กลุ่ม ปตท.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจระหว่างกลุ่ม ปตท. ภายใต้ Project ONE...

Responsive image

PTT จับมือ IRPC เดินหน้าผลักดัน ธุรกิจ Life Science ผลิตวัตถุดิบสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์

กลุ่ม ปตท. นำโดย PTT และ IRPC เร่งเดินหน้าผลักดันธุรกิจ Life Science ผลิตวัตถุดิบสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ มุ่งสร้างความมั่นคงทางด้านอุตสาหกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขหวังยกระดับคุณภ...