LATEST IN Life Science

รพ.บำรุงราษฎร์ มุ่ง Medical Technology สร้างความต่างอย่างสากล

Medical Technology ที่ปัจจุบันมาในบทบาทของ Big Data AI และ Life Science (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) ที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว จึงถูกนำมาใช้ในหลายมิติเพื่อรับมือกับ Digital Disruption และส่งเสริ...

JOB