บอร์ด SCG มีมติเสนอขายหุ้น IPO กลุ่มธุรกิจแพคเกจจิ้ง เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ | Techsauce

บอร์ด SCG มีมติเสนอขายหุ้น IPO กลุ่มธุรกิจแพคเกจจิ้ง เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

บอร์ด บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย   หรือที่รู้จักกันในนาม SCG  มีมติเสนอขายหุ้น IPO บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) (SCGP )ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ SCG จำนวนไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว  เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำเงินไปใช้ลงทุนในการขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ และใช้ในการปรับโครงสร้างทางการเงิน รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท

คุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) หรือ SCC ได้แจ้งหนังสือต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป เป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) (SCGP) และอนุมัติการนําหุ้นสามัญของ SCGP เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

โดยกําหนดสัดส่วนจํานวนหุ้นที่จะเสนอขายข้างต้นเป็นจํานวนไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชําระแล้วของ SCGP ภายหลังการเพิ่มทุน โดย SCGP จะนําเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น เพื่อใช้ลงทุนในการขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ และใช้ในการปรับโครงสร้างทางการเงิน รวมถึงใช้ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของ SCGP 

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง SCG

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอํานาจควบคุมของ SCGP และ SCGP จะยังคงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เช่นเดิม โดยบริษัทฯ จะยังคงสัดส่วนการถือหุ้นใน SCGP ในสัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของทุนชําระแล้วของ SCGP ภายหลังการเพิ่มทุน

ขณะเดียวกัน SCG ก็ได้มีการแจ้งผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2561 มีกำไรสุทธิ 6,204 ล้านบาท ลดลง 34.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากผลการดำเนินงานของธุรกิจเคมิคอลส์ และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและส่วนต่างราคาสินค้าลดลง

เนื้อหาข่าวนี้อ้างอิงจาก : https://www.set.or.th/set/newsdetails.do?newsId=15722208010681&language=th&country=TH 

https://www.set.or.th/set/newsdetails.do?newsId=15722208010901&language=th&country=TH 

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เพื่ออ่านบทความฟรีไม่จำกัด

No comment

RELATED ARTICLE

Responsive image

คาโบสุ น้องหมาสัญลักษณ์ Dogecoin กลับดาวหมาแล้ว

ข่าวเศร้าวงการคริปโตและคนรักสุนัข Kabosu (คาโบสุ) น้องหมาสายพันธุ์ชิบะ ที่เชิดหน้าชูตาเป็นสัญลักษณ์ของ Dogecoin (DOGE) กลับดาวหมาแล้ว...

Responsive image

พนักงาน Call Center ไม่ใช่สนามอารมณ์ SoftBank ผุดไอเดียพัฒนา AI ปรับเสียงลูกค้าให้น่าฟัง

พนักงาน Call Center จะไม่เป็นสนามอารมณ์ของลูกค้าอีกต่อไป ! เพราะ SoftBank บริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่จะใช้ AI ปรับน้ำเสียงเกรี้ยวกราดของลูกค้าให้ใจเย็นลง...

Responsive image

Korean Air สร้าง AI Contact Center แพลตฟอร์มติดต่อสื่อสารและบริการลูกค้าบนระบบคลาวด์ที่ขับเคลื่อนโดย AI

Korean Air ร่วมมือกับ Amazon Web Services (AWS) ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีคลาวด์พัฒนาแพลตฟอร์ม AI Contact Center (AICC) ที่ดึงเอา AI มาใช้ปรับปรุงคุณภาพการบริการของศูนย์บริการลูกค้...