บอร์ด SCG มีมติเสนอขายหุ้น IPO กลุ่มธุรกิจแพคเกจจิ้ง เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ | Techsauce

บอร์ด SCG มีมติเสนอขายหุ้น IPO กลุ่มธุรกิจแพคเกจจิ้ง เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

บอร์ด บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย   หรือที่รู้จักกันในนาม SCG  มีมติเสนอขายหุ้น IPO บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) (SCGP )ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ SCG จำนวนไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว  เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำเงินไปใช้ลงทุนในการขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ และใช้ในการปรับโครงสร้างทางการเงิน รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท

คุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) หรือ SCC ได้แจ้งหนังสือต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติแผนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไป เป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จํากัด (มหาชน) (SCGP) และอนุมัติการนําหุ้นสามัญของ SCGP เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

โดยกําหนดสัดส่วนจํานวนหุ้นที่จะเสนอขายข้างต้นเป็นจํานวนไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชําระแล้วของ SCGP ภายหลังการเพิ่มทุน โดย SCGP จะนําเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้น เพื่อใช้ลงทุนในการขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ และใช้ในการปรับโครงสร้างทางการเงิน รวมถึงใช้ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของ SCGP 

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง SCG

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอํานาจควบคุมของ SCGP และ SCGP จะยังคงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เช่นเดิม โดยบริษัทฯ จะยังคงสัดส่วนการถือหุ้นใน SCGP ในสัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของทุนชําระแล้วของ SCGP ภายหลังการเพิ่มทุน

ขณะเดียวกัน SCG ก็ได้มีการแจ้งผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2561 มีกำไรสุทธิ 6,204 ล้านบาท ลดลง 34.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากผลการดำเนินงานของธุรกิจเคมิคอลส์ และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและส่วนต่างราคาสินค้าลดลง

เนื้อหาข่าวนี้อ้างอิงจาก : https://www.set.or.th/set/newsdetails.do?newsId=15722208010681&language=th&country=TH 

https://www.set.or.th/set/newsdetails.do?newsId=15722208010901&language=th&country=TH 

RELATED ARTICLE

Responsive image

Tim Cook ไม่สนใจใน Metaverse เผย AR ต่างหากที่จะกำหนดอนาคต

Tim Cook เผยความคิดเห็นระหว่างทัวร์ยุโรปเมื่อไปเยือนสหราชอาณาจักรและเยอรมนีในพิธีรับปริญญาของ University of Naples Federico II เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ใน Q&A Session ว่าไม่สนใจใน Metav...

Responsive image

Twitter เพิ่มฟีเจอร์วิดิโอขนาดสั้นตาม TikTok

Twitter เข้าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท social media ที่เพิ่มฟีเจอร์วิดีโอขนาดสั้นแบบ Tiktok...

Responsive image

Facebook Instagram โพสต์อวด NFT พร้อมเชื่อม Digital Wallet ได้แล้ว เริ่มต้นสหรัฐฯที่แรก

Meta อนุญาตให้ผู้ใช้ในสหรัฐฯ โพสต์แสดงของสะสมดิจิทัลบน Instagram และ Facebook ได้แล้ว เชื่อมต่อ Digital Wallet ได้ แชร์ NFT ให้กัน และแท็กถึงกันได้ทั้งฝั่งครีเอเตอร์และนักสะสมเพื่อ...